Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 37 - GIÓP

1 Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy,
như thể muốn nhảy tung ra ngoài.
2 Hãy lắng nghe tiếng Người gầm thét
và tiếng Người mở miệng thì thầm.
3 Khắp chín tầng trời, Người khiến sấm ầm vang
và cho chớp loé cả mười phương đất.
4 Phía sau Người, một tiếng gầm vang dội,
Người nổi sấm, dõng dạc oai hùng.
Tiếng Người phán ra, chúng không chần chừ nữa.
5 Thiên Chúa cho nổi sấm mà loan báo những kỳ công,
Người thực hiện những việc lớn lao ta không hiểu thấu.
6 Người ra lệnh cho tuyết: "Sa xuống đất đi!"
Rồi bảo với mưa rào: "Rơi cho nặng hạt!"
7 Người trói tay hết mọi người phàm
để ai nấy nhận ra công trình Người thực hiện.
8 Muông thú trở về hang, và nghỉ yên tại đó.
9 Từ phương nam, gió lốc ào ào thổi
và từ phương bắc gió lạnh tràn về.
10 Thiên Chúa thở hơi, làm nên băng giá,
khiến cho mặt nước đông đặc lại.
11 Người dùng hơi nước tạo thành mây,
và từ mây, Người làm cho chớp loé.
12 Mây lang thang, xoay đủ mọi chiều,
theo đúng chương trình Người hoạch định,
để trên toàn cõi đất chúng thực thi mọi lệnh Người truyền.
13 Người sai mây đi, có khi để trừng phạt, có khi nhằm giáng phúc.
14 Này ông Gióp, xin hãy lắng tai nghe,
bao kỳ công của Thiên Chúa,
ông hãy đứng lên và ngắm xem cho kỹ.
15 Liệu ông có biết Thiên Chúa xếp đặt như thế nào,
Người khiến mây toả sáng làm sao?
16 Và liệu ông có biết làm sao mây lơ lửng được giữa trời,
há đó chẳng phải là kỳ công của bậc thầy uyên bác?
17 Này, khi xứ sở im lìm dưới ngọn gió nam,
khiến áo quần của ông nên quá nóng,
18 thì liệu ông có làm được như Người là cán cho mây dẹp lại
như tấm gương bằng kim loại cứng được không?
19 Xin chỉ cho chúng tôi thấy rõ
điều chúng tôi sẽ thưa lại với Người.
Thà rằng chúng tôi đừng tranh luận nữa
vì chúng tôi tối tăm mê muội quá.
20 Lời tôi nói, liệu có ai thuật lại cho Người?
Có ai lên tiếng nói, liệu Người có được thông báo chăng?
21 Giờ đây, không ai nhìn thấy ánh sáng nữa
vì đã bị mây che khuất,
nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng là mây bị xua tan,
22 và từ phương bắc, xuất hiện một vừng sáng huy hoàng.
Thiên Chúa đầy oai phong lẫm liệt.
23 Người là Ðấng Toàn Năng, ta chẳng sao vươn tới,
Người cao cả, vì Người hùng mạnh và công minh.
Người quyền năng, vì Người chính trực,
nhưng chẳng áp bức ai.
24 Vì thế, mọi phàm nhân đều kính sợ Người.
Nhưng Người không để ý
đến những kẻ tưởng mình khôn ngoan.
 CHIA SẺ

Thiên Chúa là Đấng vĩ đại  Và chúng ta không thể biết Ngài. (nhưng Ê-li-hu tuyên bố là người phát ngôn của Thiên Chúa!) Một cơn bão có thể đã được thổi qua vào thời điểm đó, và Ê-li-hu đã sử dụng hình ảnh này như một ví dụ về sự vĩ đại của Thiên Chúa: chu trình của nước (36:27-28), mây, sấm và sét. Sấm là tiếng của Thiên Chúa (2-5), và thời tiết là tôi tớ của Ngài.
Chúng ta nên nhìn thấy vương quyền của Thiên Chúa, tạ ơn Ngài vì sự quan phòng của Ngài, và tuân phục và kính sợ Thiên Chúa. Nhưng Gióp đã biết tất cả những điều này trước cả Ê-li-hu được sinh ra! Thiên nhiên mặc khải sự cao cả của  Thiên Chúa; nhưng chính nơi Đức Giê-su Ki-tô mà chúng ta thấy ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng đáp ứng những nhu cầu của chúng ta.
Khi Đức Giê-su nói về thiên nhiên, Ngài thường nhấn mạnh đến sự gần gũi và chăm sóc mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Chúa Cha biết giá của một con chim sẻ là bao nhiêu, và Ngài đã gìn giữ chúng như thế nào (Mt 10:29-30). Ngài đã nuôi những chim trên trời, dù cho chúng chẳng gieo, chẳng gặt (Mt 6:25-27), và Ngài đã làm cho những bông hoa thật đẹp, cho dù chúng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn (Mt 6:28-34). Chúng ta đáng giá hơn những con chim sẻ, và chúng ta sống lâu hơn nhưng bông hoa, vì thế Chúa Cha chắc chắn sẽ gìn giữ chúng ta. Hôm nay, thụ tạo của Thiên Chúa đang rên siết vì tội lỗi (Rm 8:22); nhưng Đấng Tạo Hóa là cha của chúng ta, và chúng ta có thể tín thác nơi Ngài.
Chúng ta phải đáp trả lại những bằng chứng về sự vĩ đại của Thiên Chúa trong thiên nhiên như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC