Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

CHƯƠNG 27 - SÁCH SA-MU-EN 1

4. Ông Ða-Vít Ðến Với Người Phi-Li-Tinh
Ông Ða-vít trốn đi Gát
1 Ông Ða-vít tự bảo: "Giờ đây, một ngày nào đó, tôi sẽ phải mất mạng bởi tay vua Sa-un. Không gì tốt hơn cho tôi là thoát sang đất người Phi-li-tinh.
Vua Sa-un sẽ thôi không tìm bắt tôi trong toàn lãnh thổ Ít-ra-en nữa, và tôi sẽ thoát khỏi tay vua." 2 Ông Ða-vít lên đường và cùng với sáu trăm người theo ông, sang với vua thành Gát là A-khít, con ông Ma-ốc. 3 Ông Ða-vít ở lại với vua A-khít tại Gát, cùng với các người của ông, mỗi người với gia đình mình, ông Ða-vít với hai bà vợ là bà A-khi-nô-am người Gít-rơ-en, và bà A-vi-ga-gin, vợ ông Na-van người Các-men. 4 Người ta báo cho vua Sa-un là ông Ða-vít đã trốn đi Gát, và vua không còn tìm bắt ông Ða-vít nữa.
Ông Ða-vít làm chư hầu người Phi-li-tinh
5 Ông Ða-vít nói với vua A-khít: "Nếu tôi được đẹp lòng ngài, thì xin cho tôi một chỗ trong thành nào đó ở vùng quê để tôi ở. Tôi tớ ngài ở gần ngài trong hoàng thành sao được?" 6 Ngay hôm đó, vua A-khít cho ông thành Xích-lắc; vì vậy Xích-lắc thuộc về các vua Giu-đa cho đến ngày nay. 7 Thời gian ông Ða-vít ở vùng quê Phi-li-tinh là một năm bốn tháng.
8 Ông Ða-vít và người của ông lên cướp phá vùng đất của người Gơ-sua, người Ghe-de và người A-ma-lếch, vì đó là những dân ở miền ấy từ xa xưa, trên đường vào Sua cho đến tận Ai-cập. 9 Ông Ða-vít đánh phá vùng đất ấy và không để một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót; ông lấy chiên dê bò lừa, lạc đà và quần áo, rồi trở về và đến gặp vua A-khít. 10 Vua A-khít hỏi: "Hôm nay các ông đi cướp phá ở đâu?" Ông trả lời là ở vùng Ne-ghép của Giu-đa, hoặc ở vùng Ne-ghép của người Giơ-rác-mơ-ên, hoặc ở vùng Ne-ghép của người Kê-ni. 11 Ông Ða-vít không để một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót mà đem về Gát; ông nói: "Sợ chúng báo cáo có hại cho chúng ta mà nói: "Ông Ða-vít đã làm như thế"." Ðó là cách xử sự của ông Ða-vít trong thời gian ông ở tại vùng quê Phi-li-tinh. 12 Vua A-khít tin ông Ða-vít; vua nói: "Nó đã làm cho nó trở nên đáng ghét đối với Ít-ra-en, dân của nó, và nó sẽ là tôi tớ ta mãi mãi."

Ông Ða-vít đánh phá vùng đất của người Gơ-sua, Ghe-de và A-ma-lếch
 CHIA SẺ

Đa-vít đã chiến thắng trong cuộc chiến với Sa-un, chỉ để lại sự đau buồn. Những cảm xúc như vậy là không bình thường; không thể nào có những đỉnh núi cao mà không có những thung lũng. Tuy nhiên, khi bạn đang cảm thấy sầu khổ, đó là thời điểm nguy hiểm để làm những quyết định quan trọng. Đa-vít nên thưa với Thiên Chúa. Ông và Ép-gia-tha đã có thể cùng nhau tìm ý Thiên Chúa.
Đa-vít đã làm một số những quyết định thiếu khôn ngoan bởi vì ông đã không dừng lại để thỉnh ý Đức Chúa. Ông đã ngưng phục vụ Thiên Chúa và bắt đầu nghĩ về sự sống còn: “vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình sẽ bị mất” (Mc 8:35). Ông đã tin vào kẻ thù sẽ bảo vệ ông thay vì tin vào Thiên Chúa. Kết quả, ông đã phải dùng kế gian, sát hại, và nói dối để sống còn.
Khi bạn đang sợ hãi, hãy hỏi một người bạn Kitô hữu đáng tin cậy để cùng cầu nguyện với bạn, và tìm sự hướng dẫn nơi Thiên Chúa. Hãy dành thời gian để nói về cảm xúc của mình với người bạn. Khi đó, bạn sẽ nhận được một viễn tượng rõ ràng hơn. Đừng có làm những quyết định dai dột với những vấn đề quan trọng. Hãy nghe lời khuyên sau đây: “hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa” (Tv 27:14).
“Khi nhìn ra ngoài chỉ làm cho bạn thêm khiếp nhược, hãy cố  gắng nhìn bên trong !”
Đời sống thiêng liêng của Đa-vít đã bị suy giảm có thể cho chúng ta nhiều bài học trong đời sống của mỗi người:  khích lệ cho ai đang bị vấp ngã, để biết rằng ngay cả những con người vĩ đại như Đa-vít cũng không tránh khỏi thất bại và vì thế cũng cảnh báo chúng ta về những nguy hiểm mà có thể xảy ra khi chúng ta rời xa Thiên Chúa. Với kinh nghiệm của mình, đâu là hậu quả mà bạn gặt được trong những lúc bạn lìa xa Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC