Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 096

Thánh Vịnh 96 (95):
ÐỨC CHÚA là Vua và Thẩm Phán muôn dân
(1Sb 16,23-33)

(1) Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu!
 
(2) Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh!
Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

 (3) kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 (4) CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,
khả tôn khả uý hơn chư thần,

 (5) vì chư thần các nước thảy đều hư ảo,
còn ÐỨC CHÚA, Người sáng tạo trời cao.

 (6) Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,
trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

 (7) Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước,
dâng CHÚA quyền lực và vinh quang,

 (8) hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người.
Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình CHÚA,

 (9) và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện,
toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

 (10) Hãy nói với chư dân : CHÚA là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

 (11) Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,
biển gầm vang cùng muôn hải vật,

 (12) ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.
Hỡi cây cối rừng xanh,

 (13) hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA,
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

CHIA SẺ

Trong lời mời gọi thờ phượng Thiên Chúa, bạn được trao cho ba lời nhắc nhở.
Hát lên mừng Chúa (c.1-6). Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì bạn đã có một kinh nghiệm mới với Ngài. Hát lên một bài thờ phượng, vì Chúa thật là vinh hiển (c.3) và vĩ đại (c.4-5). Hát lên một bài ca vui mừng, vì các quốc gia đã nghe tin mừng cứu độ. Hát lên một bài ca chiến thắng và mặc khải sức mạnh của Thiên Chúa. Hát lên một bài ca sùng kính và bày tỏ vẻ đẹp của Thiên Chúa. Tác giả Thánh vịnh nói với chúng ta rằng chính sự thánh thiện là vẻ đẹp cũng như lý do để cho chúng ta hát khen và tôn kính Ngài. Thiên Chúa mặc khải sự thánh thiện của Ngài cho bạn như thế nào? Trong kinh nghiệm của riêng mình, khi nào bạn thấy mình gần với Ngài nhất và được thúc đẩy để tôn kính Ngài hơn ?
Trao cho Thiên Chúa (c.7-10). Trao cho Ngài vinh quang với môi miệng và con tim bạn, và trao cho Ngài những dâng hiến với đôi tay bạn. Thiên Chúa không cần quà tặng của bạn (Cv 17:24-25), nhưng bạn cần đem những quà tặng của mình trao cho Thiên Chúa. Ngài xứng đáng được phần tốt nhất (Ml 1:6-14). Trong ngày hôm nay, bạn đã dâng lên Thiên Chúa điều gì? Bạn đang dâng lên Ngài điều gì? Và bạn sẽ dâng lên Ngài điều gì ?
Tìm kiếm Thiên Chúa (c.11-13). Tất cả thiên nhiên khao khát trông chờ sự tiên báo của Thiên Chúa sẽ lại đến, đối với họ tạo dựng sẽ không được tự do (Rm 8:18-25). Những người bị bách hại sẽ được bào chữa, và những người tội lỗi sẽ bị xét xử khi Đức Giê-su Ki-tô ngự đến. Dân Chúa sẽ cai trị với Đức Ki-tô và rồi sẽ thờ phượng Ngài một cách hoàn hảo. Thế giới chờ đợi trong vui mừng khi Chúa Ki-tô trở lại. Nếu bạn còn sống vào thời điểm đó, liệu bạn sẽ vui mừng hay bạn lo lắng về cuộc xét xử ập xuống trên đầu bạn? Bạn có thể làm gì để sẵn sàng chờ Chúa đến ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC