Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

CHƯƠNG 42 - GIÓP

Câu trả lời cuối cùng của ông Gióp
1 Ông Gióp thưa với Ðức Chúa:
2 Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,
không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.
3 "Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết
để làm cho kế hoạch của Ta
không còn được rõ ràng minh bạch?"
Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.
4 Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều,
con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại.
5 Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại,
nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.
6 Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại,
trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.
 V. Ðoạn Kết

Ðức Chúa quở trách ba nhà khôn ngoan
7 Sau khi nói những lời ấy với ông Gióp, Ðức Chúa phán với ông Ê-li-phát, người Tê-man: "Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. 8 Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi và Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta." 9 Vậy ông Ê-li-phát người Tê-man, ông Bin-đát người Su-ác và ông Xô-pha người Na-a-mát, đã đi làm những điều Ðức Chúa phán với họ. Ðức Chúa đã đoái nhìn đến ông Gióp.

Ðức Chúa khôi phục tài sản cho ông Gióp
10 Vậy Ðức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Gióp, khi ông chuyển cầu cho các bạn của mình. Ðức Chúa đã tăng gấp đôi những gì ông Gióp đã có trước kia. 11 Tất cả anh em, chị em ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến ông; họ đã cùng ăn bánh trong nhà của ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả tai hoạ Ðức Chúa đã giáng xuống trên ông. Mỗi người tặng ông một đồng bạc và một chiếc nhẫn vàng. 12 Ðức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. 13 Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 14 Ông đặt tên cho cô thứ nhất là "Bồ Câu", cô thứ hai là "Hoa Quế" và cô thứ ba là "Phấn Thơm". 15 Trong khắp xứ, người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em trai.
16 Sau đó, ông Gióp còn sống thêm một trăm bốn mươi năm nữa, ông được thấy con cái cháu chắt đến bốn đời. 17 Ông Gióp đã qua đời và tuổi thọ của ông rất cao.

CHIA SẺ 
 Gióp tội nhân. Gióp đã nói một số điều khó nghe trong suốt cuộc tranh luận, nhưng không giống như những người bạn của mình, ông đã nói sự thật về Thiên Chúa (c.7). Gióp đã có một sự hiểu biết mới về quyền năng và mục đích của Thiên Chúa (c.2), và ông đã nhận ra rằng ông phải hoán cải. Những đau khổ của Gióp đã cho ông một cái nhìn mới về chính ông và về vinh quang cũng như sự cao cả của Thiên Chúa (Dt 12:11). Khi chúng ta trải qua kinh nghiệm như Gióp, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết cuộc sống và hiểu biết chính bản thân mình. Vậy theo bạn đâu là mối liên hệ giữa hiểu biết Thiên Chúa và nhận ra bản thân mình là một tội nhân ?
Gióp người tôi tớ. Bốn lần trong những câu 7-8, Thiên Chúa đã gọi Gióp “tôi tớ của ta.” Mặc dù có những yếu đuối và thất bại của mình, Gióp đã phục vụ Thiên Chúa trong suốt thời gian ông gặp đau khổ. Qua việc duy trì niềm tin nơi Thiên Chúa, mặc cho những thử thách, Gióp đã làm cho sự dữ câm lặng mà chính ông không biết, và ông đã mặc khải cho thế giới rằng Thiên Chúa xứng với sự tín thác và thờ kính của chúng ta, cho dù Ngài có để cho chúng ta bị đau khổ đến mức nào. Trong chương trình của Thiên Chúa, trong những khi bị thử thách Ngài luôn đứng về phía chúng ta, chứ không phải là chống lại chúng ta (Rm 8:28; 2Cr 4:16-18); vì thế, chúng ta có thể đang làm chứng cho Thiên Chúa ngay khi chúng ta đang trải qua đau khổ. Liệu bạn có thể nhìn thấy đau khổ đến với bạn như là một sứ vụ mà bạn đang thực hiện ?
Gióp người chuyển cầu. Những người bạn đã nói những điều không tử tế với Gióp và một số điều kinh khủng về Gióp, tuy nhiên ông đã tha thứ cho họ và cầu nguyện cho họ. Những người bạn đã phải làm điều mà họ khuyên bảo Gióp thực hiện: xưng thú tội của họ và hoán cải. Bạn có cầu nguyện cho những người đã làm điều sai trái với bạn (Mt 5:43-48) ? Bạn có cầu nguyện cho người khác bị kết án hay được phục hồi ?
Gióp người đón nhận. Gióp đã muốn trình sự việc ra tòa và tranh luận bằng luật, nhưng thay vì như vậy, ông đã đến bàn thờ và cảm nghiệm được ân sủng. Ông đã nhận được sự tha thứ, những người bạn, gia đình, của cải, và danh dự gấp đôi so với trước đây. Thiên Chúa đã không bảo đảm rằng ai cũng sẽ có được một cái kết có hậu trong cuộc đời này khi họ trải qua những thử thách (Dt 11:36-40), nhưng Ngài đã hứa sẽ thưởng cho tất cả những ai trung thành với Ngài (Kh 2:10). Gióp đã bước khỏi lò luyện để thành một người tốt hơn (G 23:10), và như vậy, liệu bạn cũng có thể đạt được như vậy nếu bạn tín thác vào Thiên Chúa và để Ngài làm theo cách của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC