Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 20 - SÁCH CÁC VUA 2

Vua Khít-ki-gia lâm bệnh và được khỏi (Is 38:1-8,21-22;2 Sb 32:24-26)
1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc, đến gặp vua và nói: "Ðức Chúa phán thế này: Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu." 2 Vua quay mặt vào tường, và cầu nguyện với Ðức Chúa như sau: 3 "Ôi, lạy Ðức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.
4 Ông I-sai-a chưa ra đến sân giữa, thì lời Ðức Chúa phán với ông: 5 "Hãy quay lại nói với Khít-ki-gia, thủ lãnh dân Ta: Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ða-vít, tổ tiên ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này Ta chữa lành ngươi, ba ngày nữa, ngươi sẽ lên Nhà Ðức Chúa. 6 Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, và sẽ che chở thành này, vì Ta và vì Ða-vít, tôi tớ của Ta."
7 Ông I-sai-a nói: "Hãy lấy một cái bánh vả." Người ta đi lấy, đặt trên ung nhọt và vua sống được.
8 Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a: "Tôi dựa vào dấu hiệu nào để biết Ðức Chúa sẽ chữa lành tôi, và ba ngày nữa tôi sẽ lên Nhà Ðức Chúa?" 9 Ông I-sai-a trả lời: "Ðây là dấu Ðức Chúa ban cho ngài, chứng tỏ Ðức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã phán: Vua muốn bóng tiến mười độ hay lùi mười độ?" 10 Vua Khít-ki-gia nói: "Bóng ngả thêm mười độ: điều đó quá dễ! Không! Xin cho bóng lùi mười độ!" 11 Ngôn sứ I-sai-a cầu khẩn Ðức Chúa, và Người cho bóng lùi lại mười độ, so với bóng đã ngả trên bậc thang mà vua A-khát đã xây.

"Ngài đã làm cho bóng lui mười độ."

Các sứ giả của vua Mơ-rô-đác Ba-la-đan (Is 39:1-8)
12 Khi ấy, vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh. 13 Sau khi nghe các sứ giả, vua Khít-ki-gia cho họ xem mọi kho tàng của vua, vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua, không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.
14 Ngôn sứ I-sai-a vào gặp vua Khít-ki-gia và nói: "Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu tới?" Vua Khít-ki-gia đáp: "Họ từ một xứ xa xôi, mãi tận Ba-by-lon đến đây." 15 Ông hỏi: "Họ thấy gì trong cung điện của ngài?" Vua đáp: "Trong cung điện của tôi có gì, họ thấy hết cả. Không có gì trong các kho dự trữ mà tôi không cho họ xem."
16 Bấy giờ, ông I-sai-a nói với vua Khít-ki-gia: "Xin vua nghe lời của Ðức Chúa: 17 Này, sẽ đến những ngày mọi sự trong cung điện ngươi, tất cả những gì xưa nay tổ tiên ngươi đã tích trữ đều bị đem đi Ba-by-lon, không còn lại một thứ gì, Ðức Chúa phán. 18 Một số con cái ngươi, xuất thân từ ngươi, do chính ngươi sinh ra, sẽ bị bắt đi làm thái giám trong hoàng cung của vua Ba-by-lon." 19 Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a: "Lời Ðức Chúa ông vừa truyền lại quả là tốt." Vua tự nhủ: "Sao lại không? Miễn là có hoà bình và an ninh trong đời ta."
 Kết thúc triều vua Khít-ki-gia (2 Sb 32:32-33)
20 Những truyện còn lại của vua Khít-ki-gia, mọi chiến công của vua, cũng như việc xây hồ và kênh dẫn nước vào thành, những điều ấy đã chẳng được ghi chép trong sách Sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? 21 Vua Khít-ki-gia đã an nghỉ với tổ tiên. Con vua là Mơ-na-se, lên ngôi kế vị.

 CHIA SẺ

Câu 6 cho thấy rằng biến cố này xảy ra trong khi Giê-ru-sa-lem đã dưới sự bao vây của Át-sua. Thật là một bi kịch khi Giu-đa đang trong tình huống nguy hiểm mà vua của họ lại hấp hối. Lắm khi họa vô đơn chí ! Chết là kẻ thù cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt (1Cr 15:26), và chỉ có Thiên Chúa có thể ban chiến thắng trên sự chết.
Khít-ki-gia được giải thoát nhờ ông đã cầu nguyện và đã dùng những phương thế mà Thiên Chúa đã cung cấp để chữa lành. Tin tưởng vào lời cầu nguyện có thể đánh động Thiên Chúa thậm chí có thể làm thay đổi những điều mà mà Ngài đã có phán quyết trước đó, để đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta.
Khít-ki-gia đã thoát khỏi sư tử (1Pr 5:8) nhưng không thắng nổi với con rắn (c.12-19). Ông đã để cho kẻ thù mình biết được những bí mật ! Một lần nữa, đó là sự tự kiêu: “nhà của tôi, kho tàng của tôi, ngày của tôi.” Chiến thắng lớn lao của ông trên quân Át-sua đã làm cho  ông một thái độ tự tin giả tạo khi ông tiếp những người Ba-by-lon. Ông đã thế chấp tương lai của dân mình bởi những gì ông đã làm, và tạ ơn Chúa vì sự thất bại đã không xảy ra trong thời gian ông trị vì.
Những quyết định của bạn ngày hôm nay, có thể ảnh hưởng đến những người khác trong tương lai. Hãy làm những chọn lựa đúng đắn !
Khi bạn được Thiên Chúa chúc lành, hãy ý thức về vấn đề kiêu ngạo. Hãy mau chóng trao lại vinh quang cho Thiên Chúa vì những phúc lành Ngài ban cho bạn, đừng có lo lắng làm thế nào để gây sự chú ý về mình, bởi vì sự sụp đổ là hệ quả từ thái độ kiêu ngạo. Tội của chúng ta và kiêu ngạo gặt lấy hoa trái của nó, có khi ngay tức thời, nhưng cũng có khi sau một thời gian. Bạn cảnh giác với điều này như thế nào ? Những phúc lành của Thiên Chúa ban cho bạn, liệu những ơn ấy có làm cho bạn bị nhấn chìm trong nguy hiểm của lòng tự kiêu ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC