Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 024

Thánh Vịnh 24 (23):
ÐỨC CHÚA ngự vào đền thánh

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

(2) Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

(3) Ai được lên núi CHÚA?
Ai được ở trong đền thánh của Người?

(4) Ðó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.

(5) Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

(6) Ðây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

(7) Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

(8) Ðức Vua vinh hiển đó là ai?
là ÐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hùng
ÐỨC CHÚA oai hùng khi xuất trận.

(9) Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

(10) Ðức Vua vinh hiển đó là ai?
Là Chúa Tể càn khôn : chính Người là Ðức Vua vinh hiển.


CHIA SẺ

Thánh vịnh 22 chỉ cho chúng ta thấy ơn sủng của Thiên Chúa qua cái chết của Con Một Ngài vì chúng ta, và Thánh vịnh 23 giải thích sự tốt lành của Ngài trong việc chăm sóc cho chúng ta. Thánh vịnh 24 này mặc khải vinh quang đang đến của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Vinh quang nơi tạo dựng (1-2). Những câu này nhắc chúng ta về Thánh vịnh 8 và 19. Thế giới hôm nay đang rên siết vì tội, nhưng đến một ngày, Đấng Tạo Hóa sẽ giải thoát cho thụ tạo của mình (Rm 8:18-23). Bạn có thấy mình bám víu vào việc chiếm hữu những vật chất ở đời này, thay vì có một thái độ thích hợp với việc biết rõ vị trí của mình chỉ là người quản lý, còn chính Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và là chủ ?
Vinh quang nơi ơn cứu độ  (3-6). Thánh vịnh 15 cho thấy có sự tương đương với Thánh vịnh này, và cả hai đoạn đều nhấn mạnh đến sự kiện rằng không có ai ngoại trừ Đức Giê-su Ki-tô có thể đáp ứng những phẩm chất của Thiên Chúa để sống trong cung điện thánh của Ngài. Tất cả chúng ta đều giống như Gia-cóp, nhưng Ngài là “Thiên Chúa của Gia-cóp” (Tv 46:8) và sẽ tha thứ cho chúng ta, và sẽ để chúng ta sống với Ngài mãi mãi ! Bạn có đặt sự ưu tiên liên quan đến sự thánh thiện và chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng khi tham dự các nghi thức thờ phượng Thiên Chúa, thay vì chỉ là những chuẩn bị bên ngoài ? Nếu lương tâm của bạn cảnh báo bạn về một vấn đề gì đó trong tương quan với Thiên Chúa hay tha nhân, bạn có nói vấn đề đó với Thiên Chúa trước khi bạn thờ phượng Ngài trong các nghi thức phụng tự ?
Vinh quang nơi vương quốc (7-10). Những câu này có thể có nguồn gốc từ việc Đa-vít quay trở về Giê-ru-sa-lem sau một chiến thắng lớn lao, nhưng những câu này nói với chúng ta về Vua Vinh Quang. Khi Ngài tiến vào Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đã đến trong sự khiêm hạ và nước mắt (Lc 19:29-44); nhưng khi Ngài lại ngự đến, Ngài sẽ đến trong uy quyền và vinh quang lớn lao (Mt 24:29 tt.). Bạn có khao khát về việc ngự đến của Đức Chúa, trong quyền năng và vinh quang của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC