Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 110

Thánh Vịnh 110 (109):
Ðấng Mê-si-a là Vua và Thượng Tế

(1) Của vua Ða-vít. Thánh vịnh.
 
  Sấm ngôn của ÐỨC CHÚA
Ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:
"Bên hữu Cha đây, con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."
 (2) Từ Xi-on, ÐỨC CHÚA sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài:
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 (3) Ðức Chúa phán bảo rằng:
"Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

 (4) ÐỨC CHÚA đã một lần thề ước, Người sẽ chẳng rút lời,
rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

 (5) Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ,

 (6) sẽ xét xử muôn dân, chất thây ma thành đống,
đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông.

 (7) Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

CHIA SẺ

Thánh vịnh này được trích trong Tân ước nhiều nhất trong số các Thánh vịnh. Đức Giê-su (Mt 22:41-46), thánh Phê-rô (Cv 2:32-36), và cả tác giả sách Thư Do Thái đã trích Thánh vịnh này nhiều lần. Nếu bạn tham gia với Đức Chúa trong trận chiến chống lại kẻ thù, bạn phải chuẩn bị bản thân như thế nào?
Đức Chúa (c.1). Đức Giê-su tập trung vào vấn đề cụ thể khi Ngài đặt câu hỏi: “Nếu Đức Mê-si-a là con vua Đa-vít, thì làm thế nào Ngài lại là Chúa Thượng của nhà vua được?” Ở đây chỉ có một câu trả lời: Đức Mê-si-a phải đến trong tư cách là một con người thuộc dòng họ vua Đa-vít. Mê-si-a vừa là Thiên Chúa vĩnh hằng và là người, bao gồm cả thiên tính và nhân tính. Ngài ngự ở nơi vinh quang và quyền bính. Có khi nào bạn cũng đặt vấn đề về niềm tin của mình vào Thiên Chua, và những lúc như vậy bạn vượt qua khủng hoảng đức tin của mình như thế nào?
Đức Vua (c.2-3). Đây là một hình ảnh chiến thắng trên các kẻ thù của Đấng Mê-si-a. Chiến thắng cuối cùng chưa xảy ra, nhưng Ngài vẫn ngự trị giữa các kẻ thù. Bạn có phải là một trong những người tình nguyện trong trận chiến chống lại tội lỗi?
Tư Tế (c.4). Thư Do Thái chương 7-10 giải thích cho câu này, và hậu trường của câu này chính là trong sách Sáng Thế Ký chương 14. Men-ki-sê-đê và Đức Giê-su Ki-tô là những vị tư tê-vua duy nhất được Thiên Chúa chấp nhận. Trong tư cách là một vị vua, Đức Giê-su có thể giải quyết mọi hoàn cảnh xung quanh bạn; trong tư cách là Tư Tế, Ngài có thể giúp bạn đỡ bạn liên quan đến những cảm xúc và yếu đuối bên trong bạn. Trong tư cách là Thượng Tế, Ngài có thể chuyển cầu cho bạn. Bạn có xác tín về lời cầu xin của mình khi chạy đến với Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Giê-su Ki-tô?
Thẩm phán (5-7). Ngày thịnh nộ sắp đến khi Đức Giê-su sẽ xử những kẻ thù của Ngài một lần cuối (Kh 19:11-20:15). Ngài sẽ là Người chiến thắng và sẽ ngẩng cao đầu trong sự tán dương. Ngài là Đấng chuyển cầu cho bạn, nhưng cũng sẽ là Đấng xét xử bạn một cách công bình. Liệu đây có phải là lúc thích hợp để bạn thực hiện những thay đổi cần thiết chuẩn bị cho cuộc diện kiến Ngài trong ngày chung thẩm?
Nếu bạn biết Ngài trong tư cách là Con Thiên Chúa và là Thượng Tế, hãy vâng phục Ngài trong tư cách là Vua, và hãy kiếm phương thế để chiến thắng mọi cám dỗ trước khi Ngài đến trong tư cách là một Thẩm Phán.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC