Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

CHƯƠNG 01 - GIÓP

 I. Lời Mở Ðầu
Xa-tan thử thách ông Gióp
1 Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. 2 Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái. 3 Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Ðông. 4 Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng và cho người đi mời ba cô em gái đến ăn uống với họ. 5 Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ đến để thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: "Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng!" Lần nào ông Gióp cũng làm như thế.
6 Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Ðức Chúa; Xa-tan cũng đến trong đám họ. 7 Bấy giờ Ðức Chúa phán với Xa-tan: "Ngươi từ đâu tới?" Xa-tan thưa với Ðức Chúa: "Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây." 8 Ðức Chúa phán với Xa-tan: "Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác!" 9 Nhưng Xa-tan thưa lại với Ðức Chúa: "Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? 10 Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. 11 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt!" 12 Ðức Chúa phán với Xa-tan: "Ðược, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới." Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan Ðức Chúa.
13 Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, 14 thì một người đưa tin đến nói với ông Gióp: "Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, 15 dân Sơ-va đã xông vào cướp lấy; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay." 16 Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: "Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay." 17 Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: "Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà; còn các đầy tớ, chúng dùng gươm giết chết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay." 18 Người ấy còn đang nói, thì một người khác về thưa: "Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, 19 thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà; nhà sập xuống đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."
20 Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy 21 và nói:
"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Ðức Chúa đã ban cho, Ðức Chúa lại lấy đi:
xin chúc tụng danh Ðức Chúa!"
22 Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.
CHIA SẺ

Gióp chẳng biết gì về thách đố của Satan với Thiên Chúa và cũng chẳng có ý tưởng gì về việc kẻ thù đang dùng ông như một lý do để phỉ báng Đức Chúa. Gióp cũng chẳng biết rằng Thiên Chúa lại dùng chính sự đau khổ của ông để đánh bại Satan. Dân Thiên Chúa là những người lính trên chiến trường, nhưng nhiều lúc họ lại là bãi chiến trường.

Nếu bạn vâng phục Thiên Chúa chỉ vì Ngài chúc lành cho bạn, sự nông cạn của đức tin bạn sẽ bày tỏ ra trong những khi bị thử thách (Mt 7:24-27; 13:20-21). Đức tin không thể bị thử thách là đức tin không đáng được tin tưởng (Gc 1:1-8; 1Pr 1:3-9).

Khi Satan tố cáo bạn trước mặt Thiên Chúa (hay trước chính bạn), hãy nhớ rằng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Bảo Trợ cho bạn trên trời; hãy trao cho Ngài thử thách của bạn (Rm 8:31-39; 1Ga 2:1-2; Kh 12:10).

Cuộc sống có nhiều câu hỏi lớn, nhưng có rất ít câu trả lời nho nhỏ. Có bao giờ bạn để ý, một vài vấn nạn thật sự, nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời ? Thường điều chúng ta biết rất nhỏ so với những gì chúng ta không biết. Bạn làm gì khi những tai họa xảy, bạn có đặt ra những câu hỏi khi đó không ? Trong giây phút hiện tại này, bạn có khó khăn gì muốn hỏi Ngài, và Ngài nói gì với bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC