Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 054

Thánh Vịnh 54 (53):
Xin ơn phù giúp

(1) Phần ca trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Ða-vít.
(2) Nhân vụ dân Díp đến gặp vua Sa-un và thưa:
"Này, Ða-vít lại không ẩn núp nơi chúng tôi đó sao?"


(3) Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

(4) Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,
lắng tai nghe lời con thưa gửi.

(5) Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,
chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

(6) Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.

(7) Ước gì điều ác quật lại kẻ rình hại con,
vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

(8) Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,
lạy CHÚA, con xưng tụng danh Ngài,
thật danh Ngài thiện hảo,

(9) vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy,
và con đã dám nghênh bọn địch thù.


CHIA SẺ
Đa-vít đã không làm phiền những người Díp, tuy nhiên họ đã quay lại chống đối ông nhằm tìm được sự ưu ái của vua Sa-un (1Sm 23:15-23). Thế gian không có yêu dân của Thiên Chúa; ngay cả những người xa lạ vẫn tạo ra những rắc rối cho bạn khi bạn tìm kiếm cơ hội để phục vụ Thiên Chúa.
Hãy làm như Đa-vít đã làm: cầu nguyện xin Thiên Chúa nhận lấy trách nhiệm: bảo vệ bạn và bênh vực bạn chống lại kẻ thù bạn. Thiên Chúa nghe (c.4) và Thiên Chúa giúp đỡ (c.6). Khi câu trả lời đến, hãy chắc chắn rằng bạn có thời gian  để ca ngợi Ngài.
Khi bạn rơi vào trong một tình trạng khó khăn, liệu bạn có đủ tự tịn rằng Thiên Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của bạn và giải thoát bạn?Khi bạn nhân danh Thiên Chúa mà kêu xin, theo bạn, quyền năng nào Ngài sẽ dùng để cứu bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC