Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 119 (phần 2)

Thánh Vịnh 119 (118) 

(phần tiếp theo)

 Mêm
 (97) Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,
suốt ngày cứ suy đi gẫm lại!


(98) Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.

 (99) Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
vì con thường gẫm suy thánh ý;

 (100) am hiểu hơn các bậc lão thành,
bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

 (101) Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
cốt làm sao giữ được lời Ngài.

 (102) Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

 (103) Con cảm thấy lời Ngài đã hứa
ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.

 (104) Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,
nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

 Nun
 (105) Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi.

 (106) Con đã thề và con xin cam kết
giữ quyết định công minh của Ngài.

 (107) Lạy CHÚA, thân con bị muôn phần khổ nhục,
theo lời Ngài, xin cho con được sống.

 (108) Lạy CHÚA, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng
và dạy con biết những quyết định của Ngài.

 (109) Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,
song luật Ngài, con vẫn không quên.

 (110) Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,
nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

 (111) Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,
vì đó là hoan lạc của lòng con.

 (112) Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,
mãi mãi cho đến cùng.

 Xa-méc
 (113) Kẻ hai lòng, con chê con ghét,
nhưng luật Ngài, con chuộng con yêu.

 (114) Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ,
con vẫn trông cậy ở lời Ngài.

 (115) Ði cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại,
để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta.

 (116) Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống,
đừng để con thất vọng ê chề.

 (117) Xin phù trợ để con được cứu,
và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài.

 (118) Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh,
vì mánh lới họ là trò gạt gẫm.

 (119) Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt,
nên con đã mến yêu thánh ý Ngài.

 (120) Kinh hãi Chúa, con rùng mình sởn ốc,
quyết định Ngài làm cho con những sợ cùng lo.

 A-in
 (121) Con đã làm điều chính trực công minh,
xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp.

 (122) Hạnh phúc tôi tớ Ngài đây, xin bảo đảm,
để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này.

 (123) Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ,
trông lời hứa công chính của Ngài.

 (124) Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 (125) Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh,
để con được am tường thánh ý.

 (126) Ðã đến thời CHÚA ra tay hành động,
vì người ta vi phạm luật Ngài.

 (127) Vì thế, mệnh lệnh Ngài, con yêu quý,
quý hơn vàng, hơn cả vàng y.

 (128) Vì thế, theo mọi huấn lệnh Ngài, con thẳng bước,
lòng ghét mọi đường nẻo gian tà.

 
 (129) Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay,
nên hồn con tuân giữ.

 (130) Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng
cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường.

 (131) Con há miệng và con hớp lấy,
vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.

 (132) Xin đoái nhìn con và động lòng trắc ẩn,
như đã quyết định cho người mến Thánh Danh.

 (133) Theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước,
chớ để sự gian tà chế ngự được con;

 (134) cứu con khỏi ác nhân hà hiếp,
con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài.

 (135) Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa,
thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi.

 (136) Mắt này suối lệ tuôn rơi,
bởi chưng luật Chúa người đời chẳng tuân.

 Xa-đê
 (137) Lạy CHÚA, Ngài quả là chính trực,
quyết định của Ngài thật công minh.

 (138) Ngài đem thánh ý ban hành,
thảy đều một mực chí thành chí công.

 (139) Lửa nhiệt thành làm con héo hắt,
bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài.

 (140) Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm,
nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.

 (141) Dầu hèn mọn và bị người khinh dễ
huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên.

 (142) Công lý của Chúa: công lý trường tồn,
luật Chúa truyền ban quả là chân lý.

 (143) Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả.

 (144) Thánh ý Ngài mãi mãi công minh,
xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.

 Cốp
 (145) Con kêu van hết lòng, lạy CHÚA, xin đáp lại,
thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo.

 (146) Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
để con tuân giữ thánh ý Ngài.

 (147) Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
con hằng cậy trông ở lời Chúa.

 (148) Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,
để suy niệm lời hứa của Ngài.

 (149) Xin nghe tiếng con, lạy CHÚA, bởi vì Ngài nhân hậu,
theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.

 (150) Bọn bất lương sống xa luật Ngài
đã đến gần con mà bách hại.

 (151) Nhưng lạy CHÚA, Chúa ở gần bên con,
mệnh lệnh Chúa đều là chân lý.

 (152) Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu:
Ngài đã thiết lập đến muôn đời.

 Rết
 (153) Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát,
vì con chẳng quên luật pháp Ngài.

 (154) Xin biện hộ và cứu chuộc con,
theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.

 (155) Ơn cứu độ ở xa kẻ dữ,
bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài.

 (156) Lạy CHÚA, lòng thương xót của Ngài thật bao la,
theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.

 (157) Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều,
nhưng thánh ý Ngài, con chẳng lìa xa.

 (158) Con nhìn quân phản phúc mà ghê tởm,
lời hứa của Ngài, chúng chẳng quan tâm.

 (159) Chúa thấy cho: lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài,
lạy CHÚA, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống.

 (160) Căn nguyên lời Ngài là chân lý,
mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.

 Sin
 (161) Quan quyền bách hại con vô cớ,
nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi.

 (162) Con mừng vui vì lời hứa của Ngài,
như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.

 (163) Ðiều giả dối, con chê con ghét,
luật pháp Ngài, những mến cùng yêu.

 (164) Con ca tụng Chúa mỗi ngày bảy lượt,
vì những quyết định công minh của Ngài.

 (165) Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái,
chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.

 (166) Lạy CHÚA, con đợi trông ơn Ngài cứu độ,
mệnh lệnh Ngài, con vẫn thực thi,

 (167) Thánh ý Chúa, trọn bề tuân giữ,
hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời.

 (168) Ðường con Chúa rõ mười mươi,
huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.

 Tau
 (169) Tiếng con kêu, nguyện thấu tới Ngài, lạy CHÚA,
theo lời Ngài, xin mở trí cho con.

 (170) Ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài,
xin giải thoát cho, như lời Ngài đã hứa.

 (171) Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng,
vì Ngài dạy thánh chỉ cho con.

 (172) Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát,
mệnh lệnh của Ngài thảy đều công minh.

 (173) Cầu mong Ngài ra tay phù trợ,
vì con đã chọn theo huấn lệnh Ngài.

 (174) Lạy CHÚA, con khát mong ơn Ngài cứu độ,
luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

 (175) Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,
cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.

 (176) Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối,
xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây,
vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.

CHIA SẺ
 Những ai yêu mến Lời Chúa và tuân theo Lời sẽ phát triển một sự khôn ngoan thực tiễn để hướng dẫn cuộc sống của họ. Thật là nguy hiểm khi học hỏi từ kẻ thù (c.98), và cả những thầy dạy cũng như những người bạn cao niên của bạn có thể không biết điều bạn thực sự cần biết (c.99-100). Hãy học tất cả những gì bạn có thể từ mọi nguồn tốt, nhưng hãy để Thiên Chúa, không phải là con người, là thầy của bạn (Ga 14:26; 16:13-15). Đâu là sự nguy hiểm của thái độ chỉ quan tâm đến việc tìm để hiểu biết Lời Chúa ? Bạn đã nối kết giữ việc gia tăng sự khôn với lòng khiêm hạ và tôn trọng những người khác như thế nào ?
Trong một thế giới tối tăm, Lời Chúa có thể là ánh sáng cho bạn (c.105) để giữ bạn khỏi những bẫy và lối cong của kẻ thù (c.110). Thiên Chúa ban cho bạn ánh sáng bạn cần để bước thêm chỉ một bước. Nếu bạn muốn nhiều ánh sáng hơn, bạn phải tuân theo điều Ngài nói : Rồi ánh sáng nhiều hơn sẽ đến (Ga 7:17). Thiên Chúa ban ánh sáng chiếu vào lòng bạn (c.130) và ban cho bạn sự khôn ngoan bạn cần. Bạn có dám hy sinh để giữ Lời Chúa ngay cả khi điều đó làm cho bạn bị đau khổ ? Những hy sinh đó đã ảnh hưởng như thế nào trên cuộc sống của bạn ?
Những người hai lòng là những người không ổn định (Gc 1:8), và những người không ổn định sẽ dẫn tới thất bại. Nếu bạn đặt Lời Chúa vào vị trí ưu tiên trong cuộc sống của bạn, điều đó sẽ giữ bạn vững vàng và bạn sẽ không bị ngã (c.116-117; 2Pr 3:17-18; Tl 20:25). Nếu biết kính sợ Thiên Chúa và Lời Ngài (c.120) và bạn sẽ không xấu hổ về niềm hy vọng của mình (c.116). Sự vững chắc và bất dịch của bạn như thế nào khi bạn dấn thân trong việc tuân giữ Lời Chúa ? Nơi nào trong cuộc sống của mình, bạn cảm thấy mình sống hai lòng ?
Nếu bạn đặt Lời Chúa vào vị trí cao nhất trong cuộc sống mình, bạn sẽ có chất liệu để hát ca về Chúa (c.171,172,175). Một cách tự phát, bạn sẽ thấy chính mình hát Lời Chúa và biến Lời Chúa thành lời ca (c.54) ! Khi lòng bạn được chiếu sáng bằng luật Chúa (c.174), môi bạn phải cao rao lời ca khen Chúa (Mt 12:34). Sau cùng, bạn nói về những điều mà bạn thích. Khi Lời Chúa lấp đầy lòng bạn, những lời đúng đắn sẽ phát ra từ miệng bạn (Cl 3:16; 4:6). Nếu Thiên Chúa nghe bạn, bạn sẽ có mọi sự (x.169). Đâu là một điều gì đó trong cuộc sống bạn gây nên sự cản trở để Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện của bạn ?Liệu bạn có một tấm lòng khao khát tuân theo những huấn lệnh của Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC