Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 066

Thánh Vịnh 66 (65):
Ca khúc tạ ơn

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh ca. Thánh vịnh.

Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,
(2) đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh!

(3) Hãy thưa cùng Thiên Chúa:
"Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài!
Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.

(4) Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh."

(5) Ðến mà xem công trình của Thiên Chúa:
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ!

(6) Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
và dân Người đi bộ qua sông;
việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.

(7) Chúa uy dũng hiển trị muôn đời;
đôi mắt Người theo dõi chư dân,
quân làm phản chớ có hòng nổi dậy!

(8) Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,
trổi vang lên lời tán dương Người,

(9) Người là Ðấng bảo toàn mạng sống
và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.

(10) Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách,
luyện chúng con như luyện bạc trong lò,

(11) đã để cho rơi vào cạm bẫy,
gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,

(12) mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ.
Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần,
nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.

(13) Mang lễ vật toàn thiêu, bước vào nhà Chúa,
con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài,

(14) lời khấn đó, môi này đã nguyện,
miệng thốt ra lúc gặp gian nguy.

(15) Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt,
làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên.

(16) Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,
đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.

(17) Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,
tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.

(18) Ðiều gian ác, nếu lòng này ấp ủ,
chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.

(19) Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi, để tâm đến lời tôi cầu nguyện.
(20) Xin chúc tụng Thiên Chúa
đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng,
lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

CHIA SẺ
Đến và ca ngợi (1-4). Đa-vít đã mời toàn thể thế giới đến để ca ngợi Đức Chúa vì Thiên Chúa yêu thế gian và sai Con của Ngài là Đấng Cứu Độ đến thế gian. Khi bạn biết Đức Giê-su như là Đấng Cứu Độ của bạn, bạn tự khắc sẽ biết hát gì, nhưng đừng chỉ làm như vậy một mình. Hãy cùng nhau ta ca ngợi! Đâu là sự khác biệt giữa việc sợ hãi Thiên Chúa như Đấng đã thực hiện những can  thiệp với kẻ thù và sự sợ hãi Thiên Chúa như Đấng mặc khải Ngài cho những người thờ phượng Ngài?
Đến và xem (5-12). Đoạn tóm lượt ngắn gọn lịch sử của Ít-ra-en đề cập đến biến cố Xuất hành (c.6), chinh phục vùng đất Ca-na-an (c.7), và đất nước trong thời điểm xảy ra thử thách (10-12). Khi bạn đi vào thời gian thử thách theo thánh ý Chúa, hãy nhớ rằng cùng một Thiên Chúa đã mang bạn vào trong cơn thử thách, chính Ngài sẽ để ý đến bạn suốt thời gian này, và làm cho bạn nên tốt hơn trong thời gian này. Đâu là những khó khăn và áp lực mà Thiên Chúa đã mang đến trong cuộc sống của bạn như một phần của tiến trình thanh luyện? Liệu kết quả có làm cho bạn được đưa đến “chỗ thảnh thơi”?
Đến và thánh hiến (13-15). Bạn đã từng hứa gì chưa với Thiên Chúa khi bạn đang đau khổ trong cơn thử thách? Bạn có giữ những lời hứa này? Khi cơn thử thách đã qua rồi, bạn có ca ngợi Thiên Chúa về những gì bạn đã học được?
Đến và nghe (16-20). Đa-vít đã muốn nói với những khác rằng Thiên Chúa đã đáp trả lời ông cầu nguyện. Thờ phượng nên đưa đến việc làm chứng cho vinh quang Thiên Chúa. Đâu là những khó khăn thường gặp làm nên bức tường giữa Thiên Chúa và bạn trong đời sống cầu nguyện của bạn, làm cho bạn không thể lắng nghe Ngài được?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC