Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 27 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Triều đại vua Giô-tham (2 V 15:32-38)
1 Giô-tham lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-ru-sa, con gái ông Xa-đốc.
2 Vua đã làm điều ngay chính trước mắt Ðức Chúa, đúng như vua cha là Út-di-gia-hu đã làm; chỉ có điều là vua không vào Ðền Thờ Ðức Chúa, còn dân thì cứ ra hư hỏng.
3 Chính vua đã xây Cửa Trên của Nhà Ðức Chúa, và đã xây nhiều công trình ở tường thành Ô-phen. 4 Vua cũng xây những thành ở Núi Giu-đa, các pháo đài nhỏ và các tháp canh ở miền rừng rậm.
5 Chính vua giao chiến với vua của con cái Am-mon và đã chiến thắng. Năm ấy, con cái Am-mon phải triều cống vua ba ngàn ký bạc, hai trăm ngàn thùng lúa mì và hai trăm ngàn thùng lúa mạch. Ðó là những thứ con cái Am-mon phải mang tới cho vua, năm thứ hai và năm thứ ba cũng vậy. 6 Vua Giô-tham được vững mạnh vì vua bước theo đường ngay nẻo chính trước nhan Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua.
7 Các truyện còn lại của vua Giô-tham, tất cả các trận chiến và những công cuộc vua đã thực hiện đều được ghi chép trong sách Các Vua Ít-ra-en và Giu-đa. 8 Vua Giô-tham được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi và trị vì mười sáu năm ở Giê-ru-sa-lem. 9 Vua Giô-tham đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong Thành vua Ða-vít. Con vua là A-khát lên ngôi kế vị. 
CHIA SẺ
Út-di-gia-hu đã phạm tội và bị Đức Chúa Trừng phạt, nhưng biến cố này đã không phá hủy hết những ảnh hưởng đạo đức của ông. Con trai ông là Giô-tham đã theo gương cha mình, nhưng tránh không theo con đường tội lỗi của cha mình, và Đức Chúa đã tôn vinh ông.
Giô-tham đã sống cuộc đời ngắn ngủi và triều đại của ông cũng không dài, nhưng ông đã trung thành với Đức Chúa. Không phải chúng ta sống bao lâu mà phải tính dựa trên chúng ta đã sống như thế nào. Mặc dù chương về Giô-tham trong sách thứ hai Sử Biên Niên ngắn, nhưng Ga 2:17 cho thấy điều này vẫn còn rất đúng.
Rất nhiều người phớt lờ những cảnh báo, họ liều lĩnh tất cả để có được một giây phút vinh quang chóng qua của thế gian. Cách hành xử của chúng ta phải theo cách khác, đó là biết lưu ý đến những lời cảnh báo, và trong hành động phải hết sức thận trọng. Bạn có tiến bộ hay thụt lùi khi bước đi trong đường lối Chúa ? Bạn đang phát triển, hay làm xấu tương quan của bạn với Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC