Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 047

Thánh Vịnh 47 (46):
Thiên Chúa là Vua khắp hoàn vũ

(1) Phần nhạc trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.

(2) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!

(3) Vì ÐỨC CHÚA là Ðấng Tối Cao, Ðấng khả úy,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

(4) Chính Người bắt muôn dân muôn nước
phải phục quyền và quỵ luỵ chúng tôi.

(5) Người chọn lựa cho chúng tôi phần cơ nghiệp,
cơ nghiệp làm cho kẻ Người thương là Gia-cóp
được nở mặt nở mày.

(6) Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
CHÚA ngự lên, vang dội tiếng tù và.

(7) Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

(8) Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.

(9) Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.

(10) Kìa vương hầu các dân tề tựu
cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Aùp-ra-ham.
Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
Ðấng siêu việt ngàn trùng.


CHIA SẺ
Nếu bạn thích cầu nguyện trong thinh lặng, Thánh vịnh này sẽ là một cách thức khác, vì nó mô tả một cử hành ca ngợi mà bao gồm việc vỗ tay, hò reo. Nguyên nhân của sự phấn khích này chính là sự vĩ đại của Đức Ki-tô Vua của chúng ta.
Chiến thắng vĩ đại của Ngài (2-5). Chúng ta không biết chiến thắng quân sự nào mà tác giả Thánh vịnh đang cử hành, nhưng các tín hữu hôm nay, chúng ta đi trong sự chiến thắng tinh thần của Đức Ki-tô (2Cr 2:14). Giống như Giô-suê, chúng ta tuân theo vị Chỉ Huy của chúng ta và tín thác vào Ngài để thắng trận (Gs 5:13-15). Đó là điều mà chúng ta phải reo vang lên ! Làm thế nào để chúng ta có thể động viên những người khác rằng Thiên Chúa đã ban những phúc lành của Ngài cho những ai yêu mến Ngài ? Và bởi vì Thiên Chúa là “Vua Cả” (c.3) trên toàn cõi thế, làm thế nào để sự hiểu biết này giúp chúng ta dẹp bỏ đi những rào cản về luân lý và chủ nghĩa quốc gia để sứ điệp Tin Mừng được vang lên khắp nơi ?
Vương quyền vĩ đại của Ngài  (6-8). Thật là một bức tranh đẹp về sự thăng thiên của Chúa chúng ta, trở về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa! Satan có thể hành động trong thời đại này, nhưng Đức Giê-su là Vua của toàn cõi đất. Đó là điều mà chúng ta phải reo vang lên ! Khi bạn ca tụng Thiên Chúa, làm thế nào để bạn có thể phối hợp cả tâm (cảm xúc) và trí của trong giờ cầu nguyện ?
Triều đại vĩ đại của Ngài  (9-10). Trong thời đại này, vương quốc của Ngài là vương quốc thiêng liêng, nhưng Ngài vẫn cai trị trong những gì liên quan đến nhân loại. Một ngày nào đó, Đức Ki-tô sẽ cai trị mặt đất này, và dân Ngài sẽ đồng trị với Ngài (Kh 1:5-6:9-10; 11:15-18). Đó là điều mà chúng ta phải reo vang lên ! Đâu là những khía cạnh của vương quyền của Thiên Chúa được nhấn mạnh trong Thánh vịnh này? Liệu bạn có trao cả cuộc đời mình dưới vương quyền của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC