Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

CHƯƠNG 09 - SÁCH CÁC VUA 1

Thiên Chúa lại hiện ra với vua Sa-lô-môn (2 Sb 7:11 -22)
1 Sau khi vua Sa-lô-môn hoàn tất việc xây Ðền Thờ Ðức Chúa và cung điện nhà vua, cùng mọi công trình vua dự tính, 2 thì Ðức Chúa lại hiện ra với vua lần thứ hai,
giống y như lần hiện ra với vua ở Ghíp-ôn. 3 Ðức Chúa phán với vua: "Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan Ta; Ta đã thánh hoá ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho Danh Ta ngự ở đó muôn đời; Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày. 4 Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước nhan Ta, như Ða-vít thân phụ ngươi, với tâm hồn trong sạch và ngay thẳng, mà thi hành mọi điều Ta truyền cho ngươi và tuân giữ các giới răn và luật pháp của Ta, 5 thì Ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi trên Ít-ra-en đến muôn đời, như Ta đã hứa với Ða-vít, thân phụ ngươi, rằng: "Ngươi sẽ không thiếu người ngự trên ngai Ít-ra-en". 6 Nhưng nếu các ngươi và con cháu các ngươi tráo trở bỏ đường lối của Ta, không giữ các mệnh lệnh, các giới răn Ta đã đặt cho các ngươi, lại đi làm tôi các thần ngoại và thờ lạy chúng, 7 thì Ta sẽ tiêu diệt Ít-ra-en khỏi phần đất mà Ta đã ban cho chúng; còn Ðền Thờ Ta đã thánh hoá để kính Danh Ta, Ta sẽ loại trừ khỏi nhan Ta, và Ít-ra-en sẽ thành bia miệng cho mọi dân tộc đàm tiếu; 8 Ðền Thờ này sẽ thành đống hoang tàn, khiến mọi kẻ qua lại phải sững sờ, huýt sáo mà nói: "Tại sao Ðức Chúa đã xử như thế với đất nước và Ðền Thờ này? 9 Người ta sẽ trả lời: Tại chúng đã bỏ Ðức Chúa Thiên Chúa của chúng, Ðấng đã đưa tổ tiên chúng ra khỏi đất Ai-cập; chúng đã gắn bó với các thần ngoại, sụp lạy và làm tôi các thần ấy, nên Ðức Chúa đã giáng xuống trên chúng tất cả tai hoạ này."
Buôn bán với vua Khi-ram (2 Sm 8:1-2)
10 Trong hai mươi năm vua Sa-lô-môn xây hai ngôi nhà, là Ðền Thờ Ðức Chúa và cung điện nhà vua, 11 thì Khi-ram vua Tia cung cấp cho vua Sa-lô-môn gỗ bá hương, gỗ trắc và vàng tuỳ thích; còn vua Sa-lô-môn thì trao cho vua Khi-ram hai mươi thành trong miền Ga-li-lê. 12 Từ Tia vua Khi-ram đi ra xem các thành vua Sa-lô-môn đã trao cho, nhưng vua không thích các thành ấy. 13 Vua nói: "Này ông anh, thành gì mà ông cho tôi vậy? " Rồi vua gọi các thành ấy là "đất Ca-vun" cho tới ngày nay. 14 Vua Khi-ram gửi tới cho vua Sa-lô-môn ba ngàn sáu trăm ký vàng.
Dân công để xây cất (2 Sb 8:3-11)
15 Ðây là dịch vụ dân công vua Sa-lô-môn đã đặt ra để xây Ðền Thờ Ðức Chúa, cung điện của mình, công trình Mi-lô, tường thành Giê-ru-sa-lem, Kha-xo, Mơ-ghít-đô và Ghe-de. 16 Pha-ra-ô vua Ai-cập đã tiến quân chiếm Ghe-de, thiêu huỷ thành và sát hại dân Ca-na-an cư ngụ ở đó; rồi vua tặng làm của hồi môn cho ái nữ là phu nhân của vua Sa-lô-môn. 17 Vua Sa-lô-môn xây dựng lại Ghe-de và Bết Khô-rôn Hạ,18 rồi Ba-a-lát và Ta-ma ở sa mạc, trong xứ, 19 và tất cả các thành làm kho dự trữ mà vua Sa-lô-môn sẵn có, các thành giữ xe trận, các thành nuôi ngựa và tất cả những gì vua Sa-lô-môn muốn xây cất ở Giê-ru-sa-lem, ở Li-băng và trong toàn lãnh thổ thuộc quyền vua. 20 Tất cả những người còn sót lại thuộc các dân E-mô-ri, Khết, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, những người không phải là con cái Ít-ra-en, 21 những người này đã để lại con cháu chúng trong xứ, vì con cái Ít-ra-en không tiêu diệt hết được. Vua Sa-lô-môn bắt tất cả những người đó phải lao động khổ sai đến ngày nay. 22 Phần con cái Ít-ra-en vua Sa-lô-môn không bắt ai phải làm nô dịch cho vua; họ là những chiến sĩ, những cận thần, những tướng lãnh, những viên chức, những người chỉ huy chiến xa và kỵ binh của vua. 23 Họ chỉ huy các đốc công phụ trách công trình của vua Sa-lô-môn, tất cả là năm trăm năm mươi người, giám sát dân chúng làm việc trong các công trình. 24 Khi công chúa của Pha-ra-ô từ Thành Ða-vít lên cung điện đã xây cho bà, thì vua Sa-lô-môn bắt đầu xây công trình Mi-lô.
Phục vụ Ðền Thờ (2 Sb 8:12 -16)
25 Mỗi năm ba lần, vua Sa-lô-môn dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trên bàn thờ vua đã dựng lên để kính Ðức Chúa; vua thường đốt hương trên bàn thờ trước nhan Ðức Chúa. Thế là vua chu toàn bổn phận đối với Ðền Thờ.
3. Vua Sa-Lô-Môn, Nhà Kinh Doanh

Vua Sa-lô-môn, người tổ chức thương thuyền (2 Sb 8:17 -18)
26 Ngoài ra, vua Sa-lô-môn còn trang bị một đoàn tàu tại E-xi-ôn Ghe-ve, gần Ê-lát, bên bờ Biển Sậy trong đất Ê-đôm. 27 Vua Khi-ram phái tới đoàn tàu các tôi tớ của mình là những thủy thủ thạo nghề biển, cùng với các tôi tớ của vua Sa-lô-môn. 28 Họ đi Ô-phia, mang vàng về và nộp cho vua Sa-lô-môn, tất cả là mười hai tấn.

Tôi tớ của vua Khi-ram đi Ô-phia mang vàng về và nộp cho vua Sa-lô-môn
CHIA SẺ

Sự bảo đảm. Chúng ta dâng hiến, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thánh hiến vật mà chúng ta dâng lên Ngài. Thật là quan trọng khi nghe từ Thiên Chúa khi một nhiệm vụ đã được hoàn tất, e rằng sự cho phép có thể dẫn đến sự thất vọng (1V 19). Cụm từ “Tên tôi,… Mắt tôi,... Tim tôi” (c.3).
Lời khuyên bảo. Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, Thiên Chúa cảnh báo chúng ta chớ có bất tuân Ngài. Sa-lô-môn đã không để ý đến lời cảnh báo này, Thiên Chúa đã giữ lời hứa của Ngài và Ngài đã gửi đến những sự trừng phạt. Thiên Chúa thà hủy hoại đền thờ thánh của Ngài, còn hơn là để cho dân Ngài làm ô uế đền thờ với tội lỗi của họ.
Sự đồng ý. Sa-lô-môn đã thành công trong việc ký kết những hiệp ước với các dân ngoại, và điều đó đã giúp cho Ít-ra-en thoát khỏi cảnh chiến tranh loạn lạc. Tuy nhiên, ông cũng phải trả giá cho điều này, và phải tránh những nguy hiểm  xảy ra liên tục. Đỉnh cao, Sa-lô-môn đã bị điều khiển bởi các thần của các quốc gia này (1V 11).
Thành tích. Tuy nhiên, mọi sự nhìn có vẻ vĩ đại khi Sa-lô-môn xây dựng những tòa nhà, tường thành, và đoàn tàu, cũng như làm tăng sự giàu có của quốc gia. Họ cần lời cảnh báo trong sách Khải Huyền 3:17-18. Đời sống thiêng liêng của đất nước dần dần bị hủy hoại bên trong những che đậy của sự giàu có.
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có những nguyên tắc để sống, có những điều mà họ có thể thỏa hiệp được nhưng cũng có những điều không bao giờ nghĩ đến việc thỏa hiệp. Trong tư cách là một người Kitô hữu, chúng ta không bao giờ được thỏa hiệp với những điều liên quan đến đời sống thiêng liêng, vì nếu làm như thế chúng ta sẽ đưa mình đến gần với những nguy hiểm chết chóc của một bãi mìn. Câu chuyện của vua Sa-lô-môn cho thấy những hậu quả tai hại của từ những bãi mìn thỏa hiệp đã làm tổn hại đến ông trong những năm cuối đời. Bạn có đang tự đưa mình bước ra khỏi con đường an toàn, để bước vào những bãi mìn do những thỏa hiệp với thế gian và với những đam mê của bạn ?

1 nhận xét:

  1. 2 lần Thiên Chúa nói chuyện với vua Sa-lô-môn trong 2 hoàn cảnh khác nhau: khi vua khai mở triều đại và khi các công trình xây cất hùng vĩ đã hoàn tất, là 2 lần Thiên Chúa chỉ lặp đi lặp lại giao ước của Ngài với Sa-lô-môn dựa theo lời Thiên Chúa đã hứa với vua Đa-vít: lòng trung thành tuân thủ giới răn và huấn lệnh của Thiên Chúa. Không phải là những nguy nga tráng lệ bên ngoài mà Thiên Chúa đang cần, vì Thiên Chúa sẵn sàng tiêu diệt dân riêng của Ngài, cũng như sẵn sàng phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa đã thánh hoá để kính danh Ngài. Nhưng Thiên Chúa cần đến cái cốt lõi bên trong: tình yêu và lòng chung thuỷ. Khi con nói hay làm một việc gì đó, con đang nhắm đến mục đích gì? Xin đừng để những nguỵ biện "đang làm cho Chúa" hay "đang phục vụ anh chị em" khiến con trở nên đui mù trước hư danh muốn chứng tỏ cái tôi tốt lành và khả năng của con. Xin nhắc nhở con rằng Chúa cần tấm lòng chân thành của con chứ không cần những công việc to tát của con; Chúa cần một con tim thuộc trọn về Chúa của con chứ không cần sự thành công của con. "Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ." (1 Sm 15:22)

    Chúa ơi, con cần tình yêu và ân sủng của Chúa biết bao, xin đổ đầy tâm hồn con, để con trung thành giữ giờ cầu nguyện bên Chúa, hầu tâm hồn con được nhạy bén hơn với những điều Chúa ưa thích, và mỗi ngày con biết ưa thích điều Chúa ưa thích hơn. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC