Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 060

Thánh Vịnh 60 (59):
Lời cầu nguyện sau khi bại trận

(1) Phần nhạc trưởng. Theo điệu "Bông huệ chứng tri".
Se sẽ. Của vua Ða-vít. Ðể dạy.
(2) Khi ông đánh dân A-ram Na-ha-ra-gim và A-ram Xô-va,
và khi ông Giô-áp trở lại đánh thắng Ê-đôm trong thung lũng Muối:
mười hai ngàn người


(3) Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con
và làm cho tan nát;
Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ,
nhưng xin trở lại với chúng con!

(4) Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ,
xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay.

(5) Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,
ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.

(6) Ngài phất cờ hiệu cho kẻ kính sợ Ngài,
để họ thoát mũi tên xạ thủ.

(7) Xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,
để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.

(8) Trong thánh điện, Chúa Trời tuyên phán:
"Khấp khởi mừng, Ta chia cắt Si-khem,
Ta đo đạc cả đồng bằng Xúc-cốt.

(9) Ga-la-át về Ta, Mơ-na-se cũng về Ta,
Ta lấy Ép-ra-im làm mũ chiến đội đầu,
lấy Giu-đa làm cây gậy chỉ huy.

(10) Mô-áp là chậu Ta tắm rửa,
Ê-đôm là chỗ Ta liệng giày,
đánh bại Phi-li-tinh, Ta reo mừng thắng trận."

(11) Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố,
ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm?

(12) Há chẳng phải chính Ngài,
Ðấng đã từng ruồng bỏ chúng con,
chẳng còn dẫn ba quân xuất trận?

(13) Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù,
chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

(14) Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt,
chính Người chà đạp kẻ thù ta.


CHIA SẺ 

Đổ vỡ  (3-5). Đa-vít và Giô-áp đang lãnh đạo quân đội của Ít-ra-en chống lại hai kẻ thù ở phương Bắc trong khi một kẻ thù thứ ba đang xâm chiếm miền Nam. Khi bạn phải giải quyết một vấn đề, một vấn đề khác sẽ xuất hiện! Dường như Thiên Chúa đã bỏ rơi dân Ngài và một cái kết đang rất gần. Khi bạn bị lảo đảo bởi những thất bại, làm thế nào để bạn có thể nhặt lấy những mảnh vỡ và thúc đẩy bản thân tiếp tục bước đi trong đường lối của Thiên Chúa ?
Can đảm  (6). Nhưng Đa-vít đã không bỏ chạy. Thay vì bỏ chạy, ông đã phất cờ hiệu của Thiên Chúa cho những ai lắng nghe những lời chắc chắn của Ngài (6-10). Đức Chúa là cờ hiệu của chúng ta (Xh 17:8-16), và chúng ta có thể tín thác nơi Ngài để ban cho ta sự chiến thắng. Phải chăng trách nhiệm của bạn là phất cao lá cờ thánh thiện để tôn vinh Thiên Chúa, và làm thế nào để bạn có thể can đảm đứng dưới cờ Thập Giá của Ngài ?
Được yêu mến (7). Cờ hiệu của Ngài trên chúng ta là tình yêu (Dc 2:4; Rm 8:37). Tên Đa-vít có nghĩa là “được yêu mến.” Dân Thiên Chúa được yêu mến không phải vì chính họ, nhưng vì Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Được Yêu Mến (Mt 3:17; Ep 1:6). Giữa những trận chiến, hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương bạn. Bạn có nhận ra mình được Thiên Chúa yêu mến và Ngài muốn ban cho bạn những chiến thắng trong cuộc chiến của bạn ?
Niềm tin (8-14). Thiên Chúa đã bảo đảm với Đa-vít rằng Ngài làm chủ mọi quốc gia, vì thế Đa-vít và Giô-áp hãy bước đi bằng niềm tin và sẽ chiến thắng cả hai trận chiến. Khi bạn cảm thấy bị tan vỡ, bạn vẫn là người được Thiên Chúa yêu thương. Nếu bạn tin, bạn có thể chiến thắng trận chiến một cách can đảm. Hãy đứng dưới cờ chân lý của Thiên Chúa! Bạn tin rằng “Thiên Chúa cho bạn thoát khỏi kẻ thù” (13-14) thế tại sao bạn lại chùn bước trước cuộc chiến mà bạn có một vị lãnh đạo bách chiến bách thắng như vậy ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC