Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH THỦ LÃNHChiến tranh giữa Ép-ra-im và Ga-la-át. Ông Gíp-tác qua đời.
1 Người Ép-ra-im tập hợp lại, vượt sông tới Xa-phôn và nói với ông Gíp-tác: "Tại sao ông vượt sông đánh con cái Am-mon, mà lại không gọi chúng tôi cùng đi ?
Chúng tôi sẽ nổi lửa đốt nhà ông cho ông chết luôn !" 2Ông Gíp-tác nói với họ: "Tôi và dân tôi phải tranh chấp ác liệt với con cái Am-mon. Tôi đã cầu cứu các người, mà các người đã chẳng cứu tôi khỏi tay chúng. 3 Tôi thấy không ai cứu, nên đã liều mạng vượt sông đánh con cái Am-mon, và Ðức Chúa đã trao tay chúng vào tay tôi. Vậy tại sao hôm nay các người lại lên gây chiến với tôi ?" 4 Ông Gíp-tác tập hợp tất cả các người Ga-la-át và giao chiến với Ép-ra-im. Người Ga-la-át đánh Ép-ra-im tơi bời, vì Ép-ra-im đã nói: "Này quân Ga-la-át ! Tụi bay chỉ là người Ép-ra-im đào thoát, ăn bám cả Ép-ra-im lẫn Mơ-na-se." 5 Ga-la-át chiếm giữ các khúc cạn trên sông Gio-đan, nơi Ép-ra-im có thể qua. Khi có người Ép-ra-im đào thoát nói: "Cho tôi qua", thì những người Ga-la-át hỏi: "Anh có phải là người Ép-ra-im không ?" Nếu hắn đáp: "Không", 6 thì họ bảo: "Hãy nói: Síp-bô-lét." Nếu hắn nói: "Xíp-bô-lét", vì hắn không nói đúng được, thì bấy giờ họ bắt lấy hắn mà giết, gần khúc cạn trên sông Gio-đan. Thời gian đó, bốn mươi hai ngàn người Ép-ra-im đã ngã gục.
7 Ông Gíp-tác làm thủ lãnh Ít-ra-en sáu năm, rồi ông Gíp-tác, người Ga-la-át, qua đời và được chôn cất trong thành của mình, ở Ga-la-át.
9. Ông Íp-Xan
8 Sau ông Gíp-tác, thì có ông Íp-xan, người Bê-lem, làm thủ lãnh Ít-ra-en. 9 Ông có ba mươi người con trai và ba mươi người con gái. Ông gả các cô cho người ngoại bang, và hỏi ba mươi người vợ cho các con trai ông, cũng người ngoại bang. Ông làm thủ lãnh Ít-ra-en bảy năm. 10 Rồi ông Íp-xan qua đời và được chôn cất tại Bê-lem.
10. Ông Ê-Lôn
11 Sau ông Íp-xan, thì có ông Ê-lôn, người Dơ-vu-lun, làm thủ lãnh Ít-ra-en. Ông làm thủ lãnh mười năm. 12 Rồi ông Ê-lôn, người Dơ-vu-lun, qua đời và được chôn cất tại Ai-gia-lôn, trong đất Dơ-vu-lun.
11. Ông Áp-Ðôn
13 Sau ông Ê-lôn, thì có ông Áp-đôn, con ông Hi-lên, người Pia-a-thôn, làm thủ lãnh Ít-ra-en. 14 Ông có bốn mươi con trai và ba mươi cháu trai, cỡi bảy mươi con lừa. Ông làm thủ lãnh Ít-ra-en tám năm. 15 Rồi ông Áp-đôn, con ông Hi-lên, người Pia-a-thôn, qua đời và được chôn cất tại Pia-a-thôn, trong đất Ép-ra-im, trên núi của người A-ma-lếch.
CHIA SẺ

Ghen tị. Những người đàn ông ở Ép-ra-im có thể chẳng bao giờ được vui mừng trong một chiến thắng khác bao lâu họ bị bỏ rơi (Tl 8). Gíp-tác không có sự kiên nhẫn và khôn khéo như Ghíp-ôn, và kết quả là một cuộc nội chiến lấy đi sinh mạng của 42,000 người. “Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao” (Gc 3:5). Sách Châm ngôn 17:14 sẽ cho chúng ta một lời khuyên tốt. Đâu là phản ứng của bạn có với một ai đó khi bạn bị gạt ra khỏi kế hoạch mà bạn nghĩ đáng lý ra bạn phải được tham gia vào ?
Trắc nghiệm. Ngày nay, từ Síp-bô-lét  có nghĩa là “một trắc nghiệm để xác định xem bạn có thuộc về không”. Nếu bạn không làm đúng một cách chính xác theo điều mà một nhóm đề nghị, bạn sẽ bị loại từ. Nếu những người Ép-ra-im biết được mật khẩu, chắc họ sẽ thực tập để có thể nói giống như người bản địa. May mắn cho chúng ta, chúng ta được trao cho mật khẩu để biết được trước khi chúng ta đến được bờ sông Giô-đan thiêng liêng. Không phải có câu mật khẩu nào để chúng ta vượt qua được Síp-bô-la trong cuộc đời chúng ta vì đây là trận chiến mà thánh Phaolô đã nói đên trong thư Roma 7:13-25, trận chiến giữa xác thịt và thần khí. Mật khẩu để bạn vượt qua cuộc chiến này chính là “bảy mối tội đầu”, và mật khẩu này phải được áp dụng trong thực hành chứ không phải bằng việc nhớ và lập lại chính xác. Bạn vận dụng “mật khẩu” này như thế nào trong cuộc sống của mình ?  
Thuộc về. Chúng ta thậm chí không biết Gíp-tác được chôn ở đâu ! Điều đó không quan trọng; vì Thiên Chúa biết nơi đó, và con người can đảm này sẽ được lãnh nhận phần thưởng từ Ngài. Con bướm không còn quan tâm đến cái kén của nó nữa khi nó được bay lên bầu trời. Bạn thuộc về chiếc kén của thân xác mình hay bầu trời bao la với Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC