Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 021

Thánh Vịnh 21 (20):
Tạ ơn ÐỨC CHÚA ban cho vua nhiều ân huệ

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy CHÚA, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỉ dường nào!

(3) Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.

(4) Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
vương miện vàng, Ngài đội cho vua.

(5) Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

(6) Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.

(7) Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời
và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

(8) Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,
và nhờ CHÚA yêu thương, vua không hề lay chuyển.

(9) Tâu đức vua, bàn tay ngài sẽ nắm gọn địch thù,
tay hùng mạnh chụp đầu quân chống đối.

(10) Khi xuất hiện, ngài khiến chúng cháy như lò lửa.
CHÚA sẽ tiêu diệt chúng khi nổi trận lôi đình,
lửa hồng sẽ đốt chúng tiêu tan.

(11) Ngài làm cho con cháu chúng biến khỏi mặt đất
và miêu duệ chúng khỏi dương gian.

(12) Cho dù chúng có chủ tâm hại ngài
có bày mưu tính kế cũng chẳng làm được chi.

(13) Ngài khiến chúng phải quay lưng chạy,
cung nỏ ngài chĩa thẳng vào chúng.

(14) Lạy CHÚA, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,
chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.

    CHIA SẺ
     Nếu Thánh vịnh 20 là một lời cầu nguyện trước trận chiến, Thánh vịnh 21 là một lời tụng ca sau chiến thắng. Quá thường xuyên chúng ta đã quên ca ngợi Thiên Chúa khi Ngài đáp trả lời cầu nguyện của chúng ta và ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. (x. Lk 17:11-19)
     Thiên Chúa và nhà vua (2-8) Thiên Chúa đã ban cho Đa-vít sức mạnh để chiến thắng trận chiến và rồi ban cho vua danh dự và vương quyền từ chiến thắng. Trước trận chiến, Đa-vít đã xin Thiên Chúa để gìn giữ mạng sống ông, và Thiên Chúa đã ban cho vua điều ông xin. Thiên Chúa đáp trả lại đức tin của Đa-vít qua việc bảo vệ ông, và Đa-vít đáp trả lại những phúc lành của Thiên Chúa qua việc ca ngợi Ngài. Đa-vít vui mừng trong sức mạnh của Thiên Chúa và ơn cứu độ (c.2) và trong sự hiện diện với Ngài (c.7). Cho dù là nhà vua, một con người quyền thế trên nhiều người khác, nhưng Đa-vít đã tìm thấy niềm vui khi cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa; còn bạn, bạn dựa vào sức riêng của mình để giải quyết những khó khăn như thế nào ?
     Thiên Chúa và kẻ thù (9-13). Họ là kẻ thù của Thiên Chúa vì họ muốn hủy diệt dân It-ra-en của Ngài. Đa-vít đã chiến đấu trong trận chiến của Thiên Chúa, và Đức Chúa đã ban chiến thắng cho nhà vua. Thiên Chúa đã giữ lời hứa với Áp-ra-ham (Stk 12:1-3). Thiên Chúa đã thất vọng như thế nào về những kế hoạch của chúng ta, khi chúng ta đã không theo ý Ngài và không tuân theo kế hoạch của Ngài ?
     Thiên Chúa và quốc gia (14). Giờ đây toàn thể cộng đoàn ca ngợi Đức Chúa. Ca ngợi Thiên Chúa trong nơi riêng tư là một điều quan trọng, nhưng chúng ta nên chia sẻ niềm vui với những người khác và để họ ca ngợi Thiên Chúa với chúng ta. Đâu là cách thức bạn ca ngợi Thiên Chúa khi nhận ra sức mạnh và quyền năng của Ngài ? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC