Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 014

Thánh Vịnh 14 (13):
Người không tin vào Thiên Chúa
(Tv 53)

(1) Phần nhạc trưởng. Của vua Ðavít.

Kẻ ngu si tự nhủ: "Làm chi có Chúa Trời!"
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.

(2) Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người.
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

(3) Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.

(4) Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì?

(5) Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân.

(6) Các ngươi chế diễu dự tính của người nghèo,
nhưng CHÚA là nơi họ ẩn náu.

(7) Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en?
Khi CHÚA đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao! 

  CHIA SẺ
     Thánh vịnh 14 cho thấy sự đối nghịch giữa thế hệ gian tà và dòng dõi công chính (c.5). Dòng dõi công chính được hình thành từ những người tin tưởng nơi Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài, cũng như tìm kiếm thánh ý Ngài (Tv 24:6). 
     Thế hệ gian tà được hình thành từ những người “vô thần thực tiễn”: bất kể họ nói điều gì hay làm gì bên ngoài, Thiên Chúa không có trong tâm hồn họ. Họ có thể sống không cần đến Thiên Chúa! Họ bất tuân Ngài và bóc lột con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ đã ra hư đốn (c.1), và vì thế họ đã làm những điều hư đốn. 
     Thế hệ công chính cầu khẩn Thiên Chúa và Ngài đáp lời họ (c.4). Thiên Chúa ở với những người này (c.5), bảo vệ họ (c.6), và ban cho họ niềm hy vọng tràn trề (c.7). Nhóm chính nhân có thể không đông, nhưng thật là quý giá đối với Thiên Chúa; và chương trình tương lai của Thiên Chúa đặt trên nhóm này. 
     Bạn là thành viên của nhóm nào ? Bạn có diễn tả lòng trung thành của mình cho mọi người biết ?

  1 nhận xét:

  1. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh kể lại câu chuyện nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ gặp khó khăn với Thánh vịnh 14 này. “Đó là khi in cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ lần đầu tiên năm 1990. Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sách của chúng tôi qua Ban Tôn Giáo Thành phố kiểm duyệt. Ban này dứt khoát không chấp nhận Thánh vịnh 14, câu 1 là “Kẻ ngu si tự nhủ: làm chi có Chúa Trời”. Cha Nguyễn Hồng Giáo được Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình cử làm đại diện, đã phải khá vất vả làm con thoi giữa Toà Tổng Giám Mục với Ban Tôn Giáo Thành phố. Cuối cùng anh em chấp nhận lập luận của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình: “Phải chờ đợi 20 năm để hoàn thành cuốn sách, nay chỉ vì mấy chữ thôi mà không in được thì thật là quá uổng! Phải làm thế nào cứu cuốn sách!” Nghe lời Đức Tổng, anh em chấp nhận sửa 3 chữ như sau: “Có những người tự nhủ: làm chi có Chúa Trời.” Nhưng người cứu vãn tình thế là cha Nguyễn Ngọc Sơn rất có ảnh hưởng tại nhà in. Ngài bảo công nhân cứ việc in theo bản gốc: “Kẻ ngu si tự nhủ : Làm chi có Chúa Trời”, riêng mấy bản nộp cho Ban Tôn Giáo thì in thêm mấy chữ “có những người” dán chồng lên “kẻ ngu si”. Ban Tôn Giáo dư biết mình “chơi gian”, liền nổi giận, nhưng rồi cũng cho qua. Sau này khi sách tái bản thì không ai nhắc gì đến chuyện cũ nữa. Và trong vấn đề in, đó là lần duy nhất chúng tôi gặp khó khăn.”

   Trả lờiXóa

  Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
  HHTLC