Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 015

Thánh Vịnh 15 (14):
Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

(1) Thánh vịnh. Của vua Ðavít.

Lạy CHÚA, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
Ðược ở trên núi thánh của Ngài?

(2) Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,

(3) miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.

(4) Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính CHÚA TRỜI,
lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,

(5) cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này
Không hề nao núng chuyển lay bao giờ.


CHIA SẺ

     Đa-vít đã yêu mến nhà Chúa và mong chờ để ở nơi nhà Ngài, và có một tình bạn với Thiên Chúa (Tv 27:4-5). Ông mong mỏi để được như các tư tế là những người ở trong Lều tạm và liên tục được tới gần những vật được thánh hiến. Đa-vít đã ước ao rằng ông có thể chỉ là một người khách và thăm nhà Chúa, nhưng liệu ông có đủ tiêu chuẩn ? Liệu có những ai đủ tiêu chuẩn ?

     Con cái Thiên Chúa hãy mở ra để bước vào sự hiện diện của Ngài qua Lời của Đức Giê-su (Dt 10:19-25). Ngài là Thượng Tế của chúng ta, là Đấng cầu bầu cho chúng ta ở trên trời, và Ngài đón tiếp chúng ta. Chúng ta đến nhờ vào sự công chính của Ngài chứ không phải của riêng chúng ta. Nhưng tốt hơn chúng ta cần phải chắc chắn rằng chúng ta đã nghiệm được sự rửa sạch như trong Thư Do Thái 10:22 trước khi chúng ta bước vào nơi có sự hiện diện của Ngài.

     Thánh vịnh này giúp chúng ta xét lại lối bước của mình, công việc và những lời nói của chúng ta (c.2). Sự duyệt xét bao hàm cả tương quan với những người khác (3-4), cách thức chúng ta giữ lời hứa, và cách sử dụng tiền bạc của chúng ta (c.5). Khi suy niệm Thánh vịnh này và tập trung vào những “đặc tính” nêu trên có thể giúp chúng ta đào sâu tương quan với Thiên Chúa.

     Đâu là ngôi nhà mơ ước mà bạn muốn được đến cư ngụ ? Và bạn đang làm gì để được ở trong ngôi nhà ước mơ đó ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC