Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 23 - SỬ BIÊN NIÊN 1

Chia nhóm và phân công cho các thầy Lê-vi
1 Lúc già nua tuổi tác, vua Ða-vít đã đặt thái tử Sa-lô-môn lên làm vua Ít-ra-en. 2 Vua triệu tập tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en, các tư tế và các thầy Lê-vi.


Thái tử Sa-lô-môn lên làm vua Ít-ra-en
 3 Người ta đếm số các thầy Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, tính theo đầu người được ba mươi tám ngàn thầy. 4 Trong số này, hai mươi bốn ngàn điều hành công việc nhà Ðức Chúa, sáu ngàn làm ký lục và thẩm phán, 5 bốn ngàn giữ cửa và bốn ngàn dùng nhạc khí vua Ða-vít đã làm mà ngợi khen Ðức Chúa.
6 Vua Ða-vít chia họ thành nhiều nhóm theo các con ông Lê-vi là: Ghéc-sôn, Cơ-hát và Mơ-ra-ri.
7 Các con ông Ghéc-sôn là: La-đan và Sim-y. 8 Các con ông La-đan: đứng đầu là Giơ-khi-ên, rồi đến Dê-tham và Giô-en, ba người. 9 Các con ông Sim-y là Sơ-lô-mít, Kha-di-ên và Ha-ran, ba người. Những người này đứng đầu các gia tộc ngành La-đan. 10 Các con ông Sim-y là: Gia-khát, Di-na, Giơ-út và Bơ-ri-a. Ðó là các con ông Sim-y, bốn người tất cả. 11 Ðứng đầu là ông Gia-khát, thứ dến là ông Di-da, còn các ông Giơ-út và Bơ-ri-a không có nhiều con, nên họ làm thành một gia tộc, một nhóm duy nhất.
12 Các con ông Cơ-hát là: Am-ram, Gít-ha, Khép-rôn và Út-di-ên, bốn người. 13 Các con ông Am-ram là: A-ha-ron và Mô-sê. Ông A-ha-ron được tách riêng -chính ông cùng con cháu muôn thế hệ- để lo những việc cực thánh, đốt hương trước nhan Ðức Chúa, phục vụ Chúa và nhân danh Người mà chúc lành cho dân đến muôn đời. 14 Ông Mô-sê là người của Thiên Chúa, còn các con ông chỉ được kể là người thuộc chi tộc Lê-vi thôi. 15 Các con ông là: Ghéc-sôm và Ê-li-e-de. 16 Các con ông Ghéc-sôm: Sơ-vu-ên đứng đầu. 17 Các con ông Ê-li-e-de: Rơ-kháp-gia đứng đầu; nhưng ông Ê-li-e-de không có người con nào khác nữa, trái lại, ông Rơ-kháp-gia thì rất đông con. 18 Các con ông Gít-ha: Sơ-lô-mít đứng đầu. 19 Các con ông Khép-rôn: Giơ-ri-gia-hu đứng đầu; thứ hai là A-mác-gia; thứ ba, Gia-kha-di-ên và thứ bốn, Giơ-cam-am. 20 Các con ông Út-di-ên: Mi-kha đứng đầu và thứ hai là Gít-si-gia.
21 Các con ông Mơ-ra-ri: Mác-li và Mu-si; các con ông Mác-li: E-la-da và Kít. 22 Ông E-la-da chết, không để lại con trai, chỉ có con gái, nên các con trai ông Kít, tức là em họ các cô, đã cưới các cô làm vợ. 23 Các con ông Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giơ-rê-mốt, ba người.
24 Ðó là con cháu Lê-vi theo từng gia tộc; họ đều là những người đứng đầu các gia tộc, ai cũng được ghi đích danh trong sổ; họ thi hành công tác phục vụ nhà Ðức Chúa, từ hai mươi tuổi trở lên.
25 Vua Ða-vít đã nói: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, đã ban cho dân Người được an cư và Người ngự tại Giê-ru-sa-lem đến muôn đời. 26 Và các thầy Lê-vi không còn phải di chuyển Nhà Tạm và các vật dụng dành cho việc phục vụ nhà đó nữa." 27 Quả thế, chính vì những lời cuối cùng ấy của vua Ða-vít mà đã có việc thống kê con cháu Lê-vi từ hai mươi tuổi trở lên. 28 Dưới quyền con cháu A-ha-ron, họ có bổn phận phục vụ nhà Ðức Chúa trong phạm vi các sân và các phòng, trong việc thanh tẩy các đồ thánh và nói chung là phục dịch nhà Thiên Chúa. 29 Họ còn phải quan tâm đến bánh tiến, đến tinh bột làm lễ phẩm, đến những tấm bánh không men, bánh tráng, cũng như đến mọi dung lượng và kích thước. 30 Sáng nào họ cũng phải túc trực để tôn vinh và ngợi khen Ðức Chúa; buổi chiều cũng vậy. 31 Rồi phải túc trực khi người ta dâng lễ toàn thiêu kính Ðức Chúa, trong các ngày Sa-bát, các ngày trăng mới, ngày lễ, theo số ngày luật định. Ðó là công tác thường xuyên của họ trước nhan Ðức Chúa. 32 Họ có bổn phận phục vụ Lều Hội Ngộ cũng như thánh điện, và hợp tác với các con ông A-ha-ron, anh em của họ, mà lo việc nhà Ðức Chúa.

Họ có bổn phận phục vụ nhà Ðức Chúa
CHIA SẺ

Trở lại chương 22 sách Sử Biên Niên cuốn thứ nhất, Đa-vít đã chỉ định Sa-lô-môn nhiệm vụ xây dựng đền thờ. Trong sách Sử Biên Niên không đề cập đến việc tiếm ngôi của A-đôn-ni-gia-hu khi Đa-vít đang trên giường bệnh mà chúng ta có thể thấy trong sách 1 Vua chương 1. 

   Những người Lê-vi được thánh hiến cho Thiên Chúa với nhiệm vụ liên quan tới Lều Tạm. Mặc dù, có nhiệm vụ liên quan đến Lều Tạm và đền thờ, tất cả những người Lê-vi không phải là các tư tế; chỉ có những ai là hậu duệ của A-ha-ron mới chu toàn vai trò này. Vì một đền thờ mới xây ở Giê-ru-sa-lem, những người Lê-vi được tổ chức và bố trí những trách nhiệm khác nhau với mục đích duy trì việc thờ phượng ở đền thờ tại Giê-ru-sa-lem cho toàn thể dân Ít-ra-en.

   Trong sách Dân Số, Mô-sê đã quy định tuổi từ 30-50 phục vụ trong Lều hội ngộ. Sau đó, trong chương 8 sách Dân số, số tuổi được giảm xuống từ 25 thay vì 30. Giờ đây bối cảnh đã có sự thay đổi, giữa việc phục vụ trong Đền thờ và trong Lều Tạm cho nên tuổi số của những người phục vụ trong Đền thờ giảm xuống còn hai mươi (c.24,27). Tổng số người Lê-vi phục vụ trong sứ mạng này là ba mươi tám ngàn người.
Không phải công việc phục vụ trong Giáo hội là của các linh mục và tu sĩ mà thôi. Mọi người chúng ta đều được mời gọi tham gia trong sứ vụ này. Bạn đã từng đảm nhận một sứ vụ trong giáo xứ ? Đâu là những công việc phục vụ Chúa và Giáo hội mà bạn có thể tham gia ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC