Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 06 - NƠ-KHE-MI-A

Ðịch thù âm mưu chống lại ông Nơ-khe-mi-a.
Công việc tu bổ tường thành hoàn tất.
1 Khi Xan-ba-lát, Tô-vi-gia, Ghe-sem người Ả-rập và những địch thù khác của chúng tôi nghe tin là tôi đã xây xong tường thành và không còn lỗ hổng ở đó nữa -
tuy lúc ấy tôi chưa đặt cánh cửa ở các cửa thành -, 2 thì Xan-ba-lát và Ghe-sem cử người đến nói với tôi: "Mời ông đến, chúng ta sẽ gặp nhau ở Cơ-phi-rim, trong thung lũng Ô-nô." Nhưng bọn họ mưu hại tôi. 3 Tôi cho sứ giả đến gặp họ và nói: "Tôi đang lo một việc quan trọng, nên không thể xuống được. Làm sao ngưng việc và bỏ dở để xuống với các ông?" 4 Cũng một lời mời như trên kia, họ nhắn gửi tôi đến bốn lần và tôi cũng trả lời như vừa nói. 5 Lần thứ năm, Xan-ba-lát lại gửi đến tôi cũng lời mời đó trong một phong thư không niêm do một tráng đinh cầm tới. 6 Trong thư có viết: "Theo lời ông Gát-mu nói, người ta nghe đồn trong các dân tộc rằng ông và người Do-thái âm mưu nổi loạn; vì thế, ông mới xây tường thành, và theo các tin đồn đó, ông sẽ lên làm vua cai trị họ. 7 Ông cũng đặt những ngôn sứ để công bố ở Giê-ru-sa-lem rằng ông là vua Giu-đa. Những tin đồn đó sắp đến tai vua. Vậy bây giờ mời ông đến để chúng ta cùng nhau bàn bạc." 8 Tôi sai người đi nói với y: "Không hề có chuyện như ông nói; chính ông đặt điều thôi!" 9 Quả thế, tất cả bọn chúng muốn làm cho chúng tôi khiếp sợ, họ bảo nhau: "Chúng sẽ bủn rủn tay chân không làm việc nữa, và công việc sẽ không hoàn tất."
Giờ đây, lạy Chúa, xin cho tay chân con được vững mạnh!
10 Tôi tới nhà Sơ-ma-gia, con ông Ðơ-la-gia, cháu ông Mơ-hê-táp-ên, vì hắn bị ngăn trở không đến tôi được. Hắn nói: "Ta hãy gặp nhau nơi Nhà Thiên Chúa, ở bên trong Cung Thánh, ta hãy đóng cửa Cung Thánh lại, vì họ sẽ đến giết ông, họ sẽ đến giết ông ban đêm."
11 Nhưng tôi nói: "Một người như tôi lại chạy trốn sao? Và có ai như tôi lại vào Cung Thánh để thoát chết? Tôi không vào đâu." 12 Tôi nhận thấy là không phải Thiên Chúa đã sai hắn đến. Hắn có nói lời nào tiên báo về tôi, là do Tô-vi-gia và Xan-ba-lát đã mua chuộc hắn. 13 Hắn bị mua chuộc để làm cho tôi khiếp sợ mà hành động như thế và mắc tội; họ sẽ làm cho tôi mang tiếng xấu để lăng nhục tôi. 14 Lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến những hành vi của Tô-vi-gia và Xan-ba-lát, xin cũng nhớ đến nữ ngôn sứ Nô-át-gia và các ngôn sứ khác đã muốn làm cho con khiếp sợ.
15 Tường thành xây xong ngày hai mươi lăm tháng E-lun, sau năm mươi hai ngày. 16 Khi mọi thù địch của chúng tôi nghe tin và tất cả các dân tộc ở chung quanh chúng tôi đâm ra sợ hãi, thì họ cảm thấy mình rất thua kém; họ nhìn nhận rằng công việc ấy đã hoàn thành được là nhờ Thiên Chúa chúng ta.
17 Cũng trong những ngày ấy, các trưởng tộc Giu-đa gửi nhiều thư cho Tô-vi-gia và thư từ của Tô-vi-gia cũng đến tay họ, 18 vì nhiều người ở Giu-đa đã thề kết nghĩa với hắn, bởi hắn là con rể ông Sơ-khan-gia, con ông A-rác, và Giơ-hô-kha-nan, con hắn, đã cưới con gái ông Mơ-su-lam, con ông Be-réc-gia. 19 Họ khen ngợi hắn trước mặt tôi và kể lại lời của tôi cho hắn. Còn chính Tô-vi-gia thì đã gửi thư để làm tôi khiếp sợ.
CHIA SẺ 

Bao lâu dân Chúa còn phạm tội chống lại nhau, kẻ thù có thể nghỉ ngơi, nhưng một khi con người đương đầu với tội, kẻ thù phải tấn công thêm một lần nữa. Đây là một số vũ khí khác mà kẻ thù sử dụng.
Dối trá (1-4). Hãy tỉnh táo khi kẻ thù đang cười và giang tay để ôm lấy bạn ! Chúng ta phải nói không trước những lời mời mang tính thỏa hiệp với việc làm chứng của chúng ta (2Cr 6:14-7:1) và mang chúng ta đi khỏi những công việc lớn lao mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta thực hiện.
Sự tố cáo  (5-9). Satan vừa là tên dối trá vừa là kẻ tố cáo (Kh 12:10); hắn tìm cách để vu cáo những tôi tớ của Thiên Chúa (G 1:6 tt). Khi bạn có một lương tâm trong sáng (Cv 24:16) và bạn biết cách để cầu nguyện, vũ khí này của Satan sẽ thất bại khi đe dọa bạn hay chấm dứt công việc của bạn.
Sợ hãi (10-19). Đức Giê-su có môn đệ Giu-đa và Nơ-khe-mi-a có Xan-ba-lát, một kẻ chỉ điểm, là người đang cố gắng để làm cho Nơ-khe-mi-a sợ. Ở đây còn có “gia đình chỉ điểm” chống đối công việc (c.17-19). Nhưng Nơ-khe-mi-a là một mục tử đích thật chứ không phải người làm thuê (c.13; Ga 10:11-15). Ông không phải chuẩn bị để bỏ trốn. Công việc đã hoàn tất, được thuật lại là hết năm mươi hai ngày, và Thiên Chúa đã được tôn vinh.
Một người lãnh đạo đích thật sẽ không đào thoát khỏi vị trí của mình, nhưng một người làm thuê sẽ bỏ trốn khi gặp hoàn cảnh khó khăn (Cn 28:1). Kẻ thù cố gắng để làm cho Chúa Giê-su phải đào tẩu, nhưng Ngài đã khước từ điều đó để chọn lựa đi đến tận cùng (Lc 13:31-33). Chúng ta cũng phải luôn bỏ trốn khỏi tội và cám dỗ (Stk 39:12, 1Cr 6:18; 1Tm 6:11), nhưng chúng ta không được phép bỏ trốn khỏi vị trí trách nhiệm mà mình được giao. Có vai trò nào trong cuộc sống mà làm cho bạn đang suy nghĩ đến việc bỏ chạy vì gặp quá nhiều thách đố ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC