Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 11 - SÁCH SA-MU-EN 2

Chiến dịch thứ hai đánh người Am-mon. Vua Ða-vít phạm tội.
1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Ða-vít sai ông Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ít-ra-en. Họ giết hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Ða-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem.


 Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm.
2 Vào một buổi chiều, vua Ða-vít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. 3 Vua Ða-vít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: "Ðó chính là bà Bát Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết." 4 Vua Ða-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. 5 Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Ða-vít rằng: "Tôi có thai."
6 Vua Ða-vít sai người đến nói với ông Giô-áp: "Hãy sai U-ri-gia, người Khết, về gặp ta." Ông Giô-áp sai ông U-ri-gia về gặp vua Ða-vít. 7 Khi ông U-ri-gia đến với vua, vua Ða-vít hỏi thăm về ông Giô-áp, về quân binh, về chiến sự. 8 Rồi vua Ða-vít bảo ông U-ri-gia: "Hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân." Ông U-ri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. 9 Nhưng ông U-ri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình.
10 Người ta báo tin cho vua Ða-vít rằng: "Ông U-ri-gia đã không xuống nhà ông." Vua Ða-vít hỏi ông U-ri-gia: "Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi?" 11 Ông U-ri-gia thưa với vua Ða-vít: "Hòm Bia cũng như Ít-ra-en và Giu-đa đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Giô-áp và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề: tôi sẽ không làm điều ấy!" 12 Vua Ða-vít bảo ông U-ri-gia: "Hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi." Ông U-ri-gia ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó. Ngày hôm sau, 13 vua Ða-vít mời ông; ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Ðến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà mình.
14 Sáng hôm sau, vua Ða-vít viết thư cho ông Giô-áp và gửi ông U-ri-gia mang đi. 15 Trong thư, vua viết rằng: "Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết." 16 Ông Giô-áp đang thám sát thành liền để ông U-ri-gia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. 17 Người trong thành xông ra, giao chiến với ông Giô-áp. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua Ða-vít đã ngã gục, và ông U-ri-gia, người Khết, cũng chết.

 U-ri-gia, người Khết, cũng đã chết
18 Ông Giô-áp sai người về báo cho vua Ða-vít biết tất cả diễn tiến trận đánh. 19 Ông ra lệnh cho người lính biệt phái rằng: "Khi anh kể tất cả diễn tiến trận đánh cho đức vua xong, 20 nếu cơn giận đức vua nổi lên và người hỏi anh: "Tại sao các ngươi lại đến gần thành mà giao chiến? Các ngươi không biết là người ta bắn từ trên tường thành xuống sao? 21 Ai đã hạ A-vi-me-léc, con ông Giơ-rúp-be-sét? Chẳng phải một người đàn bà đã liệng xuống ông một thớt cối đá và ông đã chết tại Tê-vết đó sao? Tại sao các ngươi lại đến gần tường thành?, thì anh sẽ nói: "Tôi tớ ngài là ông U-ri-gia, người Khết, cũng đã chết"."
22 Người lính biệt phái ra đi và đến báo cho vua Ða-vít biết mọi điều ông Giô-áp đã sai anh về nói. 23 Người lính biệt phái nói với vua Ða-vít: "Những người ấy đã mạnh hơn chúng tôi và đã xông ra đánh chúng tôi ở ngoài đồng, nhưng chúng tôi đã đẩy lui chúng cho đến lối vào cửa thành. 24 Từ trên tường thành, lính bắn cung đã bắn xuống các bề tôi của ngài. Một số bề tôi đức vua đã chết, cả tôi tớ ngài là ông U-ri-gia, người Khết, cũng đã chết."
25 Vua Ða-vít bảo người lính biệt phái: "Hãy nói với ông Giô-áp thế này: "Ðừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế: khi thì người này, khi thì người kia bị chém. Hãy mạnh mẽ tấn công và phá huỷ thành. Ngươi hãy khích lệ ông ấy."
26 Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mình, đã chết, thì làm ma cho chồng. 27 Khi tang lễ đã qua, vua Ða-vít sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua Ða-vít không đẹp lòng Ðức Chúa.
CHIA SẺ

Chúng ta ước rằng “vấn đề của U-ri-gia người Khết” (1 V 15:5) đã không xảy ra trong Kinh thánh, nhưng câu chuyện này đã xảy ra để cảnh báo cho chúng ta và để chúng ta học hỏi. Những người tín hữu có thể tạ ơn Thiên Chúa rằng những tội lỗi của chúng ta đã không viết lại để cho mọi người đọc !
Bất tuân. Chúng ta dễ bắt đầu bước vào con đường tội lỗi khi sao nhãng trách nhiệm của mình. Ở Giê-ru-sa-lem, Đa-vít rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn so với thời ông còn ở trên chiến trường. Ông đã bỏ qua một bên áo giáp của mình (Ep 6:10 tt), để cho đôi mắt mình lạc lối, và dục vọng làm  chủ (Gc 1:14-15). Thay vì hướng về chiến trường nơi những người thuộc hạ của mình đang liều mạng sống để bảo vệ đất nước, Đa-vít đã để cặp mắt mình ở nơi khác để rồi bị rơi vào cám dỗ. Mắt của bạn có hướng về Thiên Chúa là Đấng bạn tôn thờ ?
Lừa dối. Giống như tổ tiên chúng ta, chúng ta cố gắng để che giấu tội của mình, nhưng Thiên Chúa sẽ tìm thấy chúng ta (Stk 3:7; Cn 28:13). Đa-vít đã ngoại tình, trở nên kẻ dối trá và âm mưu, và rồi thành kẻ sát nhân. U-ri-a là một trong những thuộc hạ can đảm của Đa-vít ( 2Sm 23:39). Trong khi Đa-vít phạm tội, U-ri-a và những người đồng đội của mình đang liều mạng sống của họ cho ông trên chiến trường. Tội đã làm cho Đa-vít không còn sự nhạy bén với Luật của Thiên Chúa. Bạn có khao khát sống theo Lời Ngài và chỉ làm những điều đẹp lòng Thiên Chúa ?
Bất mãn. Với cái nhìn của con người, chúng ta thấy rằng âm mưu đã thành công, nhưng Thiên Chúa đã bất mãn. Xem điều Đa-vít viết trong Thánh vịnh 5:4 và 11:5, và lưu ý đến Cn 6:16-19 và 1Thes 4:1-8. Có điều gì bạn đang làm  Thiên Chúa không hài lòng, và bạn có muốn làm gì để thay đổi điều đó ?
Trước khi bạn đầu hàng trước cám dỗ… hãy nhìn lại đằng sau và nhớ lại những điều tốt lành Thiên Chúa đã ban cho bạn; hãy nhìn về phía trước và nhớ lại “cái giá phải trả của tội”; hãy nhìn xung quanh và nghĩ về những ai có thể bị ảnh hưởng bởi điều bạn làm; hãy ngước lên và cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh để bạn can đảm nói không (1Cr 10:13).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC