Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 008

Oai phong ÐỨC CHÚA
và phẩm giá con người

(1) Phần nhạc trưởng. Có họa đàn thành Gát. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.


  (2) Lạy ÐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
  lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
  Uy phong Ngài vượt quá trời cao.


  (3) Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
  cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
  khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.


  (4) Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
  muôn trăng sao Chúa đã an bài,


  (5) thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
  phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?


  (6) Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
  ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,


  (7) cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
  đặt muôn loài muôn sự dưới chân:


  (8) Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,

  (9) nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

  (10) Lạy ÐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
  lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
   CHIA SẺ
    Vũ trụ thì vĩ đại và đầy vẻ huy hoàng, thế thì tại sao Thiên Chúa quan tâm chi đến những con người yếu đuối và nhỏ bé? Nhưng thực tế Ngài đã quan tâm đến họ! Ngài có thể dùng những người như các trẻ thơ yếu đuối để mặc khải quyền năng vĩ đại của Ngài (Mt 21:16) và hạ gục kẻ thù (như cách Đa-vít hạ gụt Gô-li-át [1Sam 17]). Nếu Ngài có thể dùng những trẻ nhỏ, chắc chắn ngài có thể sử dụng bất cứ người nào.

     Bạn quan trọng bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên bạn theo hình ảnh của Ngài (c. 6; Stk 1:26-28). Tội đã làm xấu đi hình ảnh ấy, nhưng trong Đức Giêsu Kitô, hình ảnh ấy được phục hồi (2Cr 3:18; Cl 3:10).
      Bạn quan trọng bởi vì Thiên Chúa đã chia sẻ quyền cai quản với bạn (6-9). Con người đánh mất quyền cai quản khi phạm tội, nhưng Đức Giêsu Kitô đã ban lại điều đó (Dt 2:6-8). Bạn có thể nghĩ về những dịp khi Đức Giêsu Kitô chứng minh rằng Ngài thống trị trên thú dữ, chim trời, và cá biển ?

     Vâng, bạn thật quan trọng đối với Thiên Chúa, và Ngài có một mục đích cho bạn để hoàn tất. Ngài muốn bạn “cai trị mọi sinh vật sống” ngang qua Con của Ngài (Rm 5:17), vì bạn được cai trị trên các tầng trời cùng với Ngài (Ep 2:6). Tại sao bạn sống như một người nô lệ, trong khi bạn có thể sống như một ông hoàng ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC