Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 28 - SÁCH SA-MU-EN 1

Người Phi-li-tinh đi đánh Ít-ra-en
1 Thời ấy, người Phi-li-tinh tập hợp quân đội để ra trận giao chiến với Ít-ra-en. Vua A-khít nói với ông Ða-vít: "Ông phải biết rằng ông và người của ông sẽ ra quân với tôi." 2 Ông Ða-vít nói với vua A-khít: "Thế thì ngài sẽ biết tôi tớ ngài làm được gì." Vua A-khít bảo ông Ða-vít: "Vậy tôi sẽ đặt ông làm người hộ vệ tôi suốt đời."
Vua Sa-un và bà đồng bóng tại Ên Ðo
3 Ông Sa-mu-en đã qua đời, toàn thể Ít-ra-en đã cử hành tang lễ cho ông và chôn cất ông ở Ra-ma, thành của ông. Vua Sa-un trục xuất các người đồng bóng và thầy bói ra khỏi xứ.
4 Người Phi-li-tinh tập hợp lại và đến đóng trại ở Su-nêm. Vua Sa-un tập hợp toàn thể Ít-ra-en, và họ đóng trại ở Ghin-bô-a. 5 Vua Sa-un thấy trại của người Phi-li-tinh thì sợ và tim ông đập mạnh. 6 Ông thỉnh ý Ðức Chúa nhưng Ðức Chúa không trả lời, dù bằng giấc mộng, bằng thẻ u-rim, hay qua trung gian ngôn sứ. 7 Vua Sa-un bảo triều thần: "Hãy tìm cho ta một bà đồng bóng, để ta thỉnh ý bà ấy." Triều thần nói với vua: "Thưa có một bà đồng bóng ở Ên Ðo."
8 Vua Sa-un cải trang, mặc áo khác rồi ra đi, có hai người cùng đi với vua. Ðang đêm, họ đến nhà người đàn bà, và vua nói: "Xin bà ngồi đồng mà bói cho tôi, và hãy gọi lên cho tôi người tôi sẽ nói cho bà biết." 9 Người đàn bà nói với vua: "Này chính ông biết điều vua Sa-un đã làm: vua đã diệt trừ các người đồng bóng và các thầy bói trong xứ. Vậy tại sao ông lại gài bẫy hại tôi để làm cho tôi phải chết?" 10 Vua Sa-un lấy Ðức Chúa mà thề với bà ấy: "Có Ðức Chúa hằng sống, tôi xin thề rằng bà sẽ không mắc lỗi trong việc này." 11 Người đàn bà nói: "Tôi phải gọi ai lên cho ông?" Vua trả lời: "Bà gọi ông Sa-mu-en lên cho tôi."
Bà gọi ông Sa-mu-en lên cho tôi12 Người đàn bà trông thấy ông Sa-mu-en và rú lên. Người đàn bà nói với vua Sa-un: "Tại sao ngài lại đánh lừa tôi? Ngài là vua Sa-un!" 13 Vua nói với bà: "Ðừng sợ! Bà đã trông thấy gì?" Người đàn bà trả lời vua Sa-un: "Tôi đã trông thấy một thần linh đang từ đất đi lên." 14 Vua hỏi: "Hình dáng thế nào?" Bà đáp: "Một cụ già đi lên, mình quấn áo choàng." Vua Sa-un biết đó là ông Sa-mu-en, liền sấp mặt sát đất mà lạy. 15 Ông Sa-mu-en hỏi vua Sa-un: "Tại sao ngài lại gọi tôi lên mà quấy rầy tôi?" Vua Sa-un trả lời: "Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Người Phi-li-tinh đang giao chiến với tôi, và Thiên Chúa đã rời khỏi tôi: Người không trả lời tôi nữa, dù qua trung gian ngôn sứ, hay qua giấc mộng. Vậy tôi đã gọi ông, để ông cho tôi biết tôi phải làm gì." 16 Ông Sa-mu-en nói: "Tại sao ngài thỉnh ý tôi, trong khi Ðức Chúa đã rời khỏi ngài và đã trở nên thù địch với ngài? 17 Ðức Chúa đã hành động như Người đã dùng tôi mà phán: Ðức Chúa đã giật vương quyền ra khỏi tay ngài và ban cho một người khác là Ða-vít. 18 Bởi vì ngài đã không nghe tiếng Ðức Chúa và đã không trút cơn thịnh nộ của Người xuống A-ma-lếch, cho nên hôm nay Ðức Chúa đã xử với ngài như thế. 19 Cùng với ngài, Ðức Chúa sẽ trao cả Ít-ra-en nữa vào tay người Phi-li-tinh. Ngày mai, ngài và các con trai ngài sẽ ở với tôi. Cả quân đội Ít-ra-en nữa, Ðức Chúa cũng sẽ trao vào tay người Phi-li-tinh."
Ðức Chúa đã giật vương quyền ra khỏi tay ngài và ban cho một người khác là Ða-vít
 20 Lập tức vua Sa-un ngã sóng sượt xuống đất: vua quá sợ hãi vì lời ông Sa-mu-en nói. Hơn nữa, vua không còn sức, vì suốt ngày suốt đêm hôm ấy đã không ăn gì. 21 Người đàn bà đến bên vua Sa-un và thấy vua quá kinh hoàng thì nói với vua: "Ngài coi, nữ tỳ ngài đã nghe theo ngài. Tôi đã liều mạng và vâng nghe những lời ngài truyền cho tôi. 22 Vậy bây giờ, xin ngài cũng vui lòng nghe theo nữ tỳ ngài: tôi xin dọn cho ngài miếng bánh, và xin ngài ăn để có sức tiếp tục lên đường." 23 Vua từ chối và nói: "Ta sẽ không ăn đâu." Các người theo hầu cũng như người đàn bà nài nỉ vua, nên vua nghe theo họ. Vua trỗi dậy từ dưới đất và ngồi lên giường. 24 Người đàn bà có một con bê béo trong nhà. Bà vội vàng làm thịt, lấy bột mà nhồi, rồi nướng bánh không men. 25 Bà dọn ra trước mặt vua Sa-un và trước mặt các người theo hầu vua. Họ ăn rồi đứng dậy và đi ngay đêm ấy.
CHIA SẺ

Sa-un đã chiến đấu với kẻ thù giả trong một thời gian dài đến mức khi kẻ thù thật xuất hiện, nhà vua đã không đề phòng. Thiên Chúa đã không ở với ông, và lời cầu nguyện đã  không được trả lời (Cn 1:20-33). Khi Sa-un bắt đầu triều đại của mình, lúc đó là vào “bình minh của ngày mới” (1 Sm 9:26), nhưng giờ đây ông đang bước đi trong tối tăm. Sa-un đã không che dấu chính con người ông (c.8); ông đã cho thấy chính con người thật của mình. Trong suốt triều đại của mình, ông đã che đậy, và sự thật rồi cũng được mở ra.
Dựa vào thế lực của sự dữ, người phụ nữ lên đồng đã xin để cho Sa-mu-en nhập vào, nhưng Đức Chúa đã cho phép Sa-mu-en xuất hiện. Người bạn mà Sa-un đã làm đau khổ khi còn sống, và tìm kiếm khi đã chết. Phải chăng đã quá trễ để chúng ta biết ơn với những người đã cố gắng giúp chúng ta ? Phải chăng đã quá trễ để chúng ta biết khiêm tốn về con người mình.
Sự bất tuân của Sa-un trong quá khứ đã dẫn đến những khó khăn trong hiện tại, cả thất bại và cái chết trong tương lai. Khi Thiên Chúa đã ban cho ông những cơ hội để hoán cải, ông đã phớt lờ đi. Ông đã không “hãy tìm kiếm Thiên Chúa khi Ngài còn có thể tìm thấy” (Is 55:6).
Thật là đáng tiếc vì Sa-un đã chọn con đường sai lạc. Thay vì đối diện với số phận của mình, ông muốn làm chủ định mệnh của mình. Thiên Chúa đã nói với ông điều gì sẽ xảy ra. Giờ đây Sa-un trong tình trạng tuyệt vọng, ông đang tìm cho mình một lối thoát, nhưng quá trễ; ông đã đi lạc  đường ngay nẻo chính, và đã đi quá xa trên con đường sai lạc của mình. Bất kể khi nào bạn đang cố tìm kiếm con đường riêng của đời mình mà không có Thiên Chúa, khi đó bạn đang rẽ vào một con đường sai lạc. Thiên Chúa muốn hướng dẫn bạn trong suốt hành trình của cuộc đời bạn. Ngài mời bạn đi bằng niềm tin, thay vì đi với cái nhìn của mắt thịt, cũng không phải bằng ma thuật. Ngài mời gọi bạn tín thác nơi Ngài để nhận lấy sự khôn ngoan và hướng dẫn từ Ngài cho tương lai của cuộc  đời bạn. Chỉ khi nào bạn đi với niềm tin trong Đức Giêsu Kitô là Chúa của bạn khi đó bạn biết rằng mình đang đi đúng đường. Rất nhiều người hôm nay cũng tìm cách làm chủ định mệnh tương lai của mình. Họ đọc sách tử vi, xem bói toán, cầu cơ, lên đồng… để tìm sự hướng dẫn cho tương lai. Bạn có tìm kiếm tương lai của đời mình bằng những phương thế này ? Khi bạn cảm thấy dường như không còn chọn lựa nào khác nữa, chỉ có cách rẽ vào một con đường bất chính, bạn sẽ làm gì để có được những quyết định đúng đắn trong những thời khắc như vậy ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC