Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

PHÚT DỪNG CHÂN 7 (SÁCH THỦ LÃNH)

PHÚT DỪNG CHÂN

Kính thưa quý anh chị em,
Sau hai mươi mốt ngày miệt mài đọc sách Thẩm Phán, giờ đây chúng ta cùng dành một ngày để nhìn lại chặng đường đã đi qua, những gì còn đọng lại trong mỗi người chúng ta qua cơ hội được tiếp xúc với Lời Chúa trong cuốn sách này.

Thẩm phán là cuốn sách “không vua” (17:6; 18:1; 19:1; 21:25). Thiên Chúa là Vua của họ, nhưng đất nước đã khước từ vâng phục Ngài. Việc bất tuân của họ dẫn đến thất bại (ch 1-2), sửa dạy (ch.3-16) và suy tàn (ch. 17-21). Tám lần chúng ta được kể rằng dân chúng “đã làm điều dữ” trái mắt Đức Chúa và vì thế họ bị nghiêm phạt. Khi Thiên Chúa sửa dạy họ, họ kêu khóc xin thương xót và được thứ tha, nhưng khi được tha thứ, họ lại sa vào con đường tội lỗi của họ, và họ phải được sửa dạy lại.
Trong sách Giô-suê, Thiên Chúa ở với toàn thể đất nước khi họ chinh phục đất hứa. Nhưng trong sách Thẩm phán, Thiên Chúa quay lưng với đất nước và ban chiến thắng cho những cá nhân Ngài đã gọi và làm cho họ nên mạnh nhờ quyền năng của Thần Khí Ngài (3:10;6:34; 11:29; vv). Mười ba thẩm phán khác nhau đã được ghi trong sách này 2:16-19 là tóm tắt tốt nhất của lịch sử Ít-ra-en trong giai đoạn này, và đây có thể xem là một giai đoạn lịch sử buồn. Dân Chúa nổi loạn và sa ngã trong tội và thấy chính mình bị cai trị bởi một quốc gia khác. Tuy nhiên, dân Ít-ra-en không bị nô lệ bởi sự thống trị của quân đội nhưng bởi sự quyến rũ của văn hóa và các cử hành tôn giáo của các dân ngoại.
Khác với câu chuyện của Giô-suê ông đã chiến thắng nhờ niềm tin, những câu chuyện trong sách Thẩm phán là những thất bại của dân Ít-ra-en bởi những thỏa hiệp của họ. Ở đấy chúng ta sẽ thấy khoảng sáu hay bảy lần chu kỳ nổi loạn, trả thù, hoán cải và được phục hồi. Một cách nào đó sách Thẩm Phán cho thấy sự thất bại của dân Chúa trong việc tín thác vào quyền năng của Ngài.
Cuốn sách có nhiều câu chuyện hấp dẫn, và nhiều bài học quý giá. Sách Thẩm Phán mặc khải cho chúng ta biết về thái độ của Thiên Chúa đối với tội: Thiên Chúa ghét tội, Ngài không có khoan dung với tội và Ngài trừng phạt tội nhân. Tuy nhiên, sách Thẩm phán cũng cho chúng ta biết thái độ của Thiên Chúa đối với những ai hoán cải. Dù dân chúng hay làm những điều xấu và mất lòng Chúa, nhưng do lòng từ bi và ân sủng của Ngài, mà chúng ta thấy họ đã trải qua 2/3 trong khoảng hơn ba trăm năm sống trong hòa bình.
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử tương tự. Một cách chung, Dân Chúa không đi từ chiến thắng này sang chiến thắng khác; nhưng thỉnh thoảng, Thiên Chúa chọn một số cá nhân,  nhờ quyền năng của Thánh Thần, để hoàn tất những điều lớn lao cho vinh quang của Ngài. Sẽ không có bình an cho đến khi Ít-ra-en có vị Vua đích thật.
- Trong số mười ba thẩm phán, đâu là vị thẩm phán mà bạn yêu mến nhất, vì sao bạn yếu mến vị thẩm phán này ?
- Những câu chuyện nào đánh động bạn nhiều nhất, sau khi bạn kết thúc hai mươi mốt chương của sách Thẩm Phán ?
- Bạn đã khám phá ra được dung mạo nào về Thiên Chúa sau khi gấp lại sách Thẩm Phán ?
Kính thưa quý anh chị em, dường như việc dành mươi phút cho việc đọc một chương trong sách Kinh Thánh trở nên nặng nề hơn cho một số người trong đoàn Hành Hương của chúng ta. Một -vài chia sẻ của thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho Ti-mô-thê giúp cho chúng ta phải suy nghĩ: “Anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Ðức Kitô Giêsu. (16) Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.” (2Tm 3:15-16). Những chia sẻ của Phaolô như một lời mời gọi mỗi người chúng ta về cách thức chúng ta tiếp xúc với Lời Ngài.
Ước chi quý anh chị em được nên phong phú hơn qua hành trình thiêng liêng mà chúng ta đã lên đường trong suốt gần tám tháng qua.
Quý mến,
HHTLC.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC