Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 079

Thánh Vịnh 79 (78):
Lời than vãn về thành thánh Giê-ru-sa-lem và Ðền Thờ bị phá huỷ

(1) Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
 
  Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài;
chúng làm ô uế cả nơi thánh điện,
phá huỷ Giê-ru-sa-lem thành đống tro tàn;
 
(2) tử thi những người tôi tớ Chúa,
chúng đem liệng cho chim trời ăn;
xác những kẻ hiếu trung với Ngài,
lại quẳng làm mồi cho dã thú.

 (3) Quanh khắp cả Giê-ru-sa-lem
chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy,
người chết chẳng ai chôn.

 (4) Chúng con bị láng giềng thoá mạ
người chung quanh phỉ báng nhạo cười.

 (5) Ðến bao giờ, lạy CHÚA, Ngài còn nổi giận,
Ngài nổi giận mãi sao?
Ðến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa?

 (6) Xin giáng trận lôi đình
xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài,
và trên các vương quốc chẳng kêu cầu Thánh Danh,

 (7) vì chúng đã tiêu diệt nhà Gia-cóp,
tàn phá cả đất đai.

 (8) Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi
mà trừng phạt chúng con.
Xin dủ lòng thương mau đến giúp,
vì chúng con đã khổ quá nhiều.

 (9) Lạy Chúa Trời, Ðấng cứu độ chúng con,
xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ.
Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi,
vì danh dự của Ngài.

 (10) Sao Ngài để cho dân ngoại nói:
"Thiên Chúa chúng ở đâu?"
Ước gì chúng con thấy nhãn tiền:
Ngài làm cho chư dân nhận biết
rằng chúng phải đền nợ máu tôi tớ Ngài,
máu chúng đã đổ ra.

 (11) Ước gì tiếng tù nhân rên siết vọng lên thấu tai Ngài.
Xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử.

 (12) Lạy Chúa, kẻ láng giềng chúng con đã lăng nhục Chúa,
xin trả báo cho bản thân chúng gấp bảy lần.

 (13) Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt,
chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi
và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.

 
CHIA SẺ

Một lần nữa A-xáp đang than thở về sự xâm chiếm của kẻ thù (Tv 74). Ông đã quan tâm nhiều đến những vấn đề sau.
Gia sản của Thiên Chúa. Đền thờ đã bị ô uế, thành Thánh đã bị tiêu hủy, và dân chúng bị tàn sát. Thiên Chúa cho phép những điều này xảy ra đối với gia sản của Ngài! Nhưng thay vì tiêu diệt gia sản của Ngài, Thiên Chúa đã để cho dân Ngài phạm tội và nổi loạn. Bạn suy nghĩ gì về việc Thiên Chúa để cho những tai họa giáng xuống trên gia sản của Ngài ?
Danh Thiên Chúa. Đâu là những điều các nước dân ngoại nói về Ít-ra-en và Thiên Chúa của Ít-ra-en? Những cái xác và những bộ xương tàn tạ làm chứng cho điều mà thế gian cần phải biết: Thiên Chúa là Đấng Thánh và không có thỏa hiệp với những sự bất tuân. A-xáp đã xưng thú tội của đất nước và xin Thiên Chúa để tôn vinh danh Ngài trước toàn thể đất nước (c.8-10, 13). Bạn đã có kinh nghiệm gì về việc Thiên Chúa để cho xảy ra những khó khăn trong những khi Ngài dạy dỗ bạn, trước khi Ngài bước vào can thiệp để bảo vệ Danh của Ngài và dân Ngài ?
Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. A-xáp đã khẳng định: xin Thiên Chúa “Giáng trận lôi đình” (c.6), xuống dân ngoại để họ “Phải đền nợ máu” (c.10) ! Những năm sau này, lời cầu nguyện đã được nhận lời, và Thiên Chúa đã trừng phạt Ba-by-lon vì cách họ đã đối xử với Ít-ra-en. Bạn có quan tâm đến việc Thiên Chúa là Đấng ghen tuông khi bạn bất tín và bất trung ?
Dân Thiên Chúa. Họ là “tôi tớ của Ngài”, “kẻ hiếu trung với Ngài” (c.2), và “Đoàn chiên Ngài chăn dắt” (c.13). Thiên Chúa chăm sóc họ, giải thoát họ. Ngài đã chăm sóc họ nhưng Ngài cũng trừng phạt họ, vì thế họ có thể học biết cách để vâng phục thánh ý Ngài. Đâu là những phúc lành bạn nhận lãnh khi bạn là dân của Ngài, là đoàn chiên Ngài chăn dắt ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC