Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 04 - NƠ-KHE-MI-A

 1 Khi Xan-ba-lát, Tô-vi-gia và các người Ả-rập, Am-mon, Át-đốt nghe tin là công việc sửa chữa tường thành Giê-ru-sa-lem tiến triển khả quan -vì các lỗ hổng bắt đầu được trám lại-
chúng nổi giận đùng đùng. 2 Cả bọn liên minh với nhau để tiến đánh Giê-ru-sa-lem, nhằm gây rối loạn trong thành.
3 Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa chúng tôi và đặt chốt canh để phòng ngự ngày đêm. 4 Dân Giu-đa nói: "Sức khuân vác đã giảm, đá vụn lại nhiều. Ta không xây lại tường thành nổi đâu!" 5 Ðối thủ của chúng tôi nói: "Chúng sẽ không hay không thấy gì cho tới khi ta đến giữa chúng. Ta sẽ giết chúng, bắt chúng phải ngưng việc." 6 Lúc đó có những người Do-thái sống gần bọn chúng đến báo cho chúng tôi cả chục lần rằng: "Từ mọi nơi chúng ở, chúng lên đánh ta đấy." 7 Vậy, ở phía dưới chỗ sau tường thành, nơi những khoảng đất trống, tôi bố trí dân theo từng thị tộc, trang bị cho họ gươm đao, giáo mác và cung nỏ. 8 Sau khi đã thị sát, tôi đứng lên tuyên bố với các trưởng tộc, quan chức và những người dân khác rằng: "Ðừng sợ chúng! Hãy tưởng nhớ đến Chúa Tể khả tôn khả uý, và hãy chiến đấu cho anh em, cho vợ con và nhà cửa mình!" 9 Khi kẻ thù nghe tin chúng tôi đã biết chuyện và Thiên Chúa đã phá vỡ ý đồ của chúng, thì tất cả chúng tôi trở lại tường thành, người nào việc nấy.
10 Từ ngày ấy, một nửa tráng đinh của tôi lo làm việc; còn nửa kia thì cầm giáo, khiên mộc, cung nỏ và mang áo giáp; các thủ lãnh làm hậu thuẫn cho toàn thể nhà Giu-đa 11 đang xây tường thành. Phu khuân vác cũng được vũ trang: một tay làm việc, một tay cầm khí giới. 12 Còn những người xây cất thì mỗi người gươm giắt lưng, tay xây cất. Người thổi kèn đứng gần bên tôi. 13 Tôi nói với các trưởng tộc, quan chức và những người dân khác: "Công việc thì nhiều và trải dài trên một diện tích lớn, do đó chúng ta phải tản mác dọc theo tường thành, cách xa nhau. 14 Vậy, khi nghe tiếng kèn thổi ở đâu, thì xin anh em tụ họp lại ở đó với chúng tôi. Thiên Chúa chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta." 15 Chúng tôi làm việc -một nửa cầm giáo- từ tảng sáng đến chập tối. 16 Lúc đó, tôi cũng bảo dân: "Mỗi người hãy qua đêm tại Giê-ru-sa-lem với tráng đinh của mình; ban đêm những người này sẽ giúp chúng ta canh gác, và ban ngày họ sẽ lo làm việc." 17 Còn chính tôi, các anh em tôi cũng như tráng đinh của tôi và những người canh gác đi theo tôi, thì không thay áo, mỗi người tay phải đều cầm khí giới.
CHIA SẺ
Kẻ thù biết điều chúng ta đang làm và sẽ mau chóng tấn công chúng ta. Biết trước sự chống đối, và sẵn sàng cho điều đó. Lưu ý đến những loại vũ khí mà kẻ thù đã sử dụng và ngày hôm nay vẫn còn sử dụng.
Chế nhạo (1-6). Kẻ thù muốn bạn nghĩ rằng công việc của bạn không quan trọng, bạn rất yếu kém để làm công việc đó, và nếu bạn hoàn tất, điều đó cũng chẳng tồn tại bao lâu. Nói một cách khác, kẻ thù muốn bạn tin rằng điều đó chẳng có giá trị gì cả, vì thế bạn nên bỏ cuộc sớm. Hãy nên nhớ rằng đây là công việc của Thiên Chúa và vì thế đó là một việc cao cả (c.19,6:3). Hãy luôn nhớ sự mạnh mẽ của Thiên Chúa trước mắt bạn (c.14; 1:5,10).
Đe dọa (7-9). Nếu kẻ thù của bạn không thể lừa bạn, hắn sẽ cố gắng để đe dọa bạn. Hãy thực hành điều mà thánh Phao-lô khuyên các tín hữu giáo đoàn Ê-phê-sô (Ep 6:10-18); hãy tự trang bị cho mình, cầu nguyện và tiếp tục làm việc.
Sợ hãi (10-23). Những người Do thái sống ngoài thành đã đến làm việc với những câu chuyện bịa đặt đầy sợ hãi về những kế hoạch của kẻ thù. Một lần nữa, sức mạnh của Thiên Chúa giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi của con người (c.14), cộng thêm với sự sẵn sàng để tiếp tục công việc dù cho có những hy sinh có thể xảy ra.
Tín thác vào Thiên Chúa trong nhữngkhi có cảnh báo về những gì kẻ thù đang thực hiện, đó là cách thức sẵn sàng để đón Đức Ki-tô trở lại (Mc 13:33) và vượt qua những cám dỗ (Mc 14:38) và Satan (Ep 6:18). Đó cũng là cách để mở những cánh cửa cho sứ vụ và thực hiện những điều đó (Cl 4:2-6). Bạn làm gì để huấn luyện bản thân mình để luôn có một một thái độ kiên vững và  tỉnh thức như vậy ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC