Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 053

Thánh Vịnh 53 (52):
Người không tin vào Thiên Chúa
(Tv 14)

(1) Phần nhạc trưởng. Cho cơn bệnh. Thi khúc. Của vua Ða-vít.

Kẻ ngu si tự nhủ : "Làm chi có Chúa Trời!"
(2) Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.

(3) Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

(4) Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.

(5) Những kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa, há chẳng hiểu biết gì?

(6) Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
khi chẳng có chi phải kinh hoàng,
vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt
những kẻ nào vây hãm dân Ta.
Chúng sẽ phải thẹn thùng, vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.

(7) Từ Xi-on, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en?
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
Dân Ít-ra-en hớn hở dường bao!


CHIA SẺ
Thánh vịnh 53 này gần như giống hệt với Thánh vịnh 14. Trong phần thích nghi này của Thánh vịnh 14, Thiên Chúa (Ê-lô-im) được dùng thay cho từ “ Đức Chúa” (Giê-hô-va); Câu 5 có ít từ hơn; và câu 6 có nhiều từ hơn. Một số Thánh vịnh được điều chỉnh lại bởi các nhạc công vì nhiều áp dụng khác nhau trong phụng vụ trong đền thờ. Một trong những điều kỳ diệu của Kinh Thánh đó là có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh.
Điều bạn cảm nhận về Thiên Chúa có thể giúp để xác định tính cách và hành vi của bạn. Người khờ dại phớt lờ Thiên Chúa và bóc lột những người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Nhiều người “vô thần thực tiễn”; họ có thể vẫn tuyên bố mình tin có Thiên Chúa, nhưng họ sống như thể Ngài không hiện diện. Bạn có phạm cùng tội này không ? Bạn có hành xử như là một kẻ ngu si thực tiễn (cho dù chúng ta vẫn tin vào Thiên Chúa) chăng ?
Ngoài việc Thiên Chúa mặc khải cho con người để họ có một sự hiểu biết về chính Ngài, bạn có phải là một người thực sự đi tìm kiếm Chúa ? Theo kinh nghiệm của bạn cho thấy: Thiên Chúa tìm bạn hay bạn tìm Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC