Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 02 - SÁCH CÁC VUA 2

VI. Truyện Ông Ê-Li-Sa
1. Những Bước Ðầu
Ngôn sứ Ê-li-a được đem đi. Ông Ê-li-sa thay thế.
1 Vào thời Ðức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 2 Ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: "Xin anh ở lại đây, vì Ðức Chúa sai thầy đến Bết Ên."
Nhưng ông Ê-li-sa thưa: "Có Ðức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy!" Rồi các ông đi xuống Bết Ên. 3 Các anh em ngôn sứ ở Bết Ên ra gặp ông Ê-li-sa và nói: "Ông có biết không, hôm nay Ðức Chúa sẽ đem thầy của ông lên cao ngay trên đầu ông?" Ông nói: "Tôi cũng biết chứ, im đi!" 4 Ông Ê-li-a bảo ông: "Này Ê-li-sa, xin anh ở lại đây, vì Ðức Chúa sai thầy đi Giê-ri-khô." Nhưng ông Ê-li-sa thưa: "Có Ðức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy!" Và các ông đã đến Giê-ri-khô. 5 Các anh em ngôn sứ ở Giê-ri-khô đến gần ông Ê-li-sa và nói: "Ông có biết không, hôm nay Ðức Chúa sẽ đem thầy của ông lên cao, ngay trên đầu ông?" Ông nói: "Tôi cũng biết chứ, im đi!" 6 Ông Ê-li-a bảo: "Xin anh ở lại đây, vì Ðức Chúa sai thầy đến sông Gio-đan." Nhưng ông thưa: "Có Ðức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy! " Rồi cả hai ông cùng đi.
7 Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa, phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Gio-đan. 8 Ông Ê-li-a lấy áo choàng của mình, cuộn lại mà đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bên. Hai ông đã đi qua ráo chân. 9 Vậy, khi đã đi qua, ông Ê-li-a nói với ông Ê-li-sa: "Anh cứ xin đi: thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh?" Ông Ê-li-sa nói: "Xin cho con được hai phần thần khí của thầy!" 10 Ông Ê-li-a đáp: "Anh xin một điều khó đấy! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, thì sẽ được như thế; bằng không, thì không được." 11 Các ông còn đang vừa đi vừa nói, thì này một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra. Và ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc. 12 Thấy thế, ông Ê-li-sa kêu lên: "Cha ơi! Cha ơi! Hỡi chiến xa và chiến mã của Ít-ra-en!" Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. 13 Ông lượm lấy áo choàng của ông Ê-li-a rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Gio-đan.
14 Ông lấy áo choàng của ông Ê-li-a đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông Ê-li-a ở đâu?" Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Ê-li-sa đi qua. 15 Các anh em ngôn sứ Giê-ri-khô thấy ông ở đằng xa thì nói: "Thần khí của ông Ê-li-a đã ngự xuống trên ông Ê-li-sa." Họ đến đón ông và sụp xuống đất lạy ông. 16 Họ thưa ông: "Tại đây có năm mươi người dũng cảm đang ở với các tôi tớ ngài. Xin cho phép họ đi tìm thầy của ngài. Có lẽ thần khí của Ðức Chúa đã đem người đi, rồi thả xuống một ngọn núi hay một thung lũng nào đó." Nhưng ông nói: "Ðừng sai ai đi cả!" 17 Họ cứ một mực nài ép ông, nên ông bảo: "Thì cứ sai đi!" Họ sai năm mươi người đi kiếm suốt ba ngày, nhưng không tìm thấy ông Ê-li-a. 18 Họ trở về với ông. Ông đang ở Giê-ri-khô, ông nói với họ: "Tôi đã chẳng bảo các anh là đừng đi đó sao?"
 Hai phép lạ của ông Ê-li-sa
19 Người trong thành nói với ông Ê-li-sa: "Như ngài thấy đó, địa thế của thành thì tốt, nhưng nước thì độc và xứ sở bị nạn vô sinh." 20 Ông Ê-li-sa bảo: "Lấy cho tôi một cái tô mới và bỏ muối vào đó." Họ đi lấy cho ông. 21 Ông đi ra suối nước, đổ muối xuống và nói: "Ðức Chúa phán thế này: Ta làm cho nước hoá lành, và nước này sẽ không còn gây chết chóc và nạn vô sinh nữa." 22 Và nước hoá lành cho đến ngày nay, theo lời ông Ê-li-sa đã nói.
23 Ông rời nơi đó lên Bết Ên. Và khi ông đi lên, thì dọc đường có những trẻ con từ thành đi ra, chúng nhạo ông và nói: "Lên đi, ông hói đầu ơi! Lên đi, ông hói đầu ơi!" 24 Ông quay lại, và khi thấy chúng thì nguyền rủa chúng nhân danh Ðức Chúa. Bấy giờ, có hai con gấu từ trong rừng đi ra và xé xác bốn mươi hai đứa trẻ. 25 Từ nơi đó, ông đi tới núi Các-men, rồi trở lại Sa-ma-ri.
CHIA SẺ

Những bạn đồng hành. sứ vụ của Ê-li-sa bắt đầu từ khi Ê-li-a nói với ông “cứ về đi” (1V 19:20). Giờ đây, Ê-li-a nói “Hãy ở lại đây !” Ê-li-sa đã không quay về nhưng đã trung thành phục vụ Ê-li-a trong vòng mười năm. Và Ê-li-sa đã không bám víu với Bê-ten hay Giê-ri-khô nhưng đã đi với Ê-li-a cho đến tận cùng. Hãy nghĩ xem Ê-li-sa có thể mất những gì nếu ông không đi với Ê-li-a ở chặng cuối này ?
Những người phỏng đoán. Những sinh viên có kiến thức nhưng không có kinh nghiệm. Họ chỉ là những người phỏng đoán, tuy nhiên họ đã cố gắng để nói cho vị ngôn sứ điều gì đang xảy ra ! Ê-li-sa chưa phải là người phỏng đoán; ông ở ngay tại chính nơi Thiên Chúa đang ra tay thực hiện. Thử hỏi có gì tốt nơi những hiểu biết của chúng ta về thiêng liêng nếu điều đó không làm cho đời sống của chúng ta ra khác biệt ?

Những người thực hiện. Ê-li-sa đã không xây dựng một tượng đài cho Ê-li-a, thay vì thế, ông đã tín thác vào Thiên Chúa của Ê-li-a và đã thực hiện những phép lạ. Chúng ta không thể sống trong quá khứ, về quá khứ, và cho quá khứ. Nhưng hôm nay, chúng ta phải đón nhận gia sản của quá khứ và tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa hằng sống. Có khó khăn phải giải quyết, và những nhu cầu phải đáp ứng, và Ê-li-sa đã tín thác vào Thiên Chúa để giúp ông. Những tôi tớ của Thiên Chúa có thể bỏ rơi chúng ta, nhưng Thần Khí của Thiên Chúa vẫn tiếp tục hoạt động. Bạn có bám víu vào một con người hay một sự vật gì không hay buông mình hoàn toàn để bạn được Thần Khí hướng dẫn ?

Những người mỉa mai. Họ không phải là những em bé; họ là những người trẻ đủ lớn để hiểu biết. Họ mỉa mai việc Ê-li-a về trời và bề ngoài của Ê-li-sa, và Thiên Chúa đã xét xử về điều này một cách công bằng. Ngày nay, Thiên Chúa kiên nhẫn với những người mỉa mai (2Pr 3), nhưng một ngày nào đó, họ sẽ phải trả giá cho những lời nói của họ. Bạn thường phản ứng như thế nào khi nghe những điều xì xầm về một ai đó ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC