Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

PHÚT DỪNG CHÂN 8 (SÁCH SA-MU-EN 1&2)


Sách 1 và 2 Sa-mu-en nguyên thủy chỉ là một cuốn, nhưng rồi được chia thành hai cuốn trong bản dịch Septuagint chỉ vì mục đích tiện lợi, kể từ đó tất cả các cuốn sách Cựu Ước đều được in thành hai cuốn như hiện nay. Cả hai cuốn sách đều thể hiện lại cách thức Thiên Chúa đối xử với dân Ít-ra-en trong khoảng thời gian từ thế kỷ 12 đến 10 trước công nguyên. Sa-mu-en vừa là Thẩm Phán vừa là Ngôn sứ, Sa-un là vị vua bị khước từ, Đa-vít là vị vua mục tử là những nhân vật chính, và xoay quanh những nhân vật này câu chuyện đã được trình bày.

Sa-mu-en là nhân vật được Thiên Chúa cho chỗi dậy để kết thúc giai đoạn các thẩm phán và mở ra thời đại của các vua. Ông đã sống trong giai đoạn diễn ra sự sa sút của các tư tế (qua hình ảnh của Ê-li và những người con của ông), và giới thiệu vai trò sứ vụ của các ngôn sứ. Chính Sa-mu-en  Ít-ra-en cũng là vị thẩm phán cuối cùng, ngôn sứ đầu tiên của giai đoạn này (ông không phải là ngôn sứ đầu tiên trong Kinh thánh), và ông là người xức dầu tấn phong những vị vua đầu tiên của Ít-ra-en. Mặc dù là một thầy Lê-vi, nhung ông không thuộc dòng dõi của A-ha-ron; tuy nhiên ông đã phục vụ trong tư cách là một tư tế, với sự chuẩn nhận từ Thiên Chúa. Ông có một tâm hồn tinh tuyền và sốt sắng; còn tâm hồn của Ê-li thì bị ô uế và bất tuân.

Chủ để của sách Sa-mu-en là Thiên Chúa, Vua đích thực của Ít-ra-en, qua sự đòi hỏi của dân chúng, ngài đã ủy quyền cai trị cho vị vua đầu tiên là Sa-un, và rồi sau đó cho Đa-vít và những người con cháu của ông. Đức Giêsu Kitô đã nhập thể như là một người con trong hoàng tộc của Đa-vít. Ngài đã thực thi vương quyền của Ngài một cách tuyệt hảo trong cuộc đời của Ngài. Chính qua sự chết và sống lại mà tất cả những ai tin đều có thể cai trị với và qua Ngài (2 Sm 7:12-16; Tv 89: 36-37; Is 9:7).

Một cách nào đó chúng ta đã quen với các nhân vật trong hai cuốn sách Sa-mu-en mà chúng ta vừa đọc xong. Và những câu chuyện trong hai cuốn sách này, nhưng có thế đây là đầu tiên bạn đọc để nhận ra những bài học từ các nhân vật, các mối tương quan, và đặc biệt sự dẫn dắt của Thiên Chúa qua từng câu chuyện. Vậy những nhân vật nào đánh động bạn nhiều ? Những câu chuyện nào trong hai cuốn sách Sa-mu-en mà bạn thích, đâu là bài học cho bản thân bạn trong hoàn cảnh hiện tại ? Những tương quan nào đánh động bạn: Đa-vít và Giô-na-than, Đa-vít phải chạy trốn khỏi Sa-un, lòng tử tế của ông đối với Mơ-phi-bô-sét, và nỗi sầu khổ của ông khi Áp-sa-lôn nổi loạn và bị chết, những tương quan đó có giúp bạn nhận ra cách thức mình trong tương quan với Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC