Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH THỦ LÃNH


Phụ Lục
1. Nhà Thờ Của Ông Mi-Kha Và Nhà Thờ Của Họ Ðan
Nhà thờ tư của ông Mi-kha
Ông Mi-kha
1 Xưa có một người thuộc vùng núi Ép-ra-im, tên là Mi-kha-giơ-hu.
2 Ông thưa với bà mẹ: "Số bạc một ngàn một trăm thỏi mà người ta đã lấy mất của mẹ, khiến mẹ chửi rủa và mẹ cũng đã nói cho con nghe, thì này số bạc đó, con đang giữ đây; chính con đã lấy đó." Mẹ ông liền nói: "Xin Ðức Chúa chúc lành cho con tôi!" 3 Ông trả lại mẹ ông số bạc một ngàn một trăm thỏi, nhưng mẹ ông nói: "Chính tay mẹ đã dâng hiến trọn số bạc này cho Ðức Chúa, để con của mẹ dùng làm một tượng, một hình đúc bằng kim khí. Vậy bây giờ mẹ đưa lại cho con."
4 Nhưng ông trả số bạc lại cho mẹ. Mẹ ông giữ lấy hai trăm thỏi, rồi trao cho thợ đúc, người này làm một tượng, một hình đúc, đặt tại nhà ông Mi-kha-giơ-hu. 5 Ông Mi-kha này có một nhà thờ; ông đã làm một ê-phốt và các te-ra-phim, rồi phong cho một người trong các con làm tư tế cho ông. 6 Thời đó Ít-ra-en không có vua, ai muốn làm gì thì làm.

7 Có một thanh niên, người Bê-lem Giu-đa, thuộc chi tộc Giu-đa. Anh là một thầy Lê-vi ở đó như khách trú. 8 Người ấy đi khỏi thành Bê-lem Giu-đa để tìm chỗ cư trú. Trên đường đi, anh vào vùng núi Ép-ra-im đến nhà ông Mi-kha. 9 Ông Mi-kha nói với anh: "Anh từ đâu tới?" Anh nói với ông: "Tôi là một người Lê-vi thuộc Bê-lem Giu-đa; tôi đi tìm chỗ cư trú." 10 Ông Mi-kha nói với anh: "Xin ở lại đây với tôi, để làm sư phụ và tư tế cho tôi. Phần tôi, mỗi năm tôi sẽ cung cấp cho anh mười thỏi bạc, áo mặc và lương thực cần dùng." 11Thầy Lê-vi đồng ý ở lại với ông; người trẻ tuổi ấy được ông coi như một trong các con ông. 12 Ông Mi-kha phong cho thầy Lê-vi làm tư tế; người trẻ tuổi ấy trở thành tư tế của ông và ở trong nhà ông Mi-kha. 13 Ông Mi-kha nói: "Bây giờ tôi biết Ðức Chúa sẽ phù hộ tôi vì tôi đã có một thầy Lê-vi làm tư tế."
CHIA SẺ


Ngẫu tượng. Gia đình sùng bái ngẫu tượng. Người con đã tự thiết lập cho mình chức tư tế và đồng thời cũng là một kẻ cướp, và người mẹ thì phạm tội vì nói cả lời chúc dữ và chúc lành (Gc 3:9-10). Bà ta quan tâm nhiều đến đồng tiền hơn là tính cách của con trai mình. Ngày hôm nay, ngẫu tượng có thể là một món đồ chơi, xe cộ, một con người hay gần như bất kể là điều gì. Thật dễ dàng như thế nào để một vật gì đó thành ngẫu tượng trong đời bạn, và vì thế hãy cẩn thận đừng cho phép ngẫu tượng hiện diện trong đời  sống bạn.
Chọn lựa. Thầy Lê-vi còn tội lỗi hơn nữa, bởi vì ông đã được Thiên Chúa gọi và được huấn luyện trong Luật. Ông không còn là người phục vụ Thiên Chúa; thay vào đó, ông chỉ là một kẻ làm công. Khi được Mi-kha trao cho một hoàn cảnh tốt hơn, ông đã nhận lấy ! Bạn cần phải tự hỏi mình điều gì chi phối đến quyết định của bạn ? Điều đó có phải là do một lợi ích tạm thời nào đó hay nó được thúc đẩy bởi việc Thiên Chúa được tôn vinh ? Đâu là cách thức gia đình bạn ưu tiên trong việc chọn lựa nghề nghiệp, trường đại học nào để thi, trong đó tiêu chuẩn nào được đưa lên hàng đầu ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC