Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 08 - SÁCH SA-MU-EN 2

Các cuộc chiến tranh thời vua Ða-vít (1 Sb 18: 1-13)
1 Sau đó, vua Ða-vít đánh bại người Phi-li-tinh, hạ nhục chúng và đoạt quyền bá chủ từ tay người Phi-li-tinh.
2 Vua đánh bại người Mô-áp, bắt chúng nằm rạp xuống đất và lấy dây đo: vua đo hai dây để giết và đủ một dây để cho sống. Người Mô-áp phải làm nô lệ cho vua Ða-vít và triều cống vua.
3 Vua Ða-vít đánh bại vua nước Xô-va là Ha-đát-e-de, con ông Rơ-khốp, khi vua này đi tái lập chủ quyền trên vùng Sông Cả. 4 Vua Ða-vít bắt được của vua ấy một ngàn bảy trăm kỵ binh và hai mươi ngàn bộ binh; và vua Ða-vít đã cắt gân chân tất cả những con ngựa kéo xe, chỉ chừa lại một trăm. 5 Người A-ram ở Ða-mát đến cứu viện Ha-đát-e-de, vua Xô-va, nhưng vua Ða-vít đã hạ của A-ram hai mươi ngàn người. 6 Vua Ða-vít đặt những trấn thủ cai trị người A-ram ở Ða-mát; người A-ram phải làm nô lệ cho vua Ða-vít và triều cống vua. Ðức Chúa đã cho vua Ða-vít đi đâu thắng đó. 7 Vua Ða-vít lấy các khiên vàng mà tôi tớ vua Ha-đát-e-de mang, và đưa về Giê-ru-sa-lem. 8 Tại Be-tác và Bê-rô-thai, các thành của vua Ha-đát-e-de, vua Ða-vít đã lấy được rất nhiều đồng.
9 Tô-i, vua Kha-mát, nghe tin vua Ða-vít đã đánh bại toàn thể quân đội vua Ha-đát-e-de. 10 Vua Tô-i sai con là Giô-ram đến với vua Ða-vít để vấn an và chúc mừng vua vì đã chiến đấu với vua Ha-đát-e-de và đánh bại vua ấy, vì vua Ha-đát-e-de là kẻ thù của vua Tô-i. Giô-ram mang theo những đồ bạc, đồ vàng và đồ đồng. 11 Các đồ ấy, vua Ða-vít cũng đã thánh hiến cho Ðức Chúa, cùng với bạc và vàng vua đã thánh hiến, bạc vàng của mọi dân tộc vua đã khuất phục, 12 là: A-ram, Mô-áp, con cái Am-mon, người Phi-li-tinh và A-ma-lếch, cũng như từ chiến lợi phẩm thu được của vua Xô-va là Ha-đát-e-de, con ông Rơ-khốp.
13 Vua Ða-vít làm cho danh mình lẫy lừng, lúc trở về sau khi đánh bại mười tám ngàn người Ê-đôm trong thung lũng Muối. 14 Vua Ða-vít đặt các trấn thủ tại Ê-đôm; vua đặt các trấn thủ trong toàn xứ Ê-đôm, và toàn dân Ê-đôm phải làm nô lệ cho vua Ða-vít. Ðức Chúa đã cho vua Ða-vít đi đâu thắng đó.


 Bản đồ những quốc gia bị Đa-vít đánh bại

 Việc cai trị vương quốc (1 Sb 18: 14 -17)
15 Vua Ða-vít trị vì toàn thể Ít-ra-en. Vua Ða-vít thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. 16 Ông Giô-áp, con bà Xơ-ru-gia, chỉ huy quân đội. Ông Giơ-hô-sa-phát, con ông A-khi-lút, làm quốc vụ khanh. 17 Ông Xa-đốc, con ông A-khi-túp, và ông A-khi-me-léc con ông Ép-gia-tha, làm tư tế. Ông Xơ-ra-gia làm ký lục. 18 Ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa, chỉ huy quân Cơ-rê-thi và quân Pơ-lê-thi. Các con trai vua Ða-vít làm tư tế.
CHIA SẺ


Tên của Đa-vít được kể đến hai mươi mốt lần trong chương 8. Thiên Chúa đã ca ngợi Đa-vít bởi vì ông đã thực thi ý Chúa (c.13). Ai nâng mình lên sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được Thiên Chúa nâng lên (1Pr 5:5-6).
Thiên Chúa ban cho Đa-vít chiến thắng, và Đa-vít đã dùng mỗi một chiến thắng để tôn vinh Thiên Chúa (c.11). Đa-vít đã biết rằng ông sẽ không xây được đền thờ, nhưng ông đã liều mạng sống mình để gom góp tiền của để khi Sa-lo-môn cần cho việc thực hiện công trình này. Nếu Thiên Chúa trao ước nguyện của bạn cho một người khác, hãy giúp người đó hoàn tất điều đó.
Đa-vít chiếm lại những lãnh địa bị mất và giành được những lãnh địa mới, đây là một hình ảnh đẹp để chúng ta theo trong hành trình và những trận chiến thiêng liêng của chúng ta.
Đa-vít đã chiến thắng những kẻ thù của ông nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tôi có để tâm đến những kẻ thù của mình trong trận chiến thiêng liêng và có biết tin tưởng vào những lời hứa của Thiên Chúa rằng Ngài sẽ giúp tôi chiến thắng ? Qua mỗi một trận chiến thiêng liêng trong đời mình có giúp tôi biết tôn vinh Ngài hơn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC