Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 025

Thánh Vịnh 25 (24):
Xin ơn tha thứ và cứu thoát

(1) Của vua Ða-vít.

A-lép
Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.
Bết
(2) Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin Ngài đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

Ghi-men
(3) Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

Ða-lét
(4) Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.


(5) Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

Da-in
(6) Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

Khết
(7) Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

Tết
(8) CHÚA là Ðấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
Giốt
(9) dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

Cáp
(10) Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

La-mét
(11) Lạy CHÚA, tội con thật nặng nề,
vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

Mêm
(12) Phàm ai kính sợ CHÚA,
Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

Nun
(13) Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,
và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

Xa-méc
(14) CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa
và cho họ biết giao ước của Người.

A-in
(15) Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi
vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.


(16) Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
vì thân này bơ vơ khổ cực.

Xa-đê
(17) Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,
và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

(18) Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
và tha thứ hết mọi tội con.

Rết
(19) Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể,
chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

Sin
(20) Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con,
đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

Tau
(21) Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.

(22) Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en
thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.


CHIA SẺ

Thánh vịnh này trợ giúp bạn khi bạn cần làm những quyết định và tìm kiếm ý Chúa. Đâu là những hạng người biết để Thiên Chúa dẫn dắt ?
Những ai tôn vinh Ngài  (1-2). Nếu bạn muốn thực thi ý Chúa để tôn vinh Ngài, Ngài sẽ cho bạn thấy đúng con đường phải đi. Nếu bạn có động lực ích kỷ, Ngài sẽ để cho bạn theo con đường riêng của mình và rồi bạn sẽ hối tiếc về điều đó.
Những ai chờ đợi Ngài  (3). Bạn không phí phạm thời gian khi bạn chờ đợi Thiên Chúa trong cầu nguyện.
Những ai hỏi Ngài (4-5). Thiên Chúa muốn bày tỏ cho bạn những nẻo đường của Ngài, dạy bạn những lối đi của Ngài, và dẫn bạn trong chân lý của Ngài. Lời Chúa và cầu nguyện luôn đi với nhau, vì thế hãy dành thời gian để ở lại trong Lời Ngài. Nếu bạn hỏi Ngài cách chân thành, Ngài sẽ trả lời bạn cách rõ ràng.
Những ai trong sạch  (6-7, 11, 16-22). Thánh vịnh 66:18 được áp dụng ở đây, cũng như trong thư của Gioan 1Ga 1:9.
Những ai quy phục  (8-15). Thiên Chúa không hướng dẫn những người nổi loạn, nhưng Ngài vui mừng hướng dẫn những ai kính sợ Ngài và tuân theo ý Ngài (Tv 32:8-9). Hãy giữ mắt của bạn luôn hướng về Chúa và hãy để Ngài làm chủ theo cách thức của Ngài. Ngài biết nơi Ngài đang đi và điều Ngài đang làm, vì thế hãy bước theo Ngài trong niềm tin.
Người kính sợ Thiên Chúa là người biết chờ đợi Ngài : để có được chiến thắng trong đời sống thiêng liêng và để xin Ngài hướng dẫn trong đời sống cá nhân. Bạn có thực sự chờ đợi Thiên Chúa để xin Ngài hướng dẫn bạn hay bạn lao về phía trước dựa vào sự khôn ngoan riêng của cá nhân mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC