Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 072

Thánh Vịnh 72 (71):
Vương quyền của Ðức Mê-si-a Vua

(1) Của vua Sa-lô-môn.

Tâu Thượng Ðế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,

(2) để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

(3) Núi đem lại cảnh hoà bình trăm họ,
đồi rước về nền công lý vạn dân.

(4) Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,
ra tay cứu độ kẻ khó nghèo,
đập tan lũ cường hào ác bá.

(5) Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,
như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp!

(6) Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,
ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

(7) Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.

(8) Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng trái đất.

(9) Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng,
tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ.

(10) Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.
Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,
cũng đều tới tiến dâng lễ vật.

(11) Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,
muôn dân nước thảy đều phụng sự.

(12) Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,

(13) chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.
Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,

(14) giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn,
từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

(15) Tân Vương vạn vạn tuế!
Thiên hạ sẽ đem vàng Ả-rập tiến dâng lên,
và cầu xin cho Người luôn mãi,
ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

(16) Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,
đỉnh non cao sóng lúa rì rào,
trổ bông vàng đẹp tựa núi Li-băng,
thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

(17) Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.
Ước gì mọi sắc tộc trần gian, nhờ Người được chúc lành,
và muôn dân thiên hạ ngợi khen Người có phúc.

(18) Chúc tụng ÐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en,
chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu.

(19) Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,
ước gì vinh quang Chúa chiếu toả khắp hoàn cầu!
A-men. A-men.

CHIA SẺ
      Sa-lô-môn đã cầu nguyện xin Chúa chúc lành trong triều đại của ông khi ông theo Đa-vít. Là một người trẻ, Sa-lô-môn đã biết rằng ông không thể thành công nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Thánh vịnh cũng cho thấy Chúa Giê-su khi Ngài trị vì như Vua các vua và Chúa các chúa. Bạn có cầu nguyện cách tích cực để những phán đoán của những vị lãnh đạo của bạn phản ánh sự công chính của Thiên Chúa ?
 
      Sa-lô-môn đã xin ơn khôn ngoan để cai quản công bình trong dân của ông (1-7), và Thiên Chúa đã ban cho ông điều ông xin (1V 3). Triều đại của ông giống như cơn mưa đầu mùa làm cho đất sinh hoa trái và tươi đẹp (2Sm 23:1-7). Thiên Chúa có thể ban cho bạn ơn khôn ngoan để bạn thực thi nhiệm vụ của mình (Gc 1:5) và làm cho bạn nên phúc lành cho những người khác. Bạn đem đến những cơn mưa đầu mùa hay cơn bão tố ?

 
      Đất nước trong thời gian Sa-lô-môn trị vì được bình an và thịnh vượng, và lãnh thổ của Ít-ra-en được mở rộng. Dĩ nhiên, từ câu 8-11 đặc biệt nhắm đến Đức Giê-su và triều đại vinh quang của Ngài chưa đến, tuy nhiên, hôm nay Ngài có thể ban cho bạn bình an và an toàn khi bạn quy phục Ngài. Ngài muốn bạn “được sống và thống trị” ngay bây giờ (Rm 5:17). Trong môi trường bạn đang sống có giúp cho bạn thấy được sự bình an và thịnh vượng không ? Bạn nghĩ mình sẽ có thể đóng góp gì để làm cho triều đại vinh quang của Ngài hiện diện ở những nơi bạn hiện diện ?
 
      Mục đích của Thiên Chúa là lấp đầy thế giới này trong vinh quang của Ngài (c.19) như Ngài đã thống nhất mọi sự trong Đức Ki-tô (Ep 1:10). Bạn có hỗ trợ để làm lan tỏa vinh quang của Ngài trên mặt đất này ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC