Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH SA-MU-EN 2

Ngôn sứ Na-than trách vua Ða-vít. Vua hối hận.
1 Ðức Chúa sai ông Na-than đến với vua Ða-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua:
"Có hai người ở trong cùng một thành,
một người giàu, một người nghèo.
2 Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.
3 Còn người nghèo chẳng có gì cả,
ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua.

Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông,
nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông,
ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.
4 Có khách đến thăm người giàu,
ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình
mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông.
Ông bắt con chiên cái của người nghèo
mà làm thịt đãi người đến thăm ông."

 Ngôn sứ Na-than trách vua Đa-vít
5 Vua Ða-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: "Có Ðức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết! 6 Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót." 7 Ông Na-than nói với vua Ða-vít: "Kẻ đó chính là ngài! Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. 8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. 9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Ðức Chúa mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết. 10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.
11 "Ðức Chúa phán thế này: Ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. 12 Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng Ta, Ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Ít-ra-en và giữa thanh thiên bạch nhật."
13 Bấy giờ vua Ða-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với Ðức Chúa." Ông Na-than nói với vua Ða-vít: "Về phía Ðức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết. 14 Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Ðức Chúa, nên đứa trẻ ngài sinh được, chắc chắn sẽ phải chết." 15 Rồi ông Na-than trở về nhà.
 Con bà Bát Se-va chết. Vua Sa-lô-môn chào đời.
Đức Chúa đánh phạt đứa bé mà vợ ông U-ri-gia đã sinh ra cho vua Đa-vít, và nó bị bệnh nặng. 16 Vua Ða-vít cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. 17 Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ. 18 Ðến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua Ða-vít sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau: "Khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều!" 19 Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua Ða-vít hiểu là đứa bé đã chết. Vua Ða-vít hỏi triều thần: "Có phải đứa bé chết rồi không?" Họ thưa: "Vâng, chết rồi!"
20 Bấy giờ vua Ða-vít từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, xức dầu thơm, thay quần áo; rồi vua vào Nhà Ðức Chúa mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa, và vua đã ăn. 21 Triều thần nói với vua: "Ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống, thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi, thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa!" 22 Vua trả lời: "Bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo: "Biết đâu Ðức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống! 23 Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta."
24 Vua Ða-vít an ủi bà Bát Se-va, vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và vua gọi tên nó là Sa-lô-môn. Ðức Chúa yêu thương nó, 25 và sai ngôn sứ Na-than đến cho biết điều đó. Vì Ðức Chúa, ông gọi tên nó là Giơ-đi-đơ-gia.

 Vua Sa-lô-môn ra đời
 Hạ thành Ráp-ba (1 Sb 20: 1-3)
26 Ông Giô-áp tấn công thành Ráp-ba của con cái Am-mon và hạ được hoàng thành. 27 Ông Giô-áp sai lính biệt phái về nói với vua Ða-vít: "Tôi đã tấn công Ráp-ba, tôi còn hạ được cả thành dưới, chỗ có nhiều nước. 28 Giờ đây, xin ngài tập hợp số quân binh còn lại, bao vây và chiếm thành, kẻo chính tôi sẽ hạ thành và nó sẽ mang tên tôi." 29 Vua Ða-vít tập hợp toàn thể quân binh, đi Ráp-ba, tấn công và hạ thành. 30 Vua lột vương miện trên đầu vua chúng, vương miện cân nặng ba mươi ký vàng và có một viên ngọc quý; viên ngọc ấy được đặt trên đầu vua Ða-vít. Vua lấy đi rất nhiều chiến lợi phẩm của thành. 31 Còn dân trong thành thì vua đưa đi và bắt phải làm những việc dùng đến cưa, cuốc sắt, rìu sắt, và phải đúc gạch. Vua xử như thế với mọi thành của con cái Am-mon. Rồi vua Ða-vít và toàn thể quân binh trở về Giê-ru-sa-lem.
CHIA SẺ

Sửa phạt. Trong khoảng một năm, Đa-vít đã giấu tội của mình và đau khổ dưới cánh tay sửa phạt của Thiên Chúa (Tv 32; Dt 12:1-11). Thiên Chúa đã ban cho Đa-vít cơ hội để hoán cải, nhưng ông đã từ chối để bày tỏ lòng hoán cải của mình. Sửa phạt chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta; sự bày tỏ của chúng ta minh chứng về tình yêu của chúng ta giành cho Ngài. Bạn có kinh nghiệm nào qua việc sửa phạt từ Thiên Chúa, bạn cảm nhận được tình yêu của Ngài giành cho bạn ?
Tuyên án. Thật là dễ dàng để kết án người khác! Nhưng hãy ý thức: điều bạn kết án người khác sẽ thành bản án cho chính bạn (Mt 7:1-5). Đa-vít đã phải trả gấp bốn lần cho tội của mình: Em bé chết; con gái ông Ta-ma bị hãm hiếp; và hai người con của ông Áp-sa-lôm và Am-nôn bị giết. Chúng ta cần nhớ rằng hậu quả của những hành động của chúng ta sẽ ảnh hưởng sâu xa hơn những gì chúng ta có thể hình dung. Thực tế rồi Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và phục hồi lại tương quan với Ngài nhưng điều đó không xóa đi những hậu quả của hành động sai trái của chúng ta. Bạn có nhớ về hậu quả của tội mà bạn đã để lại cho chính bản thân mình, cho những người xung quanh do một hành động tội lỗi mà bạn gây ra ?
Xưng thú. Luật nói rằng cả Đa-vít và Bat-sê-ba phải chết (Lv 20:10). Bởi ân sủng của mình, Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi của họ (Tv 51); nhưng trong sự cai trị của Ngài, Thiên Chúa đã để cho họ gặt lấy điều họ đã gieo. Thư thứ nhất của thánh Gioan 1:9 là một lời hứa lớn lao, nhưng đó không phải là một lời biện mình cho tội. Hãy nhớ rằng, vẫn còn những kết quả buồn của những tội đã được tha. Để nghiệm được ơn tha thứ và an ủi như Đa-vít, tôi cần phải xưng thú tội của tôi và quay về với Ngài, khi đó tôi có thể bước về phía trước với một đời sống được canh tân. Bạn đến với bí tích Hòa giải với một tâm tình thế nào, có điều gì ngăn trở và khó khăn đối với bạn ?
An ủi. Thiên Chúa đã ban cho Đa-vít một người con khác và một ngai báu khác. Sa-un đã đánh mất ngai báu bởi vì ông đã không hoán cải, nhưng Đa-vít luôn luôn xưng thú tội của mình và có được sự bình an nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa (Rm 5:20). Phải có con mắt đức tin mới có thể đón nhận hung tin khi đứa con bé bỏng của mình mất, dù đã Đa-vít đã ăn chay và cầu nguyện trong suốt sáu ngày. Tuy nhiên, ông đã nhận được niềm an ủi lớn lao khi đứa trẻ sinh sau sẽ được làm vua và nổi tiếng về sự thông thái. Đứng trước những điều không như ý, bạn có dám tin vào những điều lớn lao mà Thiên Chúa đang chuẩn bị cho bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC