Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 071

Thánh Vịnh 71 (70):
Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy Chúa

(1) Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

(2) Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.

(3) Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.

(4) Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ,
khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.

(5) Vì lạy Chúa, chính Ngài là Ðấng con trông đợi,
lạy ÐỨC CHÚA, chính Ngài là Ðấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.

(6) Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,
con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.

(7) Con đã gây thắc mắc cho bao người,
nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn.

(8) Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.

(9) Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.

(10) Vì thù địch nặng lời chống đối,
quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu,

(11) bảo nhau rằng : "Thiên Chúa bỏ hắn rồi, cứ truy nã,
bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà!"

(12) Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con,
lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau trợ giúp!

(13) Ước gì những người muốn hại mạng sống con
đều phải chết nhục nhã ê chề;
kẻ tìm cách gây hoạ cho con
phải muôn vàn nhuốc nhơ xấu hổ.

(14) Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,
và gia tăng lời tán tụng Ngài.

(15) Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,
ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể!

(16) Con thuật lại bao chiến công của CHÚA,
nhắc nhở rằng : chỉ mình Ngài chính trực công minh.

(17) Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

(18) Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
để con tường thuật quyền năng của Chúa
cho thế hệ này được rõ,
và dũng lực của Ngài
cho thế hệ mai sau.

(19) Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi,
Ngài đã làm những việc lớn lao,
lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày!

(20) Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ,
chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh
và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất.

(21) Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi.
(22) Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
tạ ơn Ngài thành tín.
Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
kính dâng Ngài, lạy Ðức Thánh của Ít-ra-en.

(23) Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa.
Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,
cũng vui sướng hò reo.

(24) Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại:
quả thật Ngài công chính!
Vì những kẻ tìm cách gây hoạ cho con sẽ xấu hổ thẹn thùng.


CHIA SẺ

Tác giả Thánh vịnh đang nhìn lại cuộc sống cậy dựa vào Thiên Chúa. Ngài chăm sóc cho ông khi sinh ra, và ông đã tín thác nơi Ngài trong thời trẻ (c.5-6). Thiên Chúa đã dạy ông khi ông còn trẻ (c.17) và ở với ông trong những năm trưởng thành. Giờ đây ông đã già, và ông cầu xin Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi ông (c.9,18). Phải chăng chương trình của bạn trong những năm tháng hưu trí tập trung vào việc ca ngợi và phục vụ Thiên Chúa ?
Khi bạn đọc Thánh vịnh này, bạn khám phá ra cách thức lý tưởng để trải qua thời gian tuổi già của mình trong tư cách là một Ki-tô hữu: thời gian sốt sắng để cầu nguyện, vẫn tin tưởng Thiên Chúa giúp bạn, và sẵn sàng làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa (c. 18). Thay vì phàn nàn về những điều sai lầm của bản thân, hãy ca ngợi Thiên Chúa vì sự công chính và tốt lành của Ngài. Hãy thực hành cầu nguyện liên lỉ (c.3), ca ngợi liên lỉ (c.6,8), và hy vọng liên lỉ (c.14). Bạn có xem tuổi già của mình như là một cách để thoái thác khỏi những trách nhiệm làm chứng cho Thiên Chúa ?
Hãy dựa vào sức mạnh của Ngài và sử dụng mọi cơ hội để làm chứng cho Ngài (c.15-16, 18, 23-24). Hãy cầu xin Thiên Chúa để Ngài biến bạn thành một kỳ công sống động (c.7) là người chỉ cho những người khác về Đức Ki-tô. Hãy giữ lời ca trên môi bạn và trong lòng bạn. Vì những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa xảy đến với bạn! Theo bạn Thánh vịnh này cho thấy sự trung thành của Thiên Chúa qua tất cả những mùa khác nhau trong cuộc đời của con người như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC