Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 080

Thánh Vịnh 80 (79):
Lạy Thiên Chúa, xin thăm nom vườn nho của Chúa

(1) Phần ca trưởng. Ðiệu: Bông huệ chứng tri. Của ông A-xáp. Thánh vịnh.
 
  (2) Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Ðấng chăn giữ nhà Giu-se
như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!
Ngài là Ðấng ngự trên các thần hộ giá,
 
(3) xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im,
Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.
Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

 (4) Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
để chúng con được ơn cứu độ.

 (5) Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,
đến khi nao Chúa còn nóng giận,
chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu?

 (6) Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,
nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.

 (7) Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu.

 (8) Lạy Chúa Tể càn khôn, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
để chúng con được ơn cứu độ.

 (9) Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập,
đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng,

 (10) Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng,
cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi.

 (11) Bóng um tùm phủ xanh đầu núi,
cành sum sê rợp bá hương thần,

 (12) nhánh vươn dài tới phía đại dương,
chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.

 (13) Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ?
Khách qua đường mặc sức hái mà ăn!

 (14) Heo rừng vào phá phách,
dã thú gặm tan hoang.

 (15) Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
từ cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,

 (16) bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

 (17) Những người đã hoả thiêu chặt phá,
Ngài nghiêm sắc mặt là chúng phải tiêu tan

 (18) Xin giơ tay bênh vực Ðấng đang ngồi bên hữu
là con người được Chúa ban sức mạnh.

 (19) Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,
cúi xin Ngài ban cho được sống,
để chúng con xưng tụng danh Ngài

 (20) Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,
xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
để chúng con được ơn cứu độ.

CHIA SẺ

      A-xáp đã cầu nguyện cho đất nước được phục hồi và xin Chúa soi sáng cho dân qua việc làm rạng ngời tôn nhan của Ngài (c.4,8,20; Ds 6:22-27). Ông đã đưa ra hai hình ảnh của đất nước.
 
     Một đàn chiên (c.2-8). Ít-ra-en giống như đàn chiên được Thiên Chúa chăn dắt (Tv 77:21; 78:52): “Ta là dân Ngài, là đoàn chiên Ngài chăn dắt” (Tv 100:3). Nhưng họ là những con chiên ương ngạch, chúng không muốn theo Mục Tử. Vì thế, thay vì vui hưởng trong đồng cỏ xanh tươi và nước nguồn (Tv 23:2), họ phải chịu đựng trong nước mắt và bị kẻ thù sỉ nhục (c.7). Đâu là những điều đặc biệt mà bạn làm hay nói để cầu xin Thiên Chúa quan tâm đến bạn ? Nếu bạn biết rằng Thiên Chúa không bao giờ ngủ, vậy tại sao bạn cần phải đánh thức Ngài đặc biệt trong khi bạn rơi vào những thử thách nặng nề ?
 
     Cây nho (c.9-20). Hình ảnh này tương đồng với chương 5 trong sách tiên tri I-sai-a và những dụ ngôn của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Mát-thêu 21:28-46. Ít-ra-en là vườn nho sai trái cho tới khi họ quay lưng lại với Thiên Chúa và bắt đầu thờ các thần của dân ngoại. Thiên Chúa đã dùng chính các dân ngoại này để trừng phạt dân Ngài và hủy diệt vườn nho. Lời cầu nguyện trong những câu 18-19 đã được đáp trả một phần khi một số người quay về lại đất nước sau thời gian lưu đày, nhưng sự đáp trả chỉ được nhận ra một cách trọn vẹn trong Đức Giê-su Ki-tô. Đâu là những dưỡng chất đặc biệt mà Thiên Chúa nuôi dưỡng bạn trong cuộc đời của bạn? Đâu là những mục tử thánh thiện mà Ngài đã gửi đến để chăm sóc bạn ?
 
    Ngày nay, dân Chúa là chiên trong một đàn (Ga 10) và cành trong một Thân Nho (Ga 15). Đừng đón nhận những phúc lành Thiên Chúa ban cho bạn cách nhưng không. Thiên Chúa tìm kiếm lòng trung thành và cả việc sinh hoa trái của bạn. Bạn có ý thức mình thuộc về đàn chiên của Thiên Chúa, và bạn đã cộng tác với Ngài như thế nào để cộng đoàn của bạn hiệp nhất với nhau và sinh hoa trái ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC