Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 056

Thánh Vịnh 56 (55):
Tin tưởng vào Thiên Chúa

(1) Phần ca trưởng. Theo cung "áp bức của các vương công xa lạ".
Của vua Ða-vít. Se sẽ. Khi quân Phi-li-tinh tra tay hại ông ở Gát.


(2) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.

(3) Ðịch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể.
Ôi lạy Ðấng Tối Cao,

(4) trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.
(5) Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.
Phàm nhân làm gì nổi được tôi?

(6) Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm
và chỉ nghĩ đến chuyện hại con.

(7) Chúng tụ tập, rình mò, theo dõi con từng bước
để tìm hại mạng con.

(8) Vì tội ác chúng làm, xin loại trừ chúng.
Lạy Thiên Chúa, trong cơn lôi đình, xin quật ngã chư dân.

(9) Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.
Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách?

(10) Ðịch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu.
Tôi biết rằng : Thiên Chúa ở bên tôi.

(11) Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;
tôi ca tụng lời CHÚA.

(12) Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi;
phàm nhân làm gì nổi được tôi?

(13) Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,
lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài,

(14) vì Ngài cứu mạng con khỏi chết,
lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân,
để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống.


CHIA SẺ
Đa-vít đã cầu nguyện với tâm tình này khi ông đang bị kẻ thù trong nước chống đối (1Sm 21:10-15). Sau khi Thiên Chúa đã giải thoát ông, ông đã viết Thánh vịnh 34 diễn tả tâm tình ca ngợi. Khi bạn đang bị vây phủ bởi những khó khăn, hãy nhớ những chân lý sau về Thiên Chúa.
Thiên Chúa nhìn thấy bạn đang ở đâu (c.9a). Đa-vít không nên đến Gát để khởi sự, nhưng Thiên Chúa đã ban ân sủng để đi với ông và giúp đỡ ông. Thiên Chúa hiểu hoàn cảnh của bạn còn tốt hơn bạn hiểu về hoàn cảnh của mình ! Có bao giờ bạn cảm thấy rằng mọi người xung quanh bạn đang cố gắng để đè bẹp bạn và điều đó làm cho bạn cảm thấy không có lối thoát ?
Thiên Chúa biết bạn đang cảm nhận gì (c.9b). Ngài không chỉ biết dòng lệ của bạn, nhưng Ngài ghi lại ! Tại sao ? Để rồi một ngày nào đó Ngài biến đổi chúng thành những viên ngọc của niềm vui và vinh quang. Không có nước mắt nào lại trở nên vô nghĩa khi bạn theo Ngài. Bạn có kết hợp cả lời ca ngợi và niềm tin trong việc chống lại xu hướng sợ hãi xảy ra trong cuộc sống bạn ? Đâu là nguyên nhân bạn để cho nỗi sợ thống trị mình ?
Thiên Chúa nghe khi bạn gọi (10). Nỗi sợ và nước mắt phải được làm chủ bằng niềm tin (4-5, 11-12). Nhưng hãy chắc chắn rằng động lực của bạn không chỉ là được giải thoát. Ngài giải thoát chúng ta để chúng ta có thể được niềm vui trong Ngài và phục vụ Ngài (c.13-14). Mục đích cao nhất của cầu nguyện là vinh quang của Thiên Chúa. Lời cuối cùng trong phần nói lên những xung đột đó là tác giả nhận biết rằng: “Chúa ở với tôi”. Đây là một tuyên bố rất đơn giản, nhưng cũng đầy sức mạnh. Vì thế, tại sao bạn vẫn cảm thấy bất an, lo lắng về ai đứng về phía bạn để bảo vệ mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC