Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

CHƯƠNG 08 - GIÓP

Cần học hỏi về đức công chính của Thiên Chúa
1 Bấy giờ ông Bin-đát, người Su-ác, lên tiếng nói:
2 Ðến bao giờ anh còn phát ngôn kiểu đó,
còn ăn nói ào ào tựa cơn gió mạnh?
3 Phải chăng Thiên Chúa bẻ quặt công minh?
Phải chăng Ðấng Toàn Năng uốn cong chính trực?
4 Con cái anh mà đắc tội với Người,
Người bắt chúng phải gánh
những hậu quả do tội ác chính mình đã phạm.
5 Nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa,
nếu anh cầu khẩn Ðấng Toàn Năng,
6 nếu anh trong sạch và ngay thẳng,
ngay từ bây giờ, Người sẽ chở che anh,
Người sẽ hoàn trả lại cho anh
địa vị của một người công chính.
7 Tình trạng xưa của anh sẽ chẳng là gì cả
so với tương lai rực rỡ huy hoàng.
8 Anh cứ hỏi thế hệ đã qua,
kinh nghiệm cha ông, hãy gẫm suy cho kỹ.
9 Là đám hậu sinh, chúng ta chẳng biết gì,
cuộc đời chúng ta trên dương thế
chẳng khác gì bóng câu.
10 Nhưng các ngài sẽ dạy cho anh biết, sẽ nói cho anh hay,
các ngài đã diễn tả kinh nghiệm qua câu châm ngôn này:
11 "Ở bên ngoài đầm, đay mọc được chăng?
Chỗ không có nước, sậy nào vươn nổi?
12 Khi hãy còn non được cắt đem về,
nó đã ra khô héo trước mọi thứ cỏ."
13 Ðó là số phận của mọi kẻ lãng quên Thiên Chúa,
niềm hy vọng của phường gian ác cũng tiêu tan như vậy.
14 Nơi tin tưởng của nó như sợi chỉ treo mành,
chỗ an toàn của nó khác chi tấm màng nhện.
15 Nó dựa vào nhà, nhưng nhà không vững,
nó bám vào nhà, nhưng nhà lung lay.
16 Dưới ánh mặt trời, nó tràn trề nhựa sống,
và đâm chồi nẩy lộc toả khắp thửa vườn.
17 Rễ nó chằng chịt quanh đá tảng, ăn sâu vào khe đá.
18 Nhưng nếu người ta bứng nó đi khỏi chỗ nó ở,
thì nơi nó ở cũng chối bỏ nó:
"Có bao giờ tôi thấy anh đâu!"
19 Ðường nó đi, sung sướng như vậy đó!
Từ bụi đất một mầm khác mọc lên.
20 Này, Thiên Chúa chẳng loại bỏ con người toàn vẹn,
chẳng tiếp tay cho phường gian ác.
21 Người sẽ lại cho miệng anh rộn rã tiếng cười,
và môi anh vang khúc hoan ca.
22 Kẻ thù ghét anh phải thẹn thùng xấu hổ,
nơi ở của phường gian ác cũng chẳng còn.
CHIA SẺ

Dựa vào Thần học (1-7) Ê-li-phát nhấn mạnh đến tội lỗi của con người, và Bin-đát tập trung vào sự công chính của Thiên Chúa. Cả hai đều đúng trong lý thuyết của họ, nhưng đều sai trong kết luận của mình. Họ đã đóng khung Thiên Chúa trong một công thức và khước từ để Ngài thực thi sự tự do của Ngài để làm điều Ngài muốn làm. Trước khi cuốn sách đóng lại, Gióp và những người bạn của ông sẽ khám phá rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn những lời họ đã dùng để nói về Ngài. Liệu bạn đã từng giới hạn Thiên Chúa trong những khung nào đó ? Bạn có biết đến một Thiên Chúa sống động hay chỉ là những câu chữ trong sách thần học ?

Dựa vào Lịch sử (8-10). Bin-đát là một con người theo chủ nghĩa truyền thống đầy nhiệt tình, ông đã gợi lên những bằng chứng từ trong quá khứ. Chẳng có gì sai từ những điều chúng ta học trong quá khứ cả. Những gì quá khứ cung cấp cho chúng ta chẳng có làm cho hiện tại trở thành nhà bảo tàng và tương lai thành nghĩa trang. Ai đó đã từng nói, “truyền thống là một bộ mặt sống động của người chết, trong khi chủ nghĩa truyền thống là bộ mặt chết của người sống.” Phải chăng quá khứ đang khích lệ bạn hay đang tẩm xác bạn ?

Dựa vào Khoa học (11-22). Bin-đát tranh luận dựa vào tính tự nhiên: vì tất cả mọi hậu quả đều có nguyên nhân. Nếu Gióp đang đau khổ, thì phải có một nguyên nhân, và bởi vì Thiên Chúa là Đấng công chính, thì nguyên nhân phải đến từ tội lỗi của Gióp. Nhưng cách Thiên Chúa đối xử với dân Ngài không thể đem ra nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm. Khoa học có vị trí của nó, nhưng nó không thể giải thích về Thiên Chúa. Ngài quá cao vời đối với những dụng cụ thô sơ của con người.

Bin-đát cho rằng mình biết nguyên nhân của những đau khổ của Gióp. Thực tế cho thấy ông chẳng biết tí gì. Khi một ai đó đang đau khổ, chúng ta nên khóc vì những đau khổ mà họ đang chịu đựng thay vì xét đoán về những gì đang xảy ra với họ. Bạn có thấy những đau khổ trong cuộc sống của mình là đang được tham dự vào những đau khổ của Chúa Ki-tô và chúng có ý nghĩa thanh luyện cuộc sống của bạn, hay chỉ tập trung đi tìm nguyên nhân tại sao ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC