Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 033

Thánh Vịnh 33 (32):
Ca ngợi ÐỨC CHÚA là Ðấng toàn năng, biết hết mọi sự và là Ðấng cứu độ duy nhất

(1) Người công chính hãy reo hò mừng CHÚA,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

(2) Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

(3) Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

(4) Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
(5) Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.

(6) Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

(7) Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trử vào kho.

(8) Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

(9) Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

(10) CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.

(11) Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

(12) Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

(13) Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.
(14) Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.
(15) Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

(16) Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

(17) Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

(18) CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

(19) hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

(20) Tâm hồn chúng con đợi trông CHÚA,
bởi Người luôn che chở phù trì.

(21) Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

(22) Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.


CHIA SẺ
Lời Chúa trong thờ phượng  (1-5). Chúng ta không nên tách biệt giữa thờ phượng Thiên Chúa với lắng nghe Lời Ngài, vì chúng ta phải thờ phượng trong chân lý (Ga 4:24). Khi chúng ta càng biết nhiều về Kinh thánh, chúng ta càng có khả năng ca ngợi Thiên Chúa tốt hơn (Cl 3:16 tt).
Lời Chúa trong tạo dựng  (6-9). Thiên Chúa đã phán và vũ trụ được dựng nên (Stk 1; Ga 1:1-3), và Lời Ngài điều khiển vũ trụ (Tv 147:15-18). Thật là Lời quyền năng !
Lời trong lịch sử  (10-17). Các quốc gia có thể liên kết và chống lại Thiên Chúa, nhưng Lời Ngài sẽ thắng thế (Tv 2). Sức mạnh quân sự không bảo đảm cho sự thành công. Thiên Chúa có kế hoạch cho các quốc gia, và Ngài sẽ hoàn thành chương trình đó (Cv 17:24-28).
Lời Thiên Chúa trong cuộc sống bạn (18-22). Lời sáng tạo và điều khiển vũ trụ cũng có thể điều khiển cuộc đời bạn. khi bạn tin tưởng Lời Ngài và tuân theo Lời đó, toàn thể vũ trụ đứng về phía bạn. Khi bạn chối từ Lời, toàn thể vũ trụ chống lại bạn.
Thiên Chúa là Chúa Tể, vậy bạn có nhớ đến quyền năng của Ngài; nhận ra sự phán xét của Ngài; suy niệm vê sư khôn ngoan của Ngài; cầu xin Ngài giúp đỡ và tuân theo kế hoạch mà Ngài đã xếp đặt và bạn làm tất cả những điều đó qua việc đọc và suy niệm Lời Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC