Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 36 - SỬ BIÊN NIÊN 2

5. Tình Hình Ít-Ra-En Cuối Thời Quân Chủ
Vua Giơ-hô-a-khát (2 V 23:30b-34)
1 Dân trong xứ chọn Giơ-hô-a-khát, con vua Giô-si-gia-hu và tôn lên làm vua kế vị vua cha tại Giê-ru-sa-lem. 2 Giơ-hô-a-khát lên ngôi vua khi được hai mươi ba tuổi,
và trị vì ba tháng ở Giê-ru-sa-lem. 3 Vua Ai-cập truất phế vua Giơ-hô-a-khát và không cho cai trị ở Giê-ru-sa-lem nữa, lại bắt dân trong xứ phải triều cống ba ngàn ký bạc và ba mươi ký vàng. 4 Vua Ai-cập đặt En-gia-kim là anh vua Giơ-hô-a-khát lên làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, rồi cho đổi tên là Giơ-hô-gia-kim; còn em vua này là Giô-a-khát thì vua Nơ-khô bắt đưa sang Ai-cập.
Vua Giơ-hô-gia-kim (2 V 23:36-24:6)
5 Giơ-hô-gia-kim lên ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem; vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa là Thiên Chúa của vua, 6 nên bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon tiến đánh, bị xích bằng sợi dây đồng chấp đôi và bị điệu về Ba-by-lon. 7 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cho đem một số đồ dùng trong Nhà Ðức Chúa về Ba-by-lon và để ở điện thờ của vua tại đó. 8 Các truyện khác của vua Giơ-hô-gia-kim và những điều ghê tởm vua làm, cùng các điều xảy đến cho vua, tất cả đều được ghi chép trong sách Các Vua Ít-ra-en và Giu-đa. Giơ-hô-gia-khin, con vua, lên ngôi kế vị.
Vua Giơ-hô-gia-khin (2 V 24:8-17)
9 Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng mười ngày ở Giê-ru-sa-lem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa. 10 Vào dịp đầu năm mới, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo sai người đến điệu vua Giơ-hô-gia-khin về Ba-by-lon cùng với các đồ vật quý giá của Nhà Ðức Chúa, rồi đặt chú của vua này là Xít-ki-gia-hu lên làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
Vua Xít-ki-gia-hu (2 V 24:18-20; Gr 52:1-3a)
11 Xít-ki-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem. 12 Vua đã làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa, Thiên Chúa của vua, và không chịu hạ mình xuống trước mặt ngôn sứ Giê-rê-mi-a là người đã nói nhân danh Ðức Chúa. 13 Mặc dù vua Na-bu-cô-đô-nô-xo bắt vua phải thề nhân danh Thiên Chúa, nhưng vua vẫn nổi lên chống lại, và còn cứng đầu cứng cổ, lòng chai dạ đá, không chịu trở về cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en.
Dân tộc
14 Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho Nhà Ðức Chúa đã được thánh hiến ở Giê-ru-sa-lem ra ô uế. 15 Ðức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ vẫn không ngừng sai sứ giả của Người đến cảnh cáo họ, vì Người hằng thương xót dân và thánh điện của Người. 16 Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người, khiến Ðức Chúa bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa.
Sụp đổ (2 V 25:1-21; Gr 52:3b-11)
17 Ðức Chúa để cho vua Can-đê tiến lên đánh họ; vua này dùng gươm giết các thanh niên ngay trong Thánh Ðiện của họ, chẳng chút xót thương bất kể thanh niên thiếu nữ, kẻ đầu xanh cũng như người tóc bạc. Ðức Chúa trao tất cả họ vào tay vua Can-đê. 18 Mọi đồ vật trong Nhà Thiên Chúa, dù to hay nhỏ, các kho tàng của Nhà Ðức Chúa, các kho tàng của nhà vua và của các tướng lãnh, vua Can-đê đều cho đưa về Ba-by-lon. 19 Quân Can-đê đốt Nhà Thiên Chúa, triệt hạ tường thành Giê-ru-sa-lem, phóng hoả đốt các lâu đài trong thành và phá huỷ mọi đồ đạc quý giá. 20 Những ai còn sót lại không bị gươm đâm, thì vua bắt đi đày ở Ba-by-lon; họ trở thành nô lệ của vua và con cháu vua, cho đến thời vương quốc Ba-tư ngự trị. 21 Thế là ứng nghiệm lời Ðức Chúa phán, qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a rằng: cho đến khi đất được hưởng bù những năm sa-bát và suốt thời gian nó bị tàn phá, nó sẽ nghỉ, cho hết bảy mươi năm tròn.
Hướng về tương lai (Er 1:1-4)
22 Năm thứ nhất thời vua Ky-rô trị vì nước Ba-tư, để lời Ðức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Ðức Chúa tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: 23 "Ky-rô, vua Ba-tư, phán thế này: "Ðức Chúa, Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính Người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi Nhà ở Giê-ru-sa-lem tại Giu-đa. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của Người, thì xin Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên...!"

 CHIA SẺ
 Sách Sử Biên Niên 2 bắt đầu với việc đền thờ được xây dựng như thế nào. Kết thúc của cuốn sách này kể về nguyên nhân và diễn biến của việc Đền Thờ của Thiên Chúa bị phá hủy.
Kẻ thù đầu tiên trộm đồ trong Đền Thờ (c.7, 19), lấy đi những kho tàng của Thiên Chúa đem về lại đền thờ dân ngoại ở Ba-by-lon. Bạn có thể đoán được kẻ thù sẽ làm điều này, nhưng bạn không ngờ rằng các tư tế và dân chúng đã làm ô uế chính Đền Thờ của họ (c.14)! Trong khi Na-bu-cô-đô-nô-xo mang Giê-ru-sa-lem đến Ba-by-lon, những người lãnh đạo Do Thái lại mang Ba-by-lon đến Giê-ru-sa-lem! Bạn có bao giờ học biết về điều này?
Bước tiếp theo là cái chết trong Đền Thờ (c.17). Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót cho dân Ngài (c.15), nhưng kẻ thù chẳng cho thấy một tí nào lòng trắc ẩn đối với dân. Dân chúng chạy đến Đền Thờ với hy vọng tìm kiếm sự che chở từ Thiên Chúa, nhưng điều đó quá trễ. Nhà cầu nguyện đã biến thành hang trộm cướp.
Cuối cùng, Đền Thờ đã bị phá hủy, giống như điều mà tiên tri Giê-rê-mi-a đã cảnh báo (Gr 25-26). Đất nước đã bất tuân Lời Chúa với nhiều hình thức, kể cả việc phớt lờ Năm Sa-bát (Lv 25:1-7; 26:27-35). Điều duy nhất còn lại đó là sự phán xét.
Nhưng cuốn sách đóng lại với một công bố về tái thiết Đền Thờ, điều mà cũng chính Giê-rê-mi-a loan báo (Gr 29:10). Ngay cả trong lúc thịnh nộ, Thiên Chúa vẫn nhớ đến với lòng xót thương (kb 3:2).
Bốn vị vua cuối cùng của nhà Giu-đa là những bằng chứng cho chúng ta về điều chúng ta có thể đánh mất khi chúng ta đặt những ưu tiên khác lên trên Thiên Chúa. Thật là bất hạnh vì thường chúng ta không nhận ra cho đến khi chúng ta đã đánh mất. Đâu là những ưu tiên mà bạn đặt trước cả Thiên Chúa trong chọn lựa của mình? Đâu là những điều quá quan trọng đối với bạn đến mức bạn không thể nhận ra: đâu là vị trí của Thiên Chúa và đâu là vị trí của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC