Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 101

Thánh Vịnh 101 (100):
Chân dung của nhà vua lý tưởng

(1) Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.
 
  Lạy CHÚA, con xin ca ngợi tình thương và công lý:
con đàn hát kính Ngài.
 
(2) Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo,
bao giờ Ngài mới đến cùng con?
Con sẽ sống theo lòng thuần khiết
ở trong cửa trong nhà.

 (3) Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông.
Con ghét kẻ làm điều tà vạy,
không để cho dính dáng đến mình.

 (4) Tâm địa gian manh con hằng xa lánh,
chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa.

 (5) Ai nói chùng nói lén, là con sẽ diệt trừ.
Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng:
những bọn đó, không khi nào con chịu.

 (6) Con để mắt kiếm người hiền trong xứ, cho họ được ở gần.
Ai sống đời hoàn hảo, sẽ là người được phục vụ con.

 (7) Nhà con ở không hề chứa chấp
kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh.
Hạng nói dối chuyên nghề, con đuổi cho khuất mắt.

 (8) Mỗi buổi mai con lại diệt trừ
cho hết phường ác nhân trong xứ sở,
hầu quét sạch khỏi thành đô CHÚA
bọn làm điều ác, chẳng sót một tên.

CHIA SẺ

Sự quyết tâm và dâng hiến đặc trưng hóa cho Thánh vịnh này như Đa-vít nói “tôi sẽ” tổng cộng mười lăm lần. Ông đã muốn có một con tim hoàn hảo (một tấm lòng thuần khiết) (c.2), không phải là một con tim gian manh (c.4) hay một con tim kiêu căng (c.5). Để trở nên hoàn hảo trước Thiên chúa không có nghĩa là không phạm tội; mà lại có nghĩa là thành thật và không giả vờ. Thánh Gioan gọi điều này là “bước đi trong ánh sáng” (1Ga 1:5-10). Làm thế nào chúng ta có thể sống một cuộc sống không có những tì vết và không làm những điều xấu ? Liệu có thể có một tấm lòng hoàn hảo được chăng ?
Đa-vít đã muốn công bằng trong xứ sở và trong thành đô (c.8), giống như điều chúng ta làm trong thời đại hôm nay. Nhưng nền văn minh của sự công chính phải bắt đầu trong tâm  hồn và trong gia đình (c.2,7). Vâng, chúng ta cần những con người thành thật thi hành luật của sự công chính, nhưng chúng ta cũng cần những con người thiêng liêng sống đời sống thánh thiện, khởi sự ngay tại gia đình. Chúng ta được dạy sống xa lánh những người xấu. Với cách sống xa lánh như thế, liệu chúng ta có thể có những ảnh hưởng trong việc chia sẻ Tin Mừng cho những người cần đến sứ điệp này nhất ?
Chúng ta phải cẩn thận với những gì chúng ta nhìn (c.3) và lắng nghe (c.5), và với những người bạn hữu (c.6-7). Trong một thế giới đầy những điểu ảo tưởng, chúng ta phải tránh sự dối trá và phải bước đi trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa (c.7,2). Không giống như Đa-vít, chúng ta không có quyền lực để làm những phân xử pháp lý đối với những kẻ xấu. Nhưng nếu lòng và nhà của chúng trở nên như lòng Chúa ước mong, ảnh hưởng của  chúng ta sẽ được nhận ra trong thành đô cũng như trong xứ sở. Chúa Giê-su sống giữa những người tội lỗi. Cách thức Chúa Giê-su tương quan với những người tội lỗi so sánh với những lời khuyên trong Thánh Vịnh này như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC