Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

CHƯƠNG 02 - GIÓP

  1 Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến trình diện Ðức Chúa; Xa-tan cũng đến trong đám họ, để trình diện Ðức Chúa. 2 Bấy giờ, Ðức Chúa phán với Xa-tan: "Ngươi từ đâu tới?" Xa-tan thưa với Ðức Chúa: "Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây." 3 Ðức Chúa phán với Xa-tan: "Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác! Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó, dù ngươi đã vô cớ xúi giục Ta chống lại, để tiêu diệt nó." 4 Và Xa-tan thưa lại với Ðức Chúa: "Da đổi da! Tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. 5 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt!" 6 Ðức Chúa phán với Xa-tan: "Ðược, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó." 7 Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Ðức Chúa.
Vậy Xa-tan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. 8 Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. 9 Bấy giờ, vợ ông bảo: "Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!" 10 Nhưng ông Gióp đáp lại: "Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?" Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
11 Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai hoạ xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. 12 Từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc; mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu. 13 Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn.

CHIA SẺ
Dự đoán của Satan về Gióp đã không đúng, điều đó cho thấy rằng, Satan không thể nhìn thấy về tương lai trước mắt như khả năng của Thiên Chúa. Thay vì nghe Gióp nói, “hãy nguyền rủa Thiên Chúa!” Satan đã nghe, “Chúc tụng danh Đức Chúa!” Gióp đã mất hết tài sản và con cái, tuy nhiên ông đã không xúc phạm Thiên Chúa. (x. Gc 1:2-12; 1Pr 1:3-9).

Satan đã chẳng bao giờ bỏ cuộc (Lc 4:13). Satan đã đề nghị với Thiên Chúa một thử thách mới cho Gióp: sự đau khổ về thể lý (2Cr 12:1-10). Đau đớn có thể làm cho sự kháng cự của chúng ta yếu đi và làm cho ta cảm thấy và nhìn mọi sự tồi tệ hơn thực tại của nó. Nhiều người đã vượt qua những tai ương lại thất bại chỉ vì một nhát cắt của đau đớn.

Điều gì đã làm cho Gióp vẫn vững vàng ? Niềm tin của ông nơi Thiên Chúa và con người toàn vẹn của ông. Thiên Chúa đã không bắt Gióp phải chịu cơn đau đớn, và Gióp đã biết rằng ông đã đúng trong tương quan với Thiên Chúa (G 23:10-12; 27:1-6). Thiên Chúa đã dùng Gióp để bác lại giải thích của bạn bè của ông, để làm câm miệng sự dữ, và để làm mạnh mẽ sự quyết tâm của tất cả những ai sẽ phải đau khổ theo ý Chúa. Nếu hôm nay bạn bối rối về điều gì đó trong cuộc sống của mình, hãy chờ đợi Thiên Chúa và để Ngài thực hiện những mục đích của Ngài mà chúng vẫn còn bí ẩn đối với chúng ta.

Phải chăng sức khỏe và sự giàu có là những điều cần thiết để đánh giá rằng một ai đó được Thiên Chúa chúc lành ? Phải chăng nghèo nàn và bệnh tật là dấu chỉ cho thấy ai đó không còn được Thiên Chúa để ý đến ? Đối với những người Do Thái trong thời Cựu Ước điều này có thể đúng trong cả hai câu hỏi. Khi những bất hạnh xảy ra trong cuộc sống của mình, bạn thường phản ứng theo cách nào ? Bạn có còn phó thác và tin vào Thiên Chúa, hay phản ứng theo như cách của vợ Gióp (G 2:9) ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC