Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 33 - SỬ BIÊN NIÊN 2

3. Sự Bất Trung Của Các Vua Mơ-Na-Se Và A-Môn
Vua Mơ-na-se phá huỷ công trình của vua Khít-ki-gia (2 V 21:1-9)
1 Mơ-na-se lên ngôi vua khi được mười hai tuổi, và trị vì năm mươi lăm năm ở Giê-ru-sa-lem. 2 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa,
theo những thói ghê tởm của các dân mà Ðức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en. 3 Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Khít-ki-gia đã triệt hạ; vua lập các tế đàn kính Ba-an, làm các cột thờ, sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng.4 Vua xây các tế đàn trong Nhà Ðức Chúa, như Ðức Chúa phán: "Chính ở Giê-ru-sa-lem, Danh Ta sẽ tồn tại muôn đời."
5 Trong hai sân của Nhà Ðức Chúa, vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh. 6 Vua làm lễ thiêu các con trai mình trong thung lũng Ben Hin-nôm, làm nghề chiêm tinh và phù thuỷ, lập ra các cô đồng và thầy bói; vua làm nhiều điều dữ trái mắt Ðức Chúa để trêu giận người. 7 Vua đặt các ngẫu tượng vua đã làm ra, trong Nhà Thiên Chúa, Nhà mà Thiên Chúa đã phán với vua Ða-vít và vua Sa-lô-môn, con vua: "Tại Nhà này và ở Giê-ru-sa-lem, nơi Ta đã chọn giữa mọi chi tộc Ít-ra-en, Ta sẽ đặt Danh Ta mãi mãi. 8 Ta sẽ không để chân Ít-ra-en rời khỏi phần đất Ta đã định cho tổ tiên chúng, chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì Ta đã truyền cho chúng và đúng theo tất cả Lề Luật, quyết định và phán quyết qua trung gian Mô-sê." 9 Vua Mơ-na-se đã làm cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà Ðức Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Ít-ra-en. 10 Ðức Chúa đã phán với vua Mơ-na-se và dân của vua, nhưng họ không quan tâm.
Vua Mơ-na-se trở lại (2 V 21:17-18)
11 Khi ấy, Ðức Chúa đã cho các tướng lãnh của vua Át-sua đến đánh họ. Chúng dùng móc bắt vua Mơ-na-se đi, xích vua bằng sợi dây đồng chấp đôi và điệu về Ba-by-lon. 12 Khi bị khốn quẫn, vua đã làm cho nét mặt Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, dịu lại, và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua. 13 Vua đã cầu nguyện với Người và Người đã nhậm lời vua. Người đã nghe lời vua van xin mà cho vua trở về Giê-ru-sa-lem để cai trị vương quốc. Nhờ vậy, vua Mơ-na-se nhận biết rằng chính Ðức Chúa mới thực là Thiên Chúa. 14 Sau đó, vua xây một bức tường bên ngoài Thành vua Ða-vít, về phía tây Ghi-khôn, trong thung lũng, cho đến lối vào Cửa Cá; tường này bao quanh Ô-phen. Vua xây bức tường này rất cao. Vua còn đặt các tướng chỉ huy trong mọi thành kiên cố của Giu-đa.
15 Vua dẹp các thần ngoại bang và các ngẫu tượng ra khỏi Nhà Ðức Chúa, cũng như mọi tế đàn vua đã xây trên núi Nhà Ðức Chúa và ở Giê-ru-sa-lem. Vua quẳng tất cả ra ngoài thành. 16 Vua tái lập bàn thờ kính Ðức Chúa, dâng lễ tế kỳ an và tạ ơn trên bàn thờ này. Vua truyền Giu-đa phải phụng thờ Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en. 17 Dù vậy, dân chúng vẫn còn tế lễ trên các tế đàn, nhưng là để dâng kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ.
18 Những truyện còn lại của vua Mơ-na-se, lời vua cầu nguyện cùng Thiên Chúa và những lời các thầy chiêm nói với vua nhân danh Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, tất cả điều này được ghi trong sách Công vụ các vua Ít-ra-en. 19 Lời vua cầu nguyện, cách vua được nhậm lời, mọi tội vua phạm, sự bất trung của vua, các nơi cao vua đã dựng cũng như các cột thờ và các ngẫu tượng trước khi vua hạ mình xuống, tất cả đều được ghi chép trong sách Công vụ của ông Khô-dai. 20 Vua Mơ-na-se đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong cung điện của vua. Con vua là A-môn lên ngôi kế vị.
Sự cứng lòng của A-môn (2 V 21 :19-26)
21 A-môn lên làm vua khi được hai mươi hai tuổi, và trị vì hai năm ở Giê-ru-sa-lem. 22 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, như vua cha là Mơ-na-se. Tất cả các tượng thần vua Mơ-na-se, cha của vua, đã làm, vua A-môn đều tế lễ và phụng thờ chúng. 23 Nhưng vua không hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa như vua Mơ-na-se, cha của vua, đã làm; trái lại, vua càng phạm thêm nhiều tội. 24 Các thuộc hạ của vua đã âm mưu chống lại và giết chết vua trong cung điện. 25 Dân trong xứ hạ sát mọi kẻ đã âm mưu chống lại vua A-môn; và tôn con vua là Giô-si-gia-hu lên ngôi kế vị.
CHIA SẺ
Mơ-na-se đã tái thiết lại những gì mà cha của ông đã phá đổ và rồi lại phá đổ trở lại, để rồi ông có thể tái thiết. (So sánh với Stk 26:18). Ông đã không học từ quá khứ hay lắng nghe các ngôn sứ, vì thế ông phải đón nhận sự  trừng phạt tư nơi Thiên Chúa. Một số người chỉ học từ những kinh nghiệm đau thương.
Thật là một khoan dung của Thiên Chua khi chúng ta nhìn lại sự hoán cải của Mơ-na-se, nghe lời cầu nguyện của ông, và phục hồi ông lại ở Giê-ru-sa-lem. Nhưng cho dù sự tha thứ của Thiên Chúa cũng không thể tự động vô hiệu những gương xấu của nhà vua hay hủy bỏ những thiệt hại nghiêm trọng ông đã gây nên cho đất nước mình. Tội đã gây nên những hủy hoại lâu dài ngay cả sau khi những người tội nhân đã được tha thứ (2V 23:26-24:3).
Thiên Chúa đã chuẩn bị và sẵn sàng tha thứ, và chúng ta nên tìm kiếm sự tha thứ ấy một cách nhanh nhất. Càng chờ đợi lâu hơn, chúng ta càng gây nên những sự tàn phá lớn hơn; sự hủy hoại lớn hơn chúng ta gây ra, chúng ta và những người khác sẽ gánh lấy những đau khổ do hậu quả của tội nhiều hơn.
Điều mà Mơ-na-se đã làm : tìm kiếm Thiên Chúa; hạ mình trước Chúa và cầu nguyện với Ngài. Bạn sẽ tìm thấy sự tha thứ và phục hồi. Tội của bạn đã được mang lên Thánh Giá, và Ngài đã đi bước trước trong hành trình cứu độ con người. Vấn đề để bạn suy nghĩ hôm nay không phải là Thiên Chúa cứu ai khác nhưng là chính bạn. Bạn có cảm thấy cách sống của mình cần được phục hồi lại ? Có khi nào bạn có suy nghĩ mình không xứng đáng với lòng thương xót của Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC