Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 097

Thánh Vịnh 97 (96):
ÐỨC CHÚA là Thẩm Phán
sẽ vinh quang ngự đến

(1) CHÚA là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!
 
(2) Mây u ám bao phủ quanh Người,
bệ ngai rồng là công minh chính trực.

 (3) Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,
đốt tiêu tan địch thù tứ phía.

 (4) Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,
địa cầu trông thấy mà run sợ;

 (5) núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan
vị Chúa Tể hoàn cầu.

 (6) Trời xanh tuyên bố Người là Ðấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 (7) Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,
huênh hoang vì những vật hư vô này.
Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

 (8) Ðược biết thế, Xi-on tưng bừng hoan hỷ;
thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng
vì những phán quyết của Ngài, lạy CHÚA.

 (9) Chính bởi vì Ngài, muôn lạy CHÚA,
là Ðấng Cao Cả trên khắp địa cầu,
Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

 (10) Kẻ yêu CHÚA, hãy ghét điều gian ác,
Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,
giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

 (11) Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.

 (12) Trước nhan thánh CHÚA, người công chính hãy vui mừng
tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

 
CHIA SẺ

“Chúa là Vua hiển trị!” chứ không phải là “Chúa sẽ là vua hiển trị!” Điều đó xảy ra ngay bây giờ! Trong một Thánh vịnh khác, Đức Chúa tuyên bố, "Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn,
lên trị vì Xi-on, núi thánh của Ta." (Tv 2:6). Chúng ta là con cái của Vua.
Hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên (1-6). Bạn có thể thấy thiếu vắng sự công chính và công bình trong thế giới hôm nay, nhưng điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa đã thoái vị. Vì nhiều lý do, chúng ta không thể hiểu hết, Thiên Chúa cho phép người tội lỗi lạm dụng trái đất này và bốc lột con người, nhưng một ngày nào đó Ngài sẽ đến trong quyền lực và vinh  quang và lập lại mọi sự trong trật tự. Thiên Chúa cai trị trên tất cả mọi thọ tạo, và Ngài không do dự khi mặc khải điều này. Thiên Chúa đã mặc khải vương quyền của Ngài với bạn như thế nào? Đâu là điều hấp dẫn nhất đối với bạn về Thiên Chúa như là một vị vua, và khía cạnh nào về vương quyền của Ngài vẫn còn là một mầu nhiệm đối với bạn ?
Ít-ra-en hãy nhảy mừng lên (7-9). Ít-ra-en đã đóng một phần quan trọng trong kế hoạch cứu độ đầy ân sủng của Thiên Chúa, họ làm chứng về Thiên Chúa đích thật, chuyển Kinh Thánh lại cho chúng ta hôm nay, và trao cho chúng ta Đấng Cứu Độ. Đất nước đã đau khổ nhiều, nhưng một ngày Đấng Mê-si-a sẽ đến trong vinh quang và hoàn tất những lời hứa đã thực hiện với các tổ phụ. Trong tư cách là một dân của Thiên Chúa, bạn có thấy mình tiếp tục nhiệm vụ mà dân Ít-ra-en xưa đã thực hiện, và bạn thực hiện các nhiệm vụ này trong hân hoan hay bạn làm một cách uể oải vì bổn phận ?
Người công chính hãy nhảy mừng lên (10-12). Nhóm người công chính bao gồm tất cả dân Chúa, người tội lỗi công bố rằng sự công chính nhờ niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô (Rm 3:21-4:8). Họ đã yêu mến Chúa và mừng vui trong Chúa. Nếu bạn thuộc về Đức Vua, bạn có những lý do tốt để mừng vui, vì thế hãy nói với thế giới một cách hân hoàn về “Chúa là Vua hiển trị!” Tại sao niềm vui là kết quả tính cách sống chính trực? Nếu công chính đưa đến niềm vui, tại sao chúng ta sợ đối diện với sự chính trực là điều cần thiết để bày tỏ tội trong đời sống của người khác, thậm chí Thiên Chúa đã chỉ thị cho chúng ta làm điều đó ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC