Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

CHƯƠNG 21 - SÁCH CÁC VUA 2

2. Hai Vua Bất Trung

Vua Mơ-na-se cai trị Giu-đa (687-642) (2 Sb 33:1-10,18-20)
1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Khép-xi Va. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, theo những thói ghê tởm của các dân mà Ðức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en.
3 Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Khít-ki-gia đã phá huỷ; vua lập các tế đàn kính Ba-an, dựng một cột thờ như vua Ít-ra-en là A-kháp đã làm, sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng. 4 Vua xây các tế đàn trong Nhà Ðức Chúa, như Ðức Chúa phán: "Chính ở Giê-ru-sa-lem Ta sẽ đặt Danh Ta."
5 Trong hai sân của Nhà Ðức Chúa vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh. 6 Vua làm lễ thiêu con trai mình, làm nghề chiêm tinh và phù thuỷ, lập ra cô đồng và thầy bói; vua làm nhiều điều dữ trái mắt Ðức Chúa để trêu giận Người. 7 Vua đặt tượng thần A-sê-ra, mà vua đã tạc, trong Nhà Ðức Chúa, Nhà mà Ðức Chúa đã phán với vua Ða-vít và vua Sa-lô-môn, con vua: "Tại Nhà này và ở Giê-ru-sa-lem, nơi Ta đã chọn giữa mọi chi tộc Ít-ra-en, Ta sẽ đặt Danh Ta mãi mãi. 8 Ta sẽ không để chân Ít-ra-en phiêu bạt đây đó, xa miền đất Ta đã ban cho tổ tiên chúng, chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì Ta đã truyền cho chúng, và đúng theo tất cả Lề Luật mà Mô-sê, tôi trung của Ta, đã truyền cho chúng." 9 Nhưng họ đã không nghe theo, và vua Mơ-na-se đã làm cho họ lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà Ðức Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Ít-ra-en.
10 Ðức Chúa đã dùng các ngôn sứ, tôi trung của Người, mà phán: 11 "Vì Mơ-na-se, vua Giu-đa, đã làm những điều ghê tởm ấy, vì nó đã hành động tệ hơn cả những người E-mô-ri ở đấy trước nó đã làm, vì nó cũng đã dùng các ngẫu tượng mà lôi kéo Giu-đa phạm tội, 12 thì Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này: Này đây Ta sẽ giáng xuống Giê-ru-sa-lem và Giu-đa một tai hoạ, mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. 13 Ta sẽ san bằng Giê-ru-sa-lem, như đã san bằng Sa-ma-ri và nhà A-kháp; Ta sẽ vét sạch Giê-ru-sa-lem, như người ta vét sạch đĩa rồi úp xuống sau khi vét sạch. 14 Ta sẽ từ bỏ gia nghiệp sót lại của Ta; Ta sẽ nộp chúng vào tay kẻ thù chúng, chúng sẽ thành mồi, thành chiến lợi phẩm cho mọi kẻ thù chúng, 15 vì chúng đã làm những gì Ðức Chúa coi là xấu, và chúng không ngừng trêu giận Ta từ ngày tổ tiên chúng ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay."
16 Vua Mơ-na-se cũng đã đổ máu người vô tội, rất nhiều đến nỗi máu ấy tràn ngập Giê-ru-sa-lem từ đầu thành đến cuối thành; đó là không kể đến tội vua đã lôi kéo Giu-đa phạm theo, khi vua làm các điều dữ trái mắt Ðức Chúa.
17 Những truyện còn lại của vua Mơ-na-se và mọi việc vua làm, cũng như tội vua đã phạm, tất cả những điều ấy đã chẳng được ghi chép trong sách Sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? 18 Vua Mơ-na-se đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong vườn thuộc cung điện vua, vườn của ông Út-da. Con vua là A-môn lên ngôi kế vị.
 Vua A-môn cai trị Giu-đa (642-640) (2 Sb 33:21-25)
19 A-môn lên làm vua khi được hai mươi hai tuổi, và trị vì hai năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Mơ-su-le-mét, con gái ông Kha-rút; bà là người Giót-va. 20 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, như vua cha là Mơ-na-se. 21 Trong mọi sự, vua đã đi theo đường lối của vua cha, đã phụng thờ các ngẫu tượng mà vua cha đã phụng thờ và sụp lạy chúng. 22 Vua đã bỏ Ðức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, và không đi theo đường lối của Ðức Chúa.
23 Các thuộc hạ vua A-môn đã âm mưu chống lại vua và giết chết vua trong cung điện. 24 Dân trong xứ hạ sát mọi kẻ đã âm mưu chống lại vua A-môn, và tôn con vua là Giô-si-gia lên ngôi kế vị.

Thuộc hạ vua A-môn đã âm mưu chống lại và giết chết vua trong cung điện
25 Những truyện còn lại của vua A-môn, những việc vua làm, đã chẳng được ghi chép trong sách Sử biên niên các vua Giu-đa đó sao? 26 Người ta đã chôn cất vua trong mộ vua, trong vườn của ông Út-da. Con vua là Giô-si-gia lên ngôi kế vị vua cha.
CHIA SẺ

Vị vua tội lỗi A-khát là cha của vị vua thánh thiện là Khit-ki-gia, và vua Khít-ki-ga là cha của vị vua tội lỗi là Mơ-na-se, người mà Thiên Chúa cho trị vì tới năm mươi lăm năm. Vua Mơ-na-se là cha của vị vua thánh thiện là Giô-si-a. Mơ-na-se bắt đầu triều đại của mình với những điều tội lỗi, nhưng kết thúc triều đại của mình, ông đã hoán cải (2 Sbn 33:12). Giô-si-a đã tìm kiếm Thiên Chúa trong thuở ban đầu của đời ông, nhưng ông kết thúc đời mình trong sự bất tuân Thiên Chúa (2 Sbn 35 : 20 tt).
Phương cách của Thiên Chúa thì không phải là cách thức của con người; Ngài có tự do để thực hiện theo cách Ngài chọn. Những ai tuyên bố nhìn thấy rõ ràng những mẫu thức trong lịch sử hay những ai gói gọn sự quan phòng của Ngài vào trong những công thức chắc chắn phải nhớ điều này. Thiên Chúa trừng phạt những kẻ bất tuân và củng cố dân Ngài nhưng không phải luôn luôn theo cách thức ta nghĩ, hay vào lúc chúng ta trông chờ. Hãy suy niệm Thánh vịnh 73.
Thỉnh thoảng Thiên Chúa cho phép những người tội lỗi cai trị, như thế Ngài có thể thử thách dân Ngài hay sửa dạy họ. Chúng ta có thể đóng góp rất ít cho thế giới này, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện cho những người có quyền (1Tm 2 :1-8) và trung thành vâng phục Thiên Chúa (Rm 13).
Cần phải đọc 2Sbn chương 33 với chương 21 này trong 2V chúng ta mới có thể hiểu cách trọn vẹn cuộc đời của Mơ-na-se và công việc của Thiên Chúa. Và đọc cả hai chương này chúng ta mới thấy được tình yêu, ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho con người. Trong những tuần cuối của năm phụng vụ này bạn được mời gọi để nhìn lại một năm qua để xin ơn tha thứ và cảm tạ cho tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho bạn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC