Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 13 - SÁCH THỦ LÃNH


12. Ông Sam-Sôn
Truyền tin ông Sam-sôn ra đời
1 Con cái Ít-ra-en lại làm sự dữ trái mắt Ðức Chúa, và Ðức Chúa đã trao họ vào tay người Phi-li-tinh bốn mươi năm.
2 Có một người đàn ông ở Xo-rơ-a, thuộc chi tộc Ðan, tên là Ma-nô-ác. Vợ ông son sẻ và không sinh con. 3 Sứ giả của Ðức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà: "Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. 4 Vậy bây giờ phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. 5 Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Ít-ra-en khỏi tay người Phi-li-tinh." 6 Bà đi vào và nói với chồng rằng: "Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi; hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới; và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi. 7 Nhưng người nói với tôi: "Này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai; bây giờ bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một na-dia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết."

Sứ giả của Ðức Chúa truyền tin ông Sam-sôn ra đời

Thiên sứ hiện ra lần thứ hai
8 Ông Ma-nô-ác khẩn cầu Ðức Chúa, ông nói: "Thưa Ngài, xin vui lòng cho người của Thiên Chúa mà Ngài đã sai, đến với chúng con một lần nữa, và dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ sẽ sinh ra." 9 Thiên Chúa nghe tiếng ông Ma-nô-ác, và sứ giả của Ðức Chúa lại đến gặp vợ ông, lúc bà đang ở ngoài đồng, khi ông Ma-nô-ác, chồng bà, không có mặt ở đó. 10 Bà vội vã chạy đi báo cho chồng, và nói với ông: "Này người đã gặp tôi hôm trước, lại hiện ra với tôi nữa." 11 Ông Ma-nô-ác đứng dậy đi theo vợ, đến gặp người kia và nói: "Ngài có phải là người đã nói với bà này không?" Người ấy đáp: "Chính tôi." 12 Ông Ma-nô-ác nói: "Khi xảy ra như ngài nói, thì đứa bé phải giữ luật nào, và nó phải làm gì?" 13 Sứ giả của Ðức Chúa nói với ông Ma-nô-ác: "Tất cả những điều tôi đã nói với bà ấy thì bà ấy phải giữ. 14 Tất cả những gì bởi cây nho mà ra, thì bà không được ăn, cũng không được uống rượu và thức có men; tất cả những gì không thanh sạch, thì bà không được ăn. Mọi điều tôi đã truyền, thì bà phải tuân giữ." 15 Ông Ma-nô-ác thưa với sứ giả của Ðức Chúa: "Xin cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài một con dê tơ!" 16 Sứ giả của Ðức Chúa nói với ông Ma-nô-ác: "Ông có giữ tôi lại, tôi cũng chẳng ăn bánh của ông; nhưng nếu ông dọn lễ toàn thiêu kính Ðức Chúa, thì ông hãy dâng lên Người đi", vì ông Ma-nô-ác không biết người ấy là sứ giả của Ðức Chúa. 17 Bấy giờ ông Ma-nô-ác nói với sứ giả của Ðức Chúa: "Xin ngài cho biết quý danh, để khi xảy ra như ngài nói, chúng tôi sẽ trọng đãi ngài!" 18 Sứ giả của Ðức Chúa nói với ông: "Sao ông lại hỏi tên tôi? Ðó là một điều bí nhiệm." 19 Bấy giờ ông Ma-nô-ác bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm, để dâng làm lễ toàn thiêu trên tảng đá kính Ðức Chúa, Ðấng đã thực hiện những kỳ công, rồi ông Ma-nô-ác và bà vợ đứng nhìn. 20 Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì sứ giả của Ðức Chúa cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ, trước sự chứng kiến của ông Ma-nô-ác và vợ ông; họ phục lạy sát đất. 21 Sứ giả của Ðức Chúa không hiện ra với ông Ma-nô-ác và vợ ông nữa. Bấy giờ ông Ma-nô-ác mới biết vị đó chính là sứ giả của Ðức Chúa. 22 Ông Ma-nô-ác liền nói với vợ: "Chúng ta chết mất thôi, vì đã thấy Thiên Chúa." 23 Nhưng vợ ông nói với ông: "Nếu Ðức Chúa có ý định giết chúng ta, thì Người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu và tế phẩm từ tay chúng ta, đã chẳng cho chúng ta thấy tất cả những điều ấy, và mới đây đã chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế." 24 Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Ðứa bé lớn lên, và Ðức Chúa chúc lành cho nó. 25 Thần khí Ðức Chúa bắt đầu tác động trên Sam-sôn tại Trại Ðan giữa Xo-rơ-a và Ét-ta-ôn.
Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Ðứa bé lớn lên và Ðức Chúa chúc lành cho nó

CHIA SẺ

Sam-sôn có nghĩa là “ánh dương”, và quả thật ông đã mang đến tia nắng cho gia đình ông và cho dân Ít-ra-en trong giai đoạn đen tối của lịch sử. Nhưng cuộc đời ông kết thúc trong tối tăm vì ông đã không vâng phục Thiên Chúa trọn vẹn. Ông đã bắt đầu với việc giải phóng Ít-ra-en khỏi người Phi-li-tinh (c.5), chỉ có Sa-mu-en và Đa-vít đã làm được điều này.
Làm thế nào mà Sam-sôn bị thất bại khi ông ta có rất nhiều ân huệ như vậy ? Ông được sinh ra trong một gia đình đạo đức, họ là những người kính sợ Thiên Chúa, họ đã cầu nguyện xin ơn khôn ngoan và tuân theo ý Ngài. Sam-sôn được hiến dâng cho Thiên Chúa khi giữ lời khấn Na-dia trọn đời (Ds 6). Sống trong một gia đình đạo đức không phải là một bảo chứng về một cuộc sống đạo đức nếu ảnh hưởng thiêng liêng không được con cái đón nhận. Lỗi không thuộc về các bậc sinh thành; chính Sam-sôn là người chịu trách nhiệm.
Ông đã bắt đầu sứ vụ của mình nhờ phúc lành của Thiên Chúa và kết thúc cuộc đời mình với những lời phỉ báng của đám đông thô lỗ. Vâng, với cái chết của mình, ông đã tiêu diệt nhiều kẻ thù, nhưng nếu như ông là một của lễ sống động (Rm 12:1-2) chứ không phải là của lễ chết thì tốt hơn biết bao lần.
  Trong tư cách là người bố, người mẹ, bạn có nhận ra những cơ hội để trao lại những giá trị tinh thần và thiêng liêng của mình cho con cái, cháu chắt ? Chúng có học biết được những điều quan trọng về cuộc sống, sự tín thác vào Thiên Chúa và cách sống trưởng thành khi chúng rời khỏi vòng tay của bạn ? Đâu là cách thức cho thấy bạn thích ứng với việc giáo dục con cái mình trong bối cảnh văn hóa, xã hội hôm nay ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC