Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 01 - SÁCH SA-MU-EN 2

Ông Ða-vít nghe tin vua Sa-un chết
1 Sau khi vua Sa-un chết, ông Ða-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. 2 Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất.
Khi đến gần ông Ða-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. 3 Ông Ða-vít hỏi anh: "Anh từ đâu đến?" Anh trả lời ông: "Tôi đã chạy thoát từ trại Ít-ra-en." 4 Ông Ða-vít nói với anh: "Chuyện gì đã xảy ra? Kể lại cho tôi đi!" Anh nói: "Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than cũng đã chết."
5 Ông hỏi người thanh niên đưa tin cho ông: "Làm sao anh biết được vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than đã chết?" 6 Người thanh niên đưa tin cho ông trả lời: "Tình cờ tôi ở trên núi Ghin-bô-a và thấy vua Sa-un đang tựa vào cây giáo của vua, có chiến xa và kỵ binh bám sát vua. 7 Vua quay lại, thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa: "Dạ, tôi đây!" 8 Vua hỏi tôi: "Ngươi là ai?" Tôi thưa: "Tôi là người A-ma-lếch." 9 Vua bảo tôi: "Ngươi hãy đứng bên ta và kết liễu đời ta, vì ta bị choáng váng, mặc dầu sinh lực vẫn còn nguyên vẹn nơi ta." 10 Vậy tôi đứng bên vua và kết liễu đời vua, vì biết rằng vua sẽ không sống được sau khi thất trận. Tôi đã lấy huy hiệu trên đầu vua và cái vòng trên cánh tay vua và đem lại đây cho chúa thượng."
11 Ông Ða-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. 12 Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân Ðức Chúa và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm.
13 Ông Ða-vít hỏi người thanh niên báo tin cho ông: "Ngươi quê ở đâu?" Anh đáp: "Tôi là con một người ngoại kiều A-ma-lếch." 14 Ông Ða-vít nói với anh: "Ngươi không sợ sao mà dám tra tay sát hại người Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong?" 15 Ông Ða-vít gọi một trong các đầy tớ và nói: "Lại gần mà giết nó đi." Người này đâm anh ta và anh ta chết. 16 Ông Ða-vít bảo anh ta: "Máu ngươi đổ xuống đầu ngươi, vì chính miệng ngươi đã cáo tội ngươi, khi ngươi nói: "Chính tôi đã kết liễu cuộc đời của người Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong"."

Ông Ða-vít làm văn tế khóc vua Sa-un và ông Giô-na-than
17 Bấy giờ ông Ða-vít đọc bài văn tế này khóc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua. 18 Ông nói: Ðể dạy cho con cái Giu-đa. Bài Cây Cung, được ghi chép trong sách Người Công Chính.
19 "Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi,
những người con ưu tú đã bỏ mình.
Than ôi! Anh hùng nay ngã gục!
20 Các người đừng báo tin cho thành Gát,
đừng công bố trong các phố phường Át-cơ-lôn,
kẻo con gái người Phi-li-tinh vui mừng,
con gái bọn không cắt bì hớn hở!
21 Hỡi núi đồi Ghin-bô-a,
ước gì trên các ngươi chẳng còn mưa rơi sương đọng,
chẳng còn những cánh đồng phì nhiêu,
vì tại đó khiên thuẫn các anh hùng đã bị vứt bỏ!
Khiên thuẫn của Sa-un không được bôi dầu,
22 nhưng vấy máu những người bị đâm,
dính mỡ các anh hùng;
cây cung của Giô-na-than không lùi lại,
thanh gươm của Sa-un không trở về vô hiệu quả.
23 Sa-un và Giô-na-than,
ôi những con người dễ thương, dễ mến,
sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,
nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử!
24 Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,
người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,
đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
25 Than ôi! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh!
Trên các đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình!
26 Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh!
Tôi thương anh biết mấy!
Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.
27 Than ôi! Anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành! "
CHIA SẺ

      Chúng ta bắt đầu bước sang tháng mới, và một cách tình cờ chúng ta cũng sẽ bắt đầu với sách Kinh thánh Sa-mu-en quyển thứ hai. Sau đây là một vài điểm chính yếu trong quyển thứ hai của sách Sa-mu-en này. Vua Đa-vít là nhân vật trung tâm trong phần hai của sách Sa-mu-en. Đây là cuốn sách thuật lại những những chiến thắng của quốc gia (Ch.1-10) và những thất bại của cá nhân Đa-vít (Ch.11-24). Điểm mấu chốt là tội ngoại tình của ông (ch.11), và những hậu quả lớn lao ảnh hưởng đến cả gia đình ông và đất nước. Đa-vít đã xưng thú tội của mình, đặt mình vâng theo luật của Thiên Chúa và trải qua những năm cuối đời triều đại mình để chuẩn bị xây dựng đền thờ.
Trông cậy. Sa-un đã bắt đầu thời đại của ông với hình ảnh đứng lên (1 Sm 10:23), nhưng ông đã kết thúc triều đại của mình với hình ảnh ngã xuống (c.4,10,12,19,25,27): “Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10:12). Những khả năng tự nhiên và những cơ hội lớn không bảo đảm rằng sẽ thành công. Sa-un cao hơn những người khác cả một cái đầu, nhưng con tim và lòng ông không thuộc về Thiên Chúa. Bạn cậy dựa vào đâu trong những công việc của mình, khả năng của bạn (dù đó cũng là ơn Thiên Chúa ban cho) hay luôn biết tìm kiếm ý Ngài trong hành động ?
Dối trá. Những người A-ma-lếch cố gắng để lừa dối Đa-vít và chiếm được cảm tình của ông, vì những báo cáo của ông ngược với những gì thuật lại trong sách Sa-mu-en quyển thứ nhất, chương 31. Ông đã không biết Đa-vít ! Sa-un không phải là kẻ thù của Đa-vít, vì thế Đa-vít không thể vui mừng với thất bại nặng nề của Ít-ra-en. Bạn có vui mừng trước sự đau buồn của kẻ thù mình ? Nếu điều đó xảy ra với bạn, hãy xem xét một cách cẩn thận (Cn 24:17 và Rm 12:14-15). Rõ ràng người A-ma-lếch đã dối trá về những gì đã xảy ra trên chiến trường, vì nghĩ rằng anh ta sẽ nhận được phần thưởng vì đã giết được người cạnh tranh với Đa-vít. Bạn đã tôn trọng người lãnh đạo của mình tới mức độ nào cho dù những bất toàn của người ấy ? Bạn có nghĩ rằng dối trá sẽ đem đến những tai họa như đã xảy ra với người A-ma-lếch này ?
    Tôn trọng. Đa-vít chỉ nói những điều tốt về Sa-un và ca ngợi ông như một chiến binh dũng mãnh. Cách thức của Sa-un đối xử với Đa-vít ác độc, nhưng cách đối xử của Đa-vít với Sa-un luôn luôn tử tế và chu đáo (Lv. 19:18; Cn. 20:22; 24:29). Sa-un đã nghe những thuộc hạ dối trá của mình và đã bị mất vương quyền; Đa-vít đã vâng phục Lời Chúa và chiếm được vương quốc. Cần phải có lòng can đảm mới có thể gạt bỏ qua một bên những thù hận và tổn thương để có thể tôn trọng những điều tích cực ở nơi người đã từng làm bạn tổn thương trầm trọng. Bạn có thể nghĩ đến một người nào đó mà bạn cần làm như cách Đa-vít đã làm với nhà Sa-un ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC