Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 020

Thánh Vịnh 20 (19):
Xin ÐỨC CHÚA ban cho vua chiến thắng

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

  (2) Ngày đức vua gặp bước gian truân,
  xin CHÚA đáp lời ngài.
  Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp
  khấng phù hộ chở che.

  (3) Từ thánh điện, cầu Chúa thương cứu trợ,
  từ Xi-on, nguyện Chúa nâng đỡ ngài.

  (4) Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm ngài dâng,
  và hoan hỉ chấp nhận lễ toàn thiêu của ngài.

  (5) Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện,
  và cho mọi điều ngài toan tính được thành công.

  (6) Ước gì chúng tôi được hoan hô ngài chiến thắng,
  được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta!
  Ước gì CHÚA thoả mãn mọi điều ngài khấn xin!

  (7) Giờ đây tôi biết rằng: CHÚA đã ban chiến thắng
  cho đấng Chúa xức dầu tấn phong.
  Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời người,
  mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng.

  (8) Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã,
  phần chúng tôi,
  chỉ kêu cầu danh CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi.

  (9) Bọn chúng đều quỵ xuống té nhào,
  còn chúng tôi vươn mình đứng vững.

  (10) Lạy CHÚA, xin giúp vua toàn thắng;
  ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời.
   
  CHIA SẺ
     Một ngày rắc rối (2-4). Đa-vít sắp bước vào trận chiến, và ông cũng như dân của mình tập hợp lại để cầu nguyện. Bí quyết chiến thắng là Danh Thiên Chúa (c.1), Đấng ông thờ phượng cách chân thành và hy sinh. Một ngày rắc rối có thể là một ngày cơ hội đối với người được Thiên Chúa xức dầu. Bạn có dám trao cho Thiên Chúa mọi điều bạn bận tâm, và trông chờ vào chiến thắng mà Thiên Chúa sẽ ban cho bạn ?
     Một ngày chiến thắng (5-7). Một lần nữa, chính trong danh của Đức Chúa mà bạn chiến đấu chống lại thế lực của sự dữ (c.6). Thiên Chúa nghe và đáp trả lời cầu nguyện và gửi đến cho bạn sự trợ giúp mà bạn cần. Phải chăng bạn vẫn đang nỗ lực để kêu xin Thiên Chúa trông đến bạn, trong khi đáng lý ra bạn phải tạ ơn Ngài vì bạn chưa nhận ra được chiến thắng Ngài đã gửi đến cho bạn rồi ?
     Một ngày tin tưởng (8-10). Danh của Đa-vít rất nổi nang, nhưng danh của Đức Chúa còn lớn hơn thế nữa. Nơi một số người, chúng ta không thể tin tưởng vào danh tiếng của họ, nhưng danh Thiên Chúa chẳng bao giờ làm cho ta thất vọng. Những ngày rắc rối của bạn có thể trở thành những ngày khải hoàn nếu bạn tin tưởng vào danh của Đức Chúa. Cuộc hành trình trên trần gian này luôn là một trận chiến, bạn cậy dựa vào gươm và thuẫn của Sa-un, chiến xa và kỵ mã của Pha-ra-ô, hay bạn đặt niềm tin tưởng vào danh Thiên Chúa ?

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
  HHTLC