Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

THÁNH VỊNH 119 (phần 1)

Thánh Vịnh 119 (118):
Ca ngợi Lề Luật

A-lép (1) Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI.


 (2) Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

 (3) Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.
 (4) Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con vâng giữ vẹn toàn.

 (5) Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban.

 (6) Ðể con không xấu hổ
khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.

 (7) Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh.

 (8) Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.


 Trên đây là cách tác giả Thánh vịnh viết một khổ thơ từng dòng trong Thánh vịnh này.
 Bết
 (9) Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng?
Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.

 (10) Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.

 (11) Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ,
để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.

 (12) Lạy CHÚA, con dâng lời ca tụng,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 (13) Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại,
các quyết định miệng Ngài phán ra.

 (14) Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể.

 (15) Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền,
đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa.

 (16) Con vui thú với thánh chỉ Ngài
chẳng quên lời Ngài phán.

 Ghi-men
 (17) Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
để con được sống và tuân giữ lời Ngài.

 (18) Xin mở mắt cho con nhìn thấy
luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

 (19) Ở trên đời, con là thân lữ khách,
mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con.

 (20) Hồn con những khát khao mòn mỏi,
hằng chờ mong quyết định của Ngài.

 (21) Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,
khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài!

 (22) Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,
vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.

 (23) Mặc quan quyền họp nhau mưu hại,
tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ.

 (24) Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn.

 Ða-lét
 (25) Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen,
theo lời Ngài, xin cho con được sống.

 (26) Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại,
xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.

 (27) Ðường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ,
để con suy gẫm những kỳ công của Ngài.

 (28) Con đã phải buồn sầu ứa lệ,
như lời Ngài phán, xin đỡ con lên.

 (29) Xin giúp con tránh đường xảo trá
và thương ban cho con luật pháp Ngài.

 (30) Ðường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông.

 (31) Con thiết tha với thánh ý Ngài, lạy CHÚA,
xin đừng để con phải nhục nhã ê chề.

 (32) Ðược Chúa thương mở lòng mở trí,
con chạy theo đường mệnh lệnh của Ngài.

 
 (33) Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng.

 (34) Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

 (35) Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
vì con ưa thích đường lối đó.

 (36) Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
không ngả theo lợi lộc tiền tài.

 (37) Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài.

 (38) Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
để người người kính sợ Thánh Danh.

 (39) Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao!

 (40) Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

 Vau
 (41) Lạy CHÚA, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.

 (42) Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
vì con tin cậy ở lời Ngài.

 (43) Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.

 (44) Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
tới muôn thuở muôn đời.

 (45) Con thảnh thơi tiến bước,
vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.

 (46) Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
lòng không chút hỗ ngươi.

 (47) Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến.

 (48) Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

 Da-in
 (49) Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
lời ban niềm hy vọng cho con.

 (50) Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.

 (51) Phường kiêu ngạo nặng lời chế diễu,
nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa.

 (52) Lạy CHÚA, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
và lòng đầy an ủi.

 (53) Con nổi giận với bọn ác nhân,
vì chúng đã bỏ quên luật Chúa.

 (54) Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.

 (55) Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
và lạy CHÚA, con sẽ tuân thủ luật Ngài.

 (56) Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
đó chính là nhiệm vụ của con.

 Khết
 (57) Lạy CHÚA, con đã nói:
phần của con là tuân giữ lời Ngài.

 (58) Con hết lòng xin Chúa bao dung,
xót phận con như lời Ngài đã hứa.

 (59) Con xét lại đường lối con đi,
và quay gót trở về cùng thánh ý.

 (60) Con mau lẹ chứ không trì hoãn
tuân theo mệnh lệnh Ngài.

 (61) Con bị lưới ác nhân vây bủa,
Nhưng luật Ngài, con vẫn không quên.

 (62) Nửa đêm con thức dậy tạ ơn Chúa,
vì quyết định của Ngài thật công minh.

 (63) Con làm bạn với mọi người kính sợ Chúa
và những ai tuân giữ huấn lệnh Ngài.

 (64) Lạy CHÚA, trái đất tràn đầy tình thương Chúa,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 Tết
 (65) Lạy CHÚA, Chúa hậu đãi tôi tớ Ngài đây,
như lời Ngài đã phán.

 (66) Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng,
vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài.

 (67) Con lầm lạc khi chưa bị khổ,
nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài.

 (68) Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

 (69) Nhằm hại con, bọn kiêu căng đặt điều bôi nhọ,
nhưng huấn lệnh Ngài ban, con vâng giữ hết lòng.

 (70) Như đầy ứ mỡ, lòng chúng ra ngu muội,
phần con vẫn vui thú với luật Ngài.

 (71) Ðau khổ quả là điều hữu ích,
để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.

 (72) Con coi trọng luật Chúa truyền ban
hơn vàng muôn bạc triệu.

 Giốt
 (73) Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng,
xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài.

 (74) Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ,
vì con trông cậy ở lời Ngài.

 (75) Lạy CHÚA, con biết: quyết định của Ngài thật công minh,
Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý.

 (76) Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.

 (77) Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

 (78) Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ,
phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài.

 (79) Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý,
mong sao họ quay về với con.

 (80) Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,
để con khỏi nhục nhã ê chề.

 Cáp
 (81) Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,
con vẫn trông cậy ở lời Ngài.

 (82) Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,
con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an?

 (83) Dù có như bầu da gác bếp,
con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài.

 (84) Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm?
Kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử?

 (85) Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,
chẳng kể gì luật Chúa.

 (86) Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,
con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng!

 (87) Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,
nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban.

 (88) Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,
thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

 La-mét
 (89) Muôn lạy CHÚA, lời Ngài bền vững
đến ngàn đời, trên cõi trời cao.

 (90) Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.

 (91) Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
vì muôn sự đều phục vụ Chúa.

 (92) Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.

 (93) Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống.

 (94) Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.

 (95) Bọn gian ác rình hãm hại con,
thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm.

 (96) Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.


CHIA SẺ

Chủ đề duy nhất của Thánh vịnh này là Lời thiên Chúa. Mỗi một câu, ngoại trừ năm câu (c.84, 90, 121, 122, 132) đều ám chỉ đến Lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là gì và Lời có thể làm gì cho cuộc sống bạn nếu bạn để cho Lời hướng dẫn ? Sự xếp đặt trong Thánh vịnh này cũng rất độc đáo. Có hai mươi hai khổ, và mỗi khổ có tám dòng, và mỗi một dòng trong mỗi khổ đều bắt đầu với cùng một ký tự trong bản chữ cái của tiếng Do thái. Tám dòng đầu tiên bắt đầu với A-lép, tám dòng tiếp theo với Bết, và tiếp tục như thế cho tất cả hai mươi hai ký tự trong bản chữ cái tiếng Do thái. Với cách chia như thế này có thể để giúp cho dân chúng dễ dàng nhớ thánh vịnh này.
Tác giả Thánh vịnh đã có một tình yêu lớn lao dành cho Lời Thiên chúa và bị bách hại vì ông đã vâng phục Thiên Chúa và chống lại tội lỗi. Hầu hết các câu trong Thánh vịnh đều là những lời cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ hoặc những khẳng định của tác giả về niềm tin của ông  vào chân lý của Thiên Chúa cho dù những khó khăn ông đang đối diện. Suy niệm Thánh vịnh này giúp bạn yêu mến và trân trọng Lời Chúa hơn, cũng như vâng phục Lời một cách tự nguyện.
Biết và tuân giữ Lời Chúa sẽ đem lại phúc lành cho cuộc sống của bạn. Nhưng nếu Thiên Chúa chúc lành cho bạn, bạn phải chân thành tìm kiếm Thiên Chúa chứ không chỉ là nghiên cứu Kinh Thánh. Đó không phải là những dữ kiện trong đầu nhưng là chân lý trong tim mà làm cho bạn lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa.
Đây là phúc lành đầu tiên : Lời Thiên Chúa có thể giữ bạn tinh tuyền. Bạn phải lưu tâm đến Lời Chúa (c.9) và ấp ủ Lời trong lòng (c.11). Bạn cũng phải mừng vui trong Lời Chúa, say mê Lời và suy niệm Lời. Suy niệm là để con người nội tâm của bạn hấp thụ những gì thuộc về thân xác bạn.
Đâu là những phúc lành đặc biệt mà bạn nghiệm thấy như là kết quả của những bước đặc biệt trong sự vâng phục của bạn ? Bạn cảm thấy phấn khởi như thế nào khi dự báo trước những phúc lành Ngài sẽ ban cho bạn trong tương lai ? Và bạn trung thành đến mức nào trong việc bày tỏ lòng biết ơn vì những phúc lành Thiên Chúa ban trong đời mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC